Singlet36

Singlet36

 

FA03DD11

 

519

 

BP876153

 

497

 

985

 

0

 

497

 

100

 

519

 

AK103601|Os05g0141500 Zn-finger, RING domain containing protein.

 

868

 

141

 

2.00E-34

 

168

 

42

 

519

 

ref|NP_192209.2| unknown protein [Arabidopsis thaliana]

 

814

 

158

 

1.00E-37

 

167

 

48

 

519

 

SGN-U322953

 

1056

 

1013

 

0

 

519

 

99

 

519

 

Q8K4T4|FLIP1_RAT Filamin-A-interacting protein 1 (FILIP) - Rattus norvegicus (Rat)

 

1212

 

58

 

2.00E-08

 

169

 

24

 

519

 

AT4G03000.2 | Symbol: None | expressed protein, contains similarity to hypothetical proteins | chr4:1324136-1327520 FORWARD | Aliases: None

 

814

 

158

 

2.00E-39

 

167

 

48

 

AGAAGCAGAGTTTCGGAGGAAAATACCATGAAAAAGCTAGCCGAGATGGAGAATGCCTTGTTTAAGGCTAAGGGACAATTCGAACGAGCTAATGCTGCTGTTCGTAGGCTTGAGATCGAGAAGGATTTACTAAAGAGGGATATGGAAGCTGCCAAATTGCGTGCAGCAGAGTTAGCTGGAAGCTGTCAGGAAGTTTCAAAGAGGGAAAATAAGACACTCATGAAGTTCCAGTCATGGGAGAAGCAGAAAGCTATATTACAGGATGAACTGGCAGCTGAAAGACGGAAGCTGGTGGAACTGCAACAACAACTGGAGCAAGCTAAAGATGTTCTGAACCAGCTCGAGGGTAGATGGAAGCAGGAAAAGAATGCCACGGAAGATTTACTTAGGCAGGCTAGTTCATTAAGGAAAGAGAGAGAACAGATTGAAACTTCAGCCAAATCCAAGGAGGATATGACCAAATTAAAAGCTGAAAGTAGTTTACAAAAGTATAAAGATGATATTGAAAGGCTAGAAAAG

 

519

 

36