SEQID Frame ORF Length TargetID Aln_Length E-value Score Accession

FC08DF08

1

ORF1

116

chr04_finished_C04HBa0127E11.1.v1.seq_C04HBa0127E11.1

42

8E-16

83.8

AK224695

Show
FC08DF08

FC08DF08

 

1

 

ORF1

 

1CB7CEEA579319BC

 

116

 

IPR003496

 

SEQUENCE: FC08DF08_1_ORF1CRC64: 1CB7CEEA579319BCLENGTH: 116 aa
InterPro
IPR003496
Family
ABA/WDS induced protein
PF02496[29-82]T 9e-28 PF02496 ABA_WDSABA_WDS
noIPR
unintegrated
unintegrated
PD007146[22-42]T 2e-06 PD007146 Q7XYV7_LYCCI_Q7XYV7;Q7XYV7_LYCCI_Q7XYV7;
seg[5-21]? NA seg seg[43-63]? NA seg seg[66-115]? NA seg segseg

 

chr04_finished_C04HBa0127E11.1.v1.seq_C04HBa0127E11.1

 

100.0

 

42

 

0

 

0

 

510

 

551

 

14314

 

14355

 

8E-16

 

83.8

 

AK224695

 

tacaatatggctgaagagaaacaccaacaccatcaccatttgttccaccacaagaacaaggaggatgagggtggaccagttgattatgaaaaagaagtgaagcaccacagccatctcgagaagattggtgaacttggtgctgttgctgctggtgctttggccttacatgagaaacacaaggcaaagaaggacccagagcatgcacacaagcacaagatagaggaagagattgcagctgttgctgcagttggggcaggtggatttgcattccatgaacatcatcagaaaaaagatgccaagaaagaaaaaaaggaagttgagggtggacaccaccaccaccaccactactaatcaaatttaacttttttaggcacctatggactctatgttttgtctaatataaataaataaaagatactactatatatgtgttttgtatccaatattaatctctctctagattgtatgatttggtgtttctatgttaatctcactatgtaatactttgagcccgtttggatgggcttaataaaagcagctttaaaaaagtaaaaaaaaaa

 

31

 

FC08DF08

1

ORF1

116

chr04_finished_C04HBa0020F17.1.v1.seq_C04HBa0020F17.1

42

8E-16

83.8

AK224695

Show
FC08DF08

FC08DF08

 

1

 

ORF1

 

1CB7CEEA579319BC

 

116

 

IPR003496

 

SEQUENCE: FC08DF08_1_ORF1CRC64: 1CB7CEEA579319BCLENGTH: 116 aa
InterPro
IPR003496
Family
ABA/WDS induced protein
PF02496[29-82]T 9e-28 PF02496 ABA_WDSABA_WDS
noIPR
unintegrated
unintegrated
PD007146[22-42]T 2e-06 PD007146 Q7XYV7_LYCCI_Q7XYV7;Q7XYV7_LYCCI_Q7XYV7;
seg[5-21]? NA seg seg[43-63]? NA seg seg[66-115]? NA seg segseg

 

chr04_finished_C04HBa0020F17.1.v1.seq_C04HBa0020F17.1

 

100.0

 

42

 

0

 

0

 

510

 

551

 

104086

 

104045

 

8E-16

 

83.8

 

AK224695

 

tacaatatggctgaagagaaacaccaacaccatcaccatttgttccaccacaagaacaaggaggatgagggtggaccagttgattatgaaaaagaagtgaagcaccacagccatctcgagaagattggtgaacttggtgctgttgctgctggtgctttggccttacatgagaaacacaaggcaaagaaggacccagagcatgcacacaagcacaagatagaggaagagattgcagctgttgctgcagttggggcaggtggatttgcattccatgaacatcatcagaaaaaagatgccaagaaagaaaaaaaggaagttgagggtggacaccaccaccaccaccactactaatcaaatttaacttttttaggcacctatggactctatgttttgtctaatataaataaataaaagatactactatatatgtgttttgtatccaatattaatctctctctagattgtatgatttggtgtttctatgttaatctcactatgtaatactttgagcccgtttggatgggcttaataaaagcagctttaaaaaagtaaaaaaaaaa

 

32

 

FC08DF08

1

ORF1

116

chr02_finished_C02SLm0100O21.1.v1.seq_C02SLm0100O21.1

42

8E-16

83.8

AK224695

Show
FC08DF08

FC08DF08

 

1

 

ORF1

 

1CB7CEEA579319BC

 

116

 

IPR003496

 

SEQUENCE: FC08DF08_1_ORF1CRC64: 1CB7CEEA579319BCLENGTH: 116 aa
InterPro
IPR003496
Family
ABA/WDS induced protein
PF02496[29-82]T 9e-28 PF02496 ABA_WDSABA_WDS
noIPR
unintegrated
unintegrated
PD007146[22-42]T 2e-06 PD007146 Q7XYV7_LYCCI_Q7XYV7;Q7XYV7_LYCCI_Q7XYV7;
seg[5-21]? NA seg seg[43-63]? NA seg seg[66-115]? NA seg segseg

 

chr02_finished_C02SLm0100O21.1.v1.seq_C02SLm0100O21.1

 

100.0

 

42

 

0

 

0

 

510

 

551

 

24599

 

24558

 

8E-16

 

83.8

 

AK224695

 

tacaatatggctgaagagaaacaccaacaccatcaccatttgttccaccacaagaacaaggaggatgagggtggaccagttgattatgaaaaagaagtgaagcaccacagccatctcgagaagattggtgaacttggtgctgttgctgctggtgctttggccttacatgagaaacacaaggcaaagaaggacccagagcatgcacacaagcacaagatagaggaagagattgcagctgttgctgcagttggggcaggtggatttgcattccatgaacatcatcagaaaaaagatgccaagaaagaaaaaaaggaagttgagggtggacaccaccaccaccaccactactaatcaaatttaacttttttaggcacctatggactctatgttttgtctaatataaataaataaaagatactactatatatgtgttttgtatccaatattaatctctctctagattgtatgatttggtgtttctatgttaatctcactatgtaatactttgagcccgtttggatgggcttaataaaagcagctttaaaaaagtaaaaaaaaaa

 

33

 

FC08DF08

1

ORF1

116

chr02_finished_C02SLm0100O21.1.v1.seq_C02SLm0100O21.1

43

1E-11

69.9

AK224695

Show
FC08DF08

FC08DF08

 

1

 

ORF1

 

1CB7CEEA579319BC

 

116

 

IPR003496

 

SEQUENCE: FC08DF08_1_ORF1CRC64: 1CB7CEEA579319BCLENGTH: 116 aa
InterPro
IPR003496
Family
ABA/WDS induced protein
PF02496[29-82]T 9e-28 PF02496 ABA_WDSABA_WDS
noIPR
unintegrated
unintegrated
PD007146[22-42]T 2e-06 PD007146 Q7XYV7_LYCCI_Q7XYV7;Q7XYV7_LYCCI_Q7XYV7;
seg[5-21]? NA seg seg[43-63]? NA seg seg[66-115]? NA seg segseg

 

chr02_finished_C02SLm0100O21.1.v1.seq_C02SLm0100O21.1

 

95.35

 

43

 

2

 

0

 

509

 

551

 

25003

 

24961

 

1E-11

 

69.9

 

AK224695

 

tacaatatggctgaagagaaacaccaacaccatcaccatttgttccaccacaagaacaaggaggatgagggtggaccagttgattatgaaaaagaagtgaagcaccacagccatctcgagaagattggtgaacttggtgctgttgctgctggtgctttggccttacatgagaaacacaaggcaaagaaggacccagagcatgcacacaagcacaagatagaggaagagattgcagctgttgctgcagttggggcaggtggatttgcattccatgaacatcatcagaaaaaagatgccaagaaagaaaaaaaggaagttgagggtggacaccaccaccaccaccactactaatcaaatttaacttttttaggcacctatggactctatgttttgtctaatataaataaataaaagatactactatatatgtgttttgtatccaatattaatctctctctagattgtatgatttggtgtttctatgttaatctcactatgtaatactttgagcccgtttggatgggcttaataaaagcagctttaaaaaagtaaaaaaaaaa

 

34

 

FC08DF08

1

ORF1

116

chr02_finished_C02SLm0014P22.1.v1.seq_C02SLm0014P22.1

42

8E-16

83.8

AK224695

Show
FC08DF08

FC08DF08

 

1

 

ORF1

 

1CB7CEEA579319BC

 

116

 

IPR003496

 

SEQUENCE: FC08DF08_1_ORF1CRC64: 1CB7CEEA579319BCLENGTH: 116 aa
InterPro
IPR003496
Family
ABA/WDS induced protein
PF02496[29-82]T 9e-28 PF02496 ABA_WDSABA_WDS
noIPR
unintegrated
unintegrated
PD007146[22-42]T 2e-06 PD007146 Q7XYV7_LYCCI_Q7XYV7;Q7XYV7_LYCCI_Q7XYV7;
seg[5-21]? NA seg seg[43-63]? NA seg seg[66-115]? NA seg segseg

 

chr02_finished_C02SLm0014P22.1.v1.seq_C02SLm0014P22.1

 

100.0

 

42

 

0

 

0

 

510

 

551

 

60035

 

60076

 

8E-16

 

83.8

 

AK224695

 

tacaatatggctgaagagaaacaccaacaccatcaccatttgttccaccacaagaacaaggaggatgagggtggaccagttgattatgaaaaagaagtgaagcaccacagccatctcgagaagattggtgaacttggtgctgttgctgctggtgctttggccttacatgagaaacacaaggcaaagaaggacccagagcatgcacacaagcacaagatagaggaagagattgcagctgttgctgcagttggggcaggtggatttgcattccatgaacatcatcagaaaaaagatgccaagaaagaaaaaaaggaagttgagggtggacaccaccaccaccaccactactaatcaaatttaacttttttaggcacctatggactctatgttttgtctaatataaataaataaaagatactactatatatgtgttttgtatccaatattaatctctctctagattgtatgatttggtgtttctatgttaatctcactatgtaatactttgagcccgtttggatgggcttaataaaagcagctttaaaaaagtaaaaaaaaaa

 

35

 

FC09CC10

3

ORF1

88

chr08_finished_C08HBa0201M14.1.v1.seq_C08HBa0201M14.1

346

0

670.0

AK224710

Show
FC09CC10

FC09CC10

 

3

 

ORF1

 

EFC7840953B447F3

 

88

 

IPR004217

 

SEQUENCE: FC09CC10_3_ORF1CRC64: EFC7840953B447F3LENGTH: 88 aa
InterPro
IPR004217
Family
Zinc finger, Tim10/DDP-type
PF02953[23-87]T 1.1e-30 PF02953 zf-Tim10_DDPzf-Tim10_DDP
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR19338[1-88]T 7.8e-50 PTHR19338 FAMILY NOT NAMEDFAMILY NOT NAMED
PTHR19338:SF3[1-88]T 7.8e-50 PTHR19338:SF3 SUBFAMILY NOT NAMEDSUBFAMILY NOT NAMED
seg[55-67]? NA seg segseg

 

chr08_finished_C08HBa0201M14.1.v1.seq_C08HBa0201M14.1

 

99.71

 

346

 

0

 

1

 

121

 

465

 

136649

 

136304

 

0

 

670.0

 

AK224710

 

atatggattctttttcgtcgccgccgccgcatagtggagcatcctcccaattctcgactaatgacataatggaccaggtcaaaactcagcttgaacaggcatacgccgagcaatttctcgagacggtgagggacaaatgctttgacaagtgtatcaccaaaccagggagcagtctaagtggaagtgaaggtagttgcatctcaaggtgtgttgatcggtatatcgaggccactggtataattagcaaagctctcttcagtcaacgctgaaactgtagttgggtagatctcaaggcttgcttgctcagtaaatgctggaatgcattaattaatctttgataccctttgtcattttccgttttaaagaaggttctcaagtattttgtaaaagatgttcttcattaatactttgttgttgatggacagccaaattttttttttatctatagcgtactattaagatttaaaaaaaaaa

 

36

 

FC09CC10

3

ORF1

88

chr08_finished_C08HBa0201M14.1.v1.seq_C08HBa0201M14.1

122

1E-63

242.0

AK224710

Show
FC09CC10

FC09CC10

 

3

 

ORF1

 

EFC7840953B447F3

 

88

 

IPR004217

 

SEQUENCE: FC09CC10_3_ORF1CRC64: EFC7840953B447F3LENGTH: 88 aa
InterPro
IPR004217
Family
Zinc finger, Tim10/DDP-type
PF02953[23-87]T 1.1e-30 PF02953 zf-Tim10_DDPzf-Tim10_DDP
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR19338[1-88]T 7.8e-50 PTHR19338 FAMILY NOT NAMEDFAMILY NOT NAMED
PTHR19338:SF3[1-88]T 7.8e-50 PTHR19338:SF3 SUBFAMILY NOT NAMEDSUBFAMILY NOT NAMED
seg[55-67]? NA seg segseg

 

chr08_finished_C08HBa0201M14.1.v1.seq_C08HBa0201M14.1

 

100.0

 

122

 

0

 

0

 

1

 

122

 

138790

 

138669

 

1E-63

 

242.0

 

AK224710

 

atatggattctttttcgtcgccgccgccgcatagtggagcatcctcccaattctcgactaatgacataatggaccaggtcaaaactcagcttgaacaggcatacgccgagcaatttctcgagacggtgagggacaaatgctttgacaagtgtatcaccaaaccagggagcagtctaagtggaagtgaaggtagttgcatctcaaggtgtgttgatcggtatatcgaggccactggtataattagcaaagctctcttcagtcaacgctgaaactgtagttgggtagatctcaaggcttgcttgctcagtaaatgctggaatgcattaattaatctttgataccctttgtcattttccgttttaaagaaggttctcaagtattttgtaaaagatgttcttcattaatactttgttgttgatggacagccaaattttttttttatctatagcgtactattaagatttaaaaaaaaaa

 

37

 

FC09CC10

3

ORF1

88

chr08_finished_C08HBa0064M21.1.v1.seq_C08HBa0064M21.1

346

0

670.0

AK224710

Show
FC09CC10

FC09CC10

 

3

 

ORF1

 

EFC7840953B447F3

 

88

 

IPR004217

 

SEQUENCE: FC09CC10_3_ORF1CRC64: EFC7840953B447F3LENGTH: 88 aa
InterPro
IPR004217
Family
Zinc finger, Tim10/DDP-type
PF02953[23-87]T 1.1e-30 PF02953 zf-Tim10_DDPzf-Tim10_DDP
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR19338[1-88]T 7.8e-50 PTHR19338 FAMILY NOT NAMEDFAMILY NOT NAMED
PTHR19338:SF3[1-88]T 7.8e-50 PTHR19338:SF3 SUBFAMILY NOT NAMEDSUBFAMILY NOT NAMED
seg[55-67]? NA seg segseg

 

chr08_finished_C08HBa0064M21.1.v1.seq_C08HBa0064M21.1

 

99.71

 

346

 

0

 

1

 

121

 

465

 

71330

 

70985

 

0

 

670.0

 

AK224710

 

atatggattctttttcgtcgccgccgccgcatagtggagcatcctcccaattctcgactaatgacataatggaccaggtcaaaactcagcttgaacaggcatacgccgagcaatttctcgagacggtgagggacaaatgctttgacaagtgtatcaccaaaccagggagcagtctaagtggaagtgaaggtagttgcatctcaaggtgtgttgatcggtatatcgaggccactggtataattagcaaagctctcttcagtcaacgctgaaactgtagttgggtagatctcaaggcttgcttgctcagtaaatgctggaatgcattaattaatctttgataccctttgtcattttccgttttaaagaaggttctcaagtattttgtaaaagatgttcttcattaatactttgttgttgatggacagccaaattttttttttatctatagcgtactattaagatttaaaaaaaaaa

 

38

 

FC09CC10

3

ORF1

88

chr08_finished_C08HBa0064M21.1.v1.seq_C08HBa0064M21.1

122

1E-63

242.0

AK224710

Show
FC09CC10

FC09CC10

 

3

 

ORF1

 

EFC7840953B447F3

 

88

 

IPR004217

 

SEQUENCE: FC09CC10_3_ORF1CRC64: EFC7840953B447F3LENGTH: 88 aa
InterPro
IPR004217
Family
Zinc finger, Tim10/DDP-type
PF02953[23-87]T 1.1e-30 PF02953 zf-Tim10_DDPzf-Tim10_DDP
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR19338[1-88]T 7.8e-50 PTHR19338 FAMILY NOT NAMEDFAMILY NOT NAMED
PTHR19338:SF3[1-88]T 7.8e-50 PTHR19338:SF3 SUBFAMILY NOT NAMEDSUBFAMILY NOT NAMED
seg[55-67]? NA seg segseg

 

chr08_finished_C08HBa0064M21.1.v1.seq_C08HBa0064M21.1

 

100.0

 

122

 

0

 

0

 

1

 

122

 

73471

 

73350

 

1E-63

 

242.0

 

AK224710

 

atatggattctttttcgtcgccgccgccgcatagtggagcatcctcccaattctcgactaatgacataatggaccaggtcaaaactcagcttgaacaggcatacgccgagcaatttctcgagacggtgagggacaaatgctttgacaagtgtatcaccaaaccagggagcagtctaagtggaagtgaaggtagttgcatctcaaggtgtgttgatcggtatatcgaggccactggtataattagcaaagctctcttcagtcaacgctgaaactgtagttgggtagatctcaaggcttgcttgctcagtaaatgctggaatgcattaattaatctttgataccctttgtcattttccgttttaaagaaggttctcaagtattttgtaaaagatgttcttcattaatactttgttgttgatggacagccaaattttttttttatctatagcgtactattaagatttaaaaaaaaaa

 

39

 

FC10BA06

2

ORF2

98

chr09_finished_C09HBa0278J12.1.v1.seq_C09HBa0278J12.1

435

0

846.0

AK224722

Show
FC10BA06

FC10BA06

 

2

 

ORF2

 

3C2D9B813FC766CE

 

98

 

IPR004926

 

SEQUENCE: FC10BA06_2_ORF2CRC64: 3C2D9B813FC766CELENGTH: 98 aa
InterPro
IPR004926
Family
Late embryogenesis abundant protein 3
PF03242[2-92]T 2.8e-55 PF03242 LEA_3LEA_3
noIPR
unintegrated
unintegrated
PD005577[2-94]T 7e-38 PD005577 Q42475_LYCES_Q42475;Q42475_LYCES_Q42475;
seg[30-44]? NA seg segseg

 

chr09_finished_C09HBa0278J12.1.v1.seq_C09HBa0278J12.1

 

99.54

 

435

 

2

 

0

 

217

 

651

 

56199

 

55765

 

0

 

846.0

 

AK224722

 

ccctaagttcgccggagaaagagagtcgaagctacagaatttcagttcgccgctgcggaagctccatagccaaactccttccgccgcagcgttcttattcagaaattctcttgctccgactccgatctcgatatcataataagcaatggctcgttctttctctaactctaagactctctctgctttcgtctccgactccgtttctgcttttctcagcaggcgtggatatgcagcggcatcacaaggtgcagtttccggtgtagcaaaaggagtgccaaggagcaacgtgatgatgcaaaaaagtggagaggaatcggtgaagacttcatgggtgccagatccagttaccggttactataggccggaaggacaagcaaatgagattgacgctgctgagctccggaagatgctgttgaaacacagatctggaagcaactgaaaatctttgaagctgcgccgttgatctgcggttaatcatcggagattttcgatcaacgagaaaagagaatttagtgaaggaactgttttatcagaaaaatatagcagtgtgaaatttactcgtgctttgttgcttttaaattttaagcttattgttatatctttcttttattagtatcttttattcatgcaaatgaaataattatagtattaaaaaaaaaa

 

40

 

FC10BA06

2

ORF2

98

chr09_finished_C09HBa0278J12.1.v1.seq_C09HBa0278J12.1

220

6E-122

436.0

AK224722

Show
FC10BA06

FC10BA06

 

2

 

ORF2

 

3C2D9B813FC766CE

 

98

 

IPR004926

 

SEQUENCE: FC10BA06_2_ORF2CRC64: 3C2D9B813FC766CELENGTH: 98 aa
InterPro
IPR004926
Family
Late embryogenesis abundant protein 3
PF03242[2-92]T 2.8e-55 PF03242 LEA_3LEA_3
noIPR
unintegrated
unintegrated
PD005577[2-94]T 7e-38 PD005577 Q42475_LYCES_Q42475;Q42475_LYCES_Q42475;
seg[30-44]? NA seg segseg

 

chr09_finished_C09HBa0278J12.1.v1.seq_C09HBa0278J12.1

 

100.0

 

220

 

0

 

0

 

1

 

220

 

56873

 

56654

 

6E-122

 

436.0

 

AK224722

 

ccctaagttcgccggagaaagagagtcgaagctacagaatttcagttcgccgctgcggaagctccatagccaaactccttccgccgcagcgttcttattcagaaattctcttgctccgactccgatctcgatatcataataagcaatggctcgttctttctctaactctaagactctctctgctttcgtctccgactccgtttctgcttttctcagcaggcgtggatatgcagcggcatcacaaggtgcagtttccggtgtagcaaaaggagtgccaaggagcaacgtgatgatgcaaaaaagtggagaggaatcggtgaagacttcatgggtgccagatccagttaccggttactataggccggaaggacaagcaaatgagattgacgctgctgagctccggaagatgctgttgaaacacagatctggaagcaactgaaaatctttgaagctgcgccgttgatctgcggttaatcatcggagattttcgatcaacgagaaaagagaatttagtgaaggaactgttttatcagaaaaatatagcagtgtgaaatttactcgtgctttgttgcttttaaattttaagcttattgttatatctttcttttattagtatcttttattcatgcaaatgaaataattatagtattaaaaaaaaaa

 

41

 

FC11BE03

3

ORF2

101

chr11_finished_C11HBa0323E19.1.v2.seq_C11HBa0323E19.1

443

0

878.0

AK224732

Show
FC11BE03

FC11BE03

 

3

 

ORF2

 

FBA50DBDD3F1D747

 

101

 

IPR007667

 

SEQUENCE: FC11BE03_3_ORF2CRC64: FBA50DBDD3F1D747LENGTH: 101 aa
InterPro
IPR007667
Family
Hypoxia induced protein conserved region
PF04588[24-91]T 9.2e-20 PF04588 HIG_1_NHIG_1_N
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR12297[41-99]T 7.3e-15 PTHR12297 HYPOXIA-INDUCBILE GENE 1 (HIG1)-RELATEDHYPOXIA-INDUCBILE GENE 1 (HIG1)-RELATED
PTHR12297:SF3[41-99]T 7.3e-15 PTHR12297:SF3 UNCHARACTERIZEDUNCHARACTERIZED

 

chr11_finished_C11HBa0323E19.1.v2.seq_C11HBa0323E19.1

 

100.0

 

443

 

0

 

0

 

156

 

598

 

134662

 

135104

 

0

 

878.0

 

AK224732

 

tcagacctcaaaatttcgactgaaaaagcagttacacaaagagaagagaagaagaacgaaaacaaataacgaagaaaattatgggatcgactgattcagaattggattcaatttttcaggataacaagcgtcatcgtaatcgtcttgttccgatcggtgcatttctcactgcaggagtgctcactgccggactcattagtttcaagcggggaaattctcaattaggtcagcaactaatgagagctagagttcttgttcaaggtggtacagtcgcactgatggttggttcagcatattactatggagataatttcaagcgcgctggatgactgactgactgactaccaaacgactccctcattcgtctgtcatgagttgattttctgctgggaaaaaatgattccatatcttgctaggatgcagtttctttacatggctgtcattgccaccccaatcacataagaaagaaaattagaggaaaaagtaataacagagtgaaacataatgctaatgtttatgtatttttcaaaatttatgggttcttgctttgtatctcatttgtgtcgttttaatctttatgttagttgaaattgattaaaaaaaaaa

 

42

 

FC11BE03

3

ORF2

101

chr11_finished_C11HBa0323E19.1.v2.seq_C11HBa0323E19.1

164

3E-86

317.0

AK224732

Show
FC11BE03

FC11BE03

 

3

 

ORF2

 

FBA50DBDD3F1D747

 

101

 

IPR007667

 

SEQUENCE: FC11BE03_3_ORF2CRC64: FBA50DBDD3F1D747LENGTH: 101 aa
InterPro
IPR007667
Family
Hypoxia induced protein conserved region
PF04588[24-91]T 9.2e-20 PF04588 HIG_1_NHIG_1_N
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR12297[41-99]T 7.3e-15 PTHR12297 HYPOXIA-INDUCBILE GENE 1 (HIG1)-RELATEDHYPOXIA-INDUCBILE GENE 1 (HIG1)-RELATED
PTHR12297:SF3[41-99]T 7.3e-15 PTHR12297:SF3 UNCHARACTERIZEDUNCHARACTERIZED

 

chr11_finished_C11HBa0323E19.1.v2.seq_C11HBa0323E19.1

 

99.39

 

164

 

1

 

0

 

1

 

164

 

132258

 

132421

 

3E-86

 

317.0

 

AK224732

 

tcagacctcaaaatttcgactgaaaaagcagttacacaaagagaagagaagaagaacgaaaacaaataacgaagaaaattatgggatcgactgattcagaattggattcaatttttcaggataacaagcgtcatcgtaatcgtcttgttccgatcggtgcatttctcactgcaggagtgctcactgccggactcattagtttcaagcggggaaattctcaattaggtcagcaactaatgagagctagagttcttgttcaaggtggtacagtcgcactgatggttggttcagcatattactatggagataatttcaagcgcgctggatgactgactgactgactaccaaacgactccctcattcgtctgtcatgagttgattttctgctgggaaaaaatgattccatatcttgctaggatgcagtttctttacatggctgtcattgccaccccaatcacataagaaagaaaattagaggaaaaagtaataacagagtgaaacataatgctaatgtttatgtatttttcaaaatttatgggttcttgctttgtatctcatttgtgtcgttttaatctttatgttagttgaaattgattaaaaaaaaaa

 

43

 

FC11CA08

1

ORF2

213

chr04_finished_C04SLm0096K04.1.v1.seq_C04SLm0096K04.1

592

0

1174.0

AK224734

Show
FC11CA08

FC11CA08

 

1

 

ORF2

 

7E384E5BDF142D67

 

213

 

IPR000167

 

SEQUENCE: FC11CA08_1_ORF2CRC64: 7E384E5BDF142D67LENGTH: 213 aa
InterPro
IPR000167
Family
Dehydrin
PF00257[35-212]T 3e-22 PF00257 DehydrinDehydrin
PS00823[150-157]T 8e-5 PS00823 DEHYDRIN_2[192-199]T 8e-5 PS00823 DEHYDRIN_2DEHYDRIN_2
noIPR
unintegrated
unintegrated
seg[40-77]? NA seg seg[83-119]? NA seg seg[164-182]? NA seg seg[205-212]? NA seg segseg

 

chr04_finished_C04SLm0096K04.1.v1.seq_C04SLm0096K04.1

 

100.0

 

592

 

0

 

0

 

282

 

873

 

62286

 

61695

 

0

 

1174.0

 

AK224734

 

tgataatatctttttgattgaaaaaaagaagaagaagtatggctgatcaatacgaacagaacaaggcatccgttgaagagactgttggtaccaacgtggaagctactgatcgtggtttgtttgatttcattggaaaaaaagaagaggaaaaaccaagtcatgctcatgaagaagaggcaatttcatctgagttgtctgaaaaagttaacgtaagtgaagaagtggaacccaaggaggaggaaaagaaacttcatcgatcaaatagcagctctagtagctccagtgatgaggaggaagaaattggagaggatggacagaagatcaagaagaagaaaaagaagggattgaaggataagattaaggaaaaaatatctggtgatcacaaggaagaatcgaaagcagaggatacctcagttccagttgagaaatacgaggaaacagaggagaaaaaaggatttctagacaaaattaaggagaaattgccaggtggcgggcataagaagacggaggaagtggcggcgccaccaccaccaccaccggctgcggtggagcatgaggcggaggggaaggagaagaagggatttttggacaaaattaaggagaaattaccaggataccactcaaaggctgaagaggaaaaggagaaggaaaaagactaaatgaaatgaaatgtttttttaattttacttttgggatgttatgattgtgtttctgtgttgttttggtttttaagtgtttttcatttccttcacttttgttttttttggattctgaaggataattgttagtactgtatttgatatttctgtatgtaagtgcatatgtatgtgccttatgtgtatgaagtttgataatatggatttgtaaaatgcaaaaaaaaaa

 

44

 

FC11CA08

1

ORF2

213

chr04_finished_C04SLm0096K04.1.v1.seq_C04SLm0096K04.1

281

3E-158

557.0

AK224734

Show
FC11CA08

FC11CA08

 

1

 

ORF2

 

7E384E5BDF142D67

 

213

 

IPR000167

 

SEQUENCE: FC11CA08_1_ORF2CRC64: 7E384E5BDF142D67LENGTH: 213 aa
InterPro
IPR000167
Family
Dehydrin
PF00257[35-212]T 3e-22 PF00257 DehydrinDehydrin
PS00823[150-157]T 8e-5 PS00823 DEHYDRIN_2[192-199]T 8e-5 PS00823 DEHYDRIN_2DEHYDRIN_2
noIPR
unintegrated
unintegrated
seg[40-77]? NA seg seg[83-119]? NA seg seg[164-182]? NA seg seg[205-212]? NA seg segseg

 

chr04_finished_C04SLm0096K04.1.v1.seq_C04SLm0096K04.1

 

100.0

 

281

 

0

 

0

 

1

 

281

 

62783

 

62503

 

3E-158

 

557.0

 

AK224734

 

tgataatatctttttgattgaaaaaaagaagaagaagtatggctgatcaatacgaacagaacaaggcatccgttgaagagactgttggtaccaacgtggaagctactgatcgtggtttgtttgatttcattggaaaaaaagaagaggaaaaaccaagtcatgctcatgaagaagaggcaatttcatctgagttgtctgaaaaagttaacgtaagtgaagaagtggaacccaaggaggaggaaaagaaacttcatcgatcaaatagcagctctagtagctccagtgatgaggaggaagaaattggagaggatggacagaagatcaagaagaagaaaaagaagggattgaaggataagattaaggaaaaaatatctggtgatcacaaggaagaatcgaaagcagaggatacctcagttccagttgagaaatacgaggaaacagaggagaaaaaaggatttctagacaaaattaaggagaaattgccaggtggcgggcataagaagacggaggaagtggcggcgccaccaccaccaccaccggctgcggtggagcatgaggcggaggggaaggagaagaagggatttttggacaaaattaaggagaaattaccaggataccactcaaaggctgaagaggaaaaggagaaggaaaaagactaaatgaaatgaaatgtttttttaattttacttttgggatgttatgattgtgtttctgtgttgttttggtttttaagtgtttttcatttccttcacttttgttttttttggattctgaaggataattgttagtactgtatttgatatttctgtatgtaagtgcatatgtatgtgccttatgtgtatgaagtttgataatatggatttgtaaaatgcaaaaaaaaaa

 

45