SEQID Frame ORF Length TargetID Aln_Length E-value Score Accession

FC02BH09

1

ORF1

358

chr02_finished_C02HBa0106H06.1.v1.seq_C02HBa0106H06.1

438

5E-93

341.0

AK224612

Show
FC02BH09

FC02BH09

 

1

 

ORF1

 

29E049265F8C2454

 

358

 

IPR006527 | IPR011043

 

SEQUENCE: FC02BH09_1_ORF1CRC64: 29E049265F8C2454LENGTH: 358 aa
InterPro
IPR006527
Domain
F-box associated type 1
TIGR01640[106-334]T 1.8e-06 TIGR01640 F_box_assoc_1: F-box protein interactioF_box_assoc_1: F-box protein interactio
InterPro
IPR011043
Domain
Galactose oxidase, central
SSF50965[56-236]T 0.00029 SSF50965 Galactose oxidase, central domainGalactose oxidase, central domain
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.20.58.140[9-61]T 0.00028 G3D.1.20.58.140 no descriptionno description
SSF81383[12-55]T 5e-05 SSF81383 F-box domainF-box domain

 

chr02_finished_C02HBa0106H06.1.v1.seq_C02HBa0106H06.1

 

85.16

 

438

 

61

 

2

 

94

 

529

 

7191

 

6756

 

5E-93

 

341.0

 

AK224612

 

cgtggaaaaaggccagacagatctcttactgcgccgaataataagatgtatctggatcttaaggacatcatcagggaacactccctttcatttcttcctgccaaatcacttttcaaattcaacgctgtctgtagggactggaaactccagatttcgagtccattttttgctcatagtcagtcacttttttgtcgcagtacttcaggcttctttatccattcacttgatggttctccttctctcatacccatcgacccaagcttttgtggggtgccagatccattccttaagtttttgcccgagcctgttgaccttaggtcctcctcaaatggactgctttgctgccaaggtcgtgcagaggacaaggcctactacatatgtaatcctgttactcagcagtggaagaaacttccaaaatcaaatgtgaatcacggaccagatccagcaattgtgctcatatttgaaccatcattgctcaactttgtagctgagtataaaattatatgcgcttttccatccactgattttgctgatgcagttgagtttgatatctattcctccaaagcgaattcttgggaagttgctggggagatccattttggagctagagcaacacgtatgccaaaatcagggcttcatgtgaatggtgttgtttactggatgaccacttcaggtagtattcttgcttttgatctaacaaaggagaggtcacagctccttcaaaactatgattctcgtgggatcttgggggagtatagtggaaagctctgtaagatgaacgtttgtggtaattcaatcagtttaagcattttggataatgtccacacaaatacaatgcagatgggaagccaaaccaaaatgtgggcagtaaaaccgaaggttgttcttgacagtaaaattgttgggaatgcagcgggggactacacagctttacatgtcgacagtaatatgttggtggttcggagcttgggaaaagcctttttgtatgatttcaagtctcgtgcaacaaaatgcattcctggtgaatttcacaattcgagatgcttgccctatgtcaacagtttagtctctctctagtctctgcttgagctgcaacatccttgtttgaaatttctttcatgattaagtattttgcctattttatatttcatgttattattattttcaagtgacaatgtaggattatataatagcagtgaatatattgaacattcataaatattaagtttatttcataaaaaaaaaa

 

4

 

LEFL2026P02

2

ORF1

278

chr08_finished_C08HBa0239G21.1.v1.seq_C08HBa0239G21.1

1196

0

1554.0

AK248022

Show
LEFL2026P02

LEFL2026P02

 

2

 

ORF1

 

82E5D35CB52D66D7

 

278

 

IPR005162

 

SEQUENCE: LEFL2026P02_2_ORF1CRC64: 82E5D35CB52D66D7LENGTH: 278 aa
InterPro
IPR005162
Family
Retrotransposon gag protein
PF03732[173-271]T 4.9e-22 PF03732 Retrotrans_gagRetrotrans_gag
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR10178[123-273]T 5e-15 PTHR10178 GAG/POL/ENV POLYPROTEINGAG/POL/ENV POLYPROTEIN
PTHR10178:SF12[123-273]T 5e-15 PTHR10178:SF12 POLYPROTEIN-RELATEDPOLYPROTEIN-RELATED
seg[1-21]? NA seg segseg

 

chr08_finished_C08HBa0239G21.1.v1.seq_C08HBa0239G21.1

 

91.56

 

1196

 

99

 

2

 

26

 

1221

 

108479

 

107286

 

0

 

1554.0

 

AK248022

 

aagaacaacggtaagaggccgtggtagaggtcgtgggaggacgtcctctaggggaagaggacgagcacctagcccatctgatactagggcagtgactcctccaccgactgaggagataataagagaaggggaggatggggaaactgaacaagtgcaaaacgaggaaatgccaccccaacctaccccagagatgatcaatcaggttctggcttatcttagcgggttgtctgatcagggccagacacccccagtgttttctgcaccagcacctcaggctccggaggtacaacatgcggctactatggctccccacatggatgttccattggaaataggcacgtttccacgtctgactactgggcctataatgacaaatgatcagcatgaacttttcagtaagttcttgaaattgaaacctccagtcttcaagggtgcagaatctgaggatgcttacgattttctggttgactgtcatgagctactacacaagatgggtatagtcaaacggtttggtgttgagttcgtgagttatcagtttcaagggaacgccaaaatgtggtggcggtcacatattgagtgtcaaccaacagaggcaccacctatgacttggacctcattctctagcttttttatggagaagtatatcccccggactttgagggataggaaaagggatgagttcctgagcctagagcaaggtaggatgtcggttaatgcttatgaagctaagttccgtgcactatccagatatgccacccaactatgtttcagtccacaagagcggattcgccgttttgtgaaggggttgaggtcagagttgtggatttcagccttatagatagcggctactgcaaaatccttccaagaggtggtatatttcgtggtagaggtggaaggagtgaagccagatgacttcaccacgacatcgacatcaaagaggtttcgtaagggaggtgagtttaagggttcttactctagaggacaaggttccggaggttactcagttcgaccatttcaatcttcactacagaccgtagttgggggtccacctcagaccggtcaacacttctccgagagacctatgcttgactccagagagtgttatgggtgtggggagactgggcatattaagagaaattgtccaaaacagagttatagacccccaatggctagaggtagaggtggtcatggtagaggccgtcattctggaggccgtggtggtcgacccacgggtggtcaccaagacggccgaggtgatgggcaaactggagccactacatcacaacatggtaggggcaacagacagacgaacgatatggcccattgttacgctttccctgggcggtttgaagcggaggcatctgatgctgtcatcacaggtaatcttctggtttgtgattgcacggcttctgtattttttgatcct

 

6177

 

FC02BH09

1

ORF1

358

chr02_finished_C02HBa0106H06.1.v1.seq_C02HBa0106H06.1

343

6E-37

155.0

AK224612

Show
FC02BH09

FC02BH09

 

1

 

ORF1

 

29E049265F8C2454

 

358

 

IPR006527 | IPR011043

 

SEQUENCE: FC02BH09_1_ORF1CRC64: 29E049265F8C2454LENGTH: 358 aa
InterPro
IPR006527
Domain
F-box associated type 1
TIGR01640[106-334]T 1.8e-06 TIGR01640 F_box_assoc_1: F-box protein interactioF_box_assoc_1: F-box protein interactio
InterPro
IPR011043
Domain
Galactose oxidase, central
SSF50965[56-236]T 0.00029 SSF50965 Galactose oxidase, central domainGalactose oxidase, central domain
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.20.58.140[9-61]T 0.00028 G3D.1.20.58.140 no descriptionno description
SSF81383[12-55]T 5e-05 SSF81383 F-box domainF-box domain

 

chr02_finished_C02HBa0106H06.1.v1.seq_C02HBa0106H06.1

 

81.34

 

343

 

58

 

3

 

622

 

961

 

6666

 

6327

 

6E-37

 

155.0

 

AK224612

 

cgtggaaaaaggccagacagatctcttactgcgccgaataataagatgtatctggatcttaaggacatcatcagggaacactccctttcatttcttcctgccaaatcacttttcaaattcaacgctgtctgtagggactggaaactccagatttcgagtccattttttgctcatagtcagtcacttttttgtcgcagtacttcaggcttctttatccattcacttgatggttctccttctctcatacccatcgacccaagcttttgtggggtgccagatccattccttaagtttttgcccgagcctgttgaccttaggtcctcctcaaatggactgctttgctgccaaggtcgtgcagaggacaaggcctactacatatgtaatcctgttactcagcagtggaagaaacttccaaaatcaaatgtgaatcacggaccagatccagcaattgtgctcatatttgaaccatcattgctcaactttgtagctgagtataaaattatatgcgcttttccatccactgattttgctgatgcagttgagtttgatatctattcctccaaagcgaattcttgggaagttgctggggagatccattttggagctagagcaacacgtatgccaaaatcagggcttcatgtgaatggtgttgtttactggatgaccacttcaggtagtattcttgcttttgatctaacaaaggagaggtcacagctccttcaaaactatgattctcgtgggatcttgggggagtatagtggaaagctctgtaagatgaacgtttgtggtaattcaatcagtttaagcattttggataatgtccacacaaatacaatgcagatgggaagccaaaccaaaatgtgggcagtaaaaccgaaggttgttcttgacagtaaaattgttgggaatgcagcgggggactacacagctttacatgtcgacagtaatatgttggtggttcggagcttgggaaaagcctttttgtatgatttcaagtctcgtgcaacaaaatgcattcctggtgaatttcacaattcgagatgcttgccctatgtcaacagtttagtctctctctagtctctgcttgagctgcaacatccttgtttgaaatttctttcatgattaagtattttgcctattttatatttcatgttattattattttcaagtgacaatgtaggattatataatagcagtgaatatattgaacattcataaatattaagtttatttcataaaaaaaaaa

 

5

 

LEFL2026P02

2

ORF1

278

chr08_finished_C08HBa0027D09.1.v2.seq_C08HBa0027D09.1

1059

0

720.0

AK248022

Show
LEFL2026P02

LEFL2026P02

 

2

 

ORF1

 

82E5D35CB52D66D7

 

278

 

IPR005162

 

SEQUENCE: LEFL2026P02_2_ORF1CRC64: 82E5D35CB52D66D7LENGTH: 278 aa
InterPro
IPR005162
Family
Retrotransposon gag protein
PFAMPF03732Retrotrans_gag
 4.9e-22 [173-271]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone
noIPR
unintegrated
unintegrated
PANTHERPTHR10178GAG/POL/ENV POLYPROTEIN
 5e-15 [123-273]T    
PANTHERPTHR10178:SF12POLYPROTEIN-RELATED
 5e-15 [123-273]T    
SEGsegseg
 NA [1-21]?    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone

 

chr08_finished_C08HBa0027D09.1.v2.seq_C08HBa0027D09.1

 

83.66

 

1059

 

172

 

1

 

13

 

1071

 

45802

 

44745

 

0

 

720.0

 

AK248022

 

aagaacaacggtaagaggccgtggtagaggtcgtgggaggacgtcctctaggggaagaggacgagcacctagcccatctgatactagggcagtgactcctccaccgactgaggagataataagagaaggggaggatggggaaactgaacaagtgcaaaacgaggaaatgccaccccaacctaccccagagatgatcaatcaggttctggcttatcttagcgggttgtctgatcagggccagacacccccagtgttttctgcaccagcacctcaggctccggaggtacaacatgcggctactatggctccccacatggatgttccattggaaataggcacgtttccacgtctgactactgggcctataatgacaaatgatcagcatgaacttttcagtaagttcttgaaattgaaacctccagtcttcaagggtgcagaatctgaggatgcttacgattttctggttgactgtcatgagctactacacaagatgggtatagtcaaacggtttggtgttgagttcgtgagttatcagtttcaagggaacgccaaaatgtggtggcggtcacatattgagtgtcaaccaacagaggcaccacctatgacttggacctcattctctagcttttttatggagaagtatatcccccggactttgagggataggaaaagggatgagttcctgagcctagagcaaggtaggatgtcggttaatgcttatgaagctaagttccgtgcactatccagatatgccacccaactatgtttcagtccacaagagcggattcgccgttttgtgaaggggttgaggtcagagttgtggatttcagccttatagatagcggctactgcaaaatccttccaagaggtggtatatttcgtggtagaggtggaaggagtgaagccagatgacttcaccacgacatcgacatcaaagaggtttcgtaagggaggtgagtttaagggttcttactctagaggacaaggttccggaggttactcagttcgaccatttcaatcttcactacagaccgtagttgggggtccacctcagaccggtcaacacttctccgagagacctatgcttgactccagagagtgttatgggtgtggggagactgggcatattaagagaaattgtccaaaacagagttatagacccccaatggctagaggtagaggtggtcatggtagaggccgtcattctggaggccgtggtggtcgacccacgggtggtcaccaagacggccgaggtgatgggcaaactggagccactacatcacaacatggtaggggcaacagacagacgaacgatatggcccattgttacgctttccctgggcggtttgaagcggaggcatctgatgctgtcatcacaggtaatcttctggtttgtgattgcacggcttctgtattttttgatcct

 

6151

 

FC03AD05

1

ORF1

102

chr02_finished_C02HBa0180C05.1.v1.seq_C02HBa0180C05.1

452

0

896.0

AK224621

Show
FC03AD05

FC03AD05

 

1

 

ORF1

 

09AA504CDC692D04

 

102

 

IPR003612

 

SEQUENCE: FC03AD05_1_ORF1CRC64: 09AA504CDC692D04LENGTH: 102 aa
InterPro
IPR003612
Domain
Plant lipid transfer protein/seed storage/trypsin-alpha amylase inhibitor
PF00234[37-102]T 3.3e-14 PF00234 Tryp_alpha_amylTryp_alpha_amyl
SM00499[37-102]T 9.5e-05 SM00499 no descriptionno description
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.10.110.10[32-101]T 8.1e-06 G3D.1.10.110.10 no descriptionno description
SSF47699[36-102]T 3.2e-17 SSF47699 Bifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albuminBifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albumin

 

chr02_finished_C02HBa0180C05.1.v1.seq_C02HBa0180C05.1

 

100.0

 

452

 

0

 

0

 

1

 

452

 

14359

 

13908

 

0

 

896.0

 

AK224621

 

tataatttaaattgtataatgaaaatgactaaggtttgttcttttgtggcagtaatgttggtgatgatccttgtttgtgatcaatttggggctaacgaggcggcgacatgcagcgcctcgcagctgagcccgtgtttgggtgcgatccagggtgggaccgcaccatcacaggattgttgtgctaggcttaagaaccagcagccttgcatttgtggatttatgaaggatcctaatttgaggcaatatgttaattctccaaatgctaggaaagttgctggacaatgtggtgtaagcattcctagttgttaattaggtttacaacattttacttgttgtatacatatgggtcttatgtattatggaaaaaaatatatatatgtaagactttaaataaaaaatggttgtaatctgtgttcaagtgtgttatgatgaatgaatcttgtggcttttgaaaaaaaaaa

 

8

 

LEFL2026P02

2

ORF1

278

chr08_finished_C08HBa0027D09.1.v2.seq_C08HBa0027D09.1

1412

0

1729.0

AK248022

Show
LEFL2026P02

LEFL2026P02

 

2

 

ORF1

 

82E5D35CB52D66D7

 

278

 

IPR005162

 

SEQUENCE: LEFL2026P02_2_ORF1CRC64: 82E5D35CB52D66D7LENGTH: 278 aa
InterPro
IPR005162
Family
Retrotransposon gag protein
PF03732[173-271]T 4.9e-22 PF03732 Retrotrans_gagRetrotrans_gag
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR10178[123-273]T 5e-15 PTHR10178 GAG/POL/ENV POLYPROTEINGAG/POL/ENV POLYPROTEIN
PTHR10178:SF12[123-273]T 5e-15 PTHR10178:SF12 POLYPROTEIN-RELATEDPOLYPROTEIN-RELATED
seg[1-21]? NA seg segseg

 

chr08_finished_C08HBa0027D09.1.v2.seq_C08HBa0027D09.1

 

90.44

 

1412

 

135

 

0

 

13

 

1424

 

37183

 

38594

 

0

 

1729.0

 

AK248022

 

aagaacaacggtaagaggccgtggtagaggtcgtgggaggacgtcctctaggggaagaggacgagcacctagcccatctgatactagggcagtgactcctccaccgactgaggagataataagagaaggggaggatggggaaactgaacaagtgcaaaacgaggaaatgccaccccaacctaccccagagatgatcaatcaggttctggcttatcttagcgggttgtctgatcagggccagacacccccagtgttttctgcaccagcacctcaggctccggaggtacaacatgcggctactatggctccccacatggatgttccattggaaataggcacgtttccacgtctgactactgggcctataatgacaaatgatcagcatgaacttttcagtaagttcttgaaattgaaacctccagtcttcaagggtgcagaatctgaggatgcttacgattttctggttgactgtcatgagctactacacaagatgggtatagtcaaacggtttggtgttgagttcgtgagttatcagtttcaagggaacgccaaaatgtggtggcggtcacatattgagtgtcaaccaacagaggcaccacctatgacttggacctcattctctagcttttttatggagaagtatatcccccggactttgagggataggaaaagggatgagttcctgagcctagagcaaggtaggatgtcggttaatgcttatgaagctaagttccgtgcactatccagatatgccacccaactatgtttcagtccacaagagcggattcgccgttttgtgaaggggttgaggtcagagttgtggatttcagccttatagatagcggctactgcaaaatccttccaagaggtggtatatttcgtggtagaggtggaaggagtgaagccagatgacttcaccacgacatcgacatcaaagaggtttcgtaagggaggtgagtttaagggttcttactctagaggacaaggttccggaggttactcagttcgaccatttcaatcttcactacagaccgtagttgggggtccacctcagaccggtcaacacttctccgagagacctatgcttgactccagagagtgttatgggtgtggggagactgggcatattaagagaaattgtccaaaacagagttatagacccccaatggctagaggtagaggtggtcatggtagaggccgtcattctggaggccgtggtggtcgacccacgggtggtcaccaagacggccgaggtgatgggcaaactggagccactacatcacaacatggtaggggcaacagacagacgaacgatatggcccattgttacgctttccctgggcggtttgaagcggaggcatctgatgctgtcatcacaggtaatcttctggtttgtgattgcacggcttctgtattttttgatcct

 

6137

 

FC04AB02

1

ORF1

87

chr09_finished_C09HBa0099P03.2.v1.seq_C09HBa0099P03.2

90

7E-16

83.8

AK224634

Show
FC04AB02

FC04AB02

 

1

 

ORF1

 

DA9F703EAD3192C5

 

87

 

IPR003422

 

SEQUENCE: FC04AB02_1_ORF1CRC64: DA9F703EAD3192C5LENGTH: 87 aa
InterPro
IPR003422
Family
Ubiquinol-cytochrome C reductase hinge protein
PIRSF000019[18-87]T 4.1e-44 PIRSF000019 Ubiquinol-cytochrome-c reductase (cytochrome c1) (complex III), nonhaem 11 kDa subunitUbiquinol-cytochrome-c reductase (cytochrome c1) (complex III), nonhaem 11 kDa subunit
PTHR15336[21-87]T 9.5e-10 PTHR15336 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 7.8 KDA PROTEINUBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 7.8 KDA PROTEIN
PF02320[25-87]T 2.4e-44 PF02320 UCR_hingeUCR_hinge
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.10.287.20[24-87]T 4.5e-25 G3D.1.10.287.20 no descriptionno description
PTHR15336:SF8[21-87]T 9.5e-10 PTHR15336:SF8 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 11 KD PROTEINUBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 11 KD PROTEIN
SSF81531[12-87]T 8.2e-25 SSF81531 Nonheme 11 kDa protein of cytochrome bc1 complex (Ubiquinol-cytochrome c reductase)Nonheme 11 kDa protein of cytochrome bc1 complex (Ubiquinol-cytochrome c reductase)

 

chr09_finished_C09HBa0099P03.2.v1.seq_C09HBa0099P03.2

 

87.78

 

90

 

10

 

1

 

346

 

434

 

43068

 

42979

 

7E-16

 

83.8

 

AK224634

 

tagaacagtcaggtgattttgcagaatcgaagtcttcgtctcgaatatctctttgccatgtcggacgaggaagttgttgacccaaaggcgacattagaagtaagttgcaagcctaagtgtgtaaggcaactaaaggagtatcaggcatgtaccaaaaggatagaaggtgatgaatcagggcacaaacattgcactggacagtattttgattattggcactgcatcgacaaatgtgttgctgcgaagttgtttgaccatctcaagtaacaaggatataagttgttgatcccttgcaatttatcttctttttggttgttgaacaagtcattaccatattattcctcactgtgctgaagacttgtaaccctttcaatcaacttggttgctgcatggaaaattttgaactatgcacatcttaaaaagtgattaataaatcatactcgtgggttgaattggacccttttaaaaaaaaaa

 

16

 

LEFL2022G15

2

ORF1

304

chr01_finished_C01HBa0256E08.2.v1.seq_C01HBa0256E08.2

1410

0

1614.0

AK248011

Show
LEFL2022G15

LEFL2022G15

 

2

 

ORF1

 

C3BB5AECCE173106

 

304

 

IPR005162

 

SEQUENCE: LEFL2022G15_2_ORF1CRC64: C3BB5AECCE173106LENGTH: 304 aa
InterPro
IPR005162
Family
Retrotransposon gag protein
PF03732[167-265]T 8.9e-24 PF03732 Retrotrans_gagRetrotrans_gag
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR10178[125-290]T 4.8e-16 PTHR10178 GAG/POL/ENV POLYPROTEINGAG/POL/ENV POLYPROTEIN
PTHR10178:SF12[125-290]T 4.8e-16 PTHR10178:SF12 POLYPROTEIN-RELATEDPOLYPROTEIN-RELATED
seg[1-20]? NA seg seg[76-89]? NA seg segseg

 

chr01_finished_C01HBa0256E08.2.v1.seq_C01HBa0256E08.2

 

89.65

 

1410

 

143

 

3

 

1

 

1408

 

31136

 

32544

 

0

 

1614.0

 

AK248011

 

ccgtggaagaggtcgtgggaggacgtcctctagagggagaggacaaccacctagcccatctgatactagggcagtgactcctccaccgaccgaggaagtaataagagaaggggaggatggggaaactgaacaagtgcaaaatgaggaaatgccaccccaacctaccccagagatgatcaatcaggttctggcttatcttagcgggttatctgatcaaggtcaggcacctccagtgttttctgtgccaacacctccggtttcagaagtacaacatgcggctactatggctccccgcatggatgttccattggacataggcacatttccacgtctgactactgggcctataatgaaaaatgatcagcatgaacttttcagtaagttcttgaaattgaaacctccagtcttcaagggtgcggaatctgaggatgcttatgattttctggttgactgtcacgagctactgcacaagatgggtatagtagaacggtttggtgtggagtttgtgacttatcagtttcaagggaacgccaaaatgtggtggcggtcacatgtcgagtgtcaaccaatagaggcaccacctatgacttgggcctcattctctagtttgtttatggagaagtatatcccccggattttgagggatcggaaaagggatgagttcttgagcctagagcaaggtaggatgtcggttaatgcttatgaggctaagtttcgtgcactatccaggtatgccactcaactctatttcagtcctcaagagcggattcgccggtttgtgaaggggttgaggtcagaattgcggatctcggccttacagatagcggcaacggcaaaatccttccaagaggtggtagactttgtgatagaagtggaaggagtgaagccagacgacttcaccacaacatcgacataaaaaaggcttcgaaagggaggtgagtttaatggttcttacactagaggacagggttcgggaagatactcagtccgaccaattcagtcttcactacagactgtagttgggggaccacctcagaccggtcagcacttctccgaggggcatatgatcgactccaaggaatgttatggatgtggggagattggacatattaggagaaattgtcccagaccaagttacagacccccaatagctagaggtagaggtggtcatggtagaggccgtttttctggagggcgtggtggtcgaggtaatagtggtcaccaaaacggcagaggtaatgggcaaactggggccactacatcacaacatggtaggggcaacggacagacgaacgatagggcccattgttacgctttccctgggcggtctgaagcggaggcatctgatgctatcatcacaggtaatcttctggtttgtgattgcatggcttatgtattgtttgatcct

 

5928

 

FC08DF08

1

ORF1

116

chr04_finished_C04HBa0020F17.1.v1.seq_C04HBa0020F17.1

42

8E-16

83.8

AK224695

Show
FC08DF08

FC08DF08

 

1

 

ORF1

 

1CB7CEEA579319BC

 

116

 

IPR003496

 

SEQUENCE: FC08DF08_1_ORF1CRC64: 1CB7CEEA579319BCLENGTH: 116 aa
InterPro
IPR003496
Family
ABA/WDS induced protein
PF02496[29-82]T 9e-28 PF02496 ABA_WDSABA_WDS
noIPR
unintegrated
unintegrated
PD007146[22-42]T 2e-06 PD007146 Q7XYV7_LYCCI_Q7XYV7;Q7XYV7_LYCCI_Q7XYV7;
seg[5-21]? NA seg seg[43-63]? NA seg seg[66-115]? NA seg segseg

 

chr04_finished_C04HBa0020F17.1.v1.seq_C04HBa0020F17.1

 

100.0

 

42

 

0

 

0

 

510

 

551

 

104086

 

104045

 

8E-16

 

83.8

 

AK224695

 

tacaatatggctgaagagaaacaccaacaccatcaccatttgttccaccacaagaacaaggaggatgagggtggaccagttgattatgaaaaagaagtgaagcaccacagccatctcgagaagattggtgaacttggtgctgttgctgctggtgctttggccttacatgagaaacacaaggcaaagaaggacccagagcatgcacacaagcacaagatagaggaagagattgcagctgttgctgcagttggggcaggtggatttgcattccatgaacatcatcagaaaaaagatgccaagaaagaaaaaaaggaagttgagggtggacaccaccaccaccaccactactaatcaaatttaacttttttaggcacctatggactctatgttttgtctaatataaataaataaaagatactactatatatgtgttttgtatccaatattaatctctctctagattgtatgatttggtgtttctatgttaatctcactatgtaatactttgagcccgtttggatgggcttaataaaagcagctttaaaaaagtaaaaaaaaaa

 

32

 

LEFL2026P02

2

ORF1

278

chr08_finished_C08HBa0027D09.1.v2.seq_C08HBa0027D09.1

1426

0

2081.0

AK248022

Show
LEFL2026P02

LEFL2026P02

 

2

 

ORF1

 

82E5D35CB52D66D7

 

278

 

IPR005162

 

SEQUENCE: LEFL2026P02_2_ORF1CRC64: 82E5D35CB52D66D7LENGTH: 278 aa
InterPro
IPR005162
Family
Retrotransposon gag protein
PF03732[173-271]T 4.9e-22 PF03732 Retrotrans_gagRetrotrans_gag
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR10178[123-273]T 5e-15 PTHR10178 GAG/POL/ENV POLYPROTEINGAG/POL/ENV POLYPROTEIN
PTHR10178:SF12[123-273]T 5e-15 PTHR10178:SF12 POLYPROTEIN-RELATEDPOLYPROTEIN-RELATED
seg[1-21]? NA seg segseg

 

chr08_finished_C08HBa0027D09.1.v2.seq_C08HBa0027D09.1

 

93.41

 

1426

 

94

 

0

 

1

 

1426

 

53918

 

55343

 

0

 

2081.0

 

AK248022

 

aagaacaacggtaagaggccgtggtagaggtcgtgggaggacgtcctctaggggaagaggacgagcacctagcccatctgatactagggcagtgactcctccaccgactgaggagataataagagaaggggaggatggggaaactgaacaagtgcaaaacgaggaaatgccaccccaacctaccccagagatgatcaatcaggttctggcttatcttagcgggttgtctgatcagggccagacacccccagtgttttctgcaccagcacctcaggctccggaggtacaacatgcggctactatggctccccacatggatgttccattggaaataggcacgtttccacgtctgactactgggcctataatgacaaatgatcagcatgaacttttcagtaagttcttgaaattgaaacctccagtcttcaagggtgcagaatctgaggatgcttacgattttctggttgactgtcatgagctactacacaagatgggtatagtcaaacggtttggtgttgagttcgtgagttatcagtttcaagggaacgccaaaatgtggtggcggtcacatattgagtgtcaaccaacagaggcaccacctatgacttggacctcattctctagcttttttatggagaagtatatcccccggactttgagggataggaaaagggatgagttcctgagcctagagcaaggtaggatgtcggttaatgcttatgaagctaagttccgtgcactatccagatatgccacccaactatgtttcagtccacaagagcggattcgccgttttgtgaaggggttgaggtcagagttgtggatttcagccttatagatagcggctactgcaaaatccttccaagaggtggtatatttcgtggtagaggtggaaggagtgaagccagatgacttcaccacgacatcgacatcaaagaggtttcgtaagggaggtgagtttaagggttcttactctagaggacaaggttccggaggttactcagttcgaccatttcaatcttcactacagaccgtagttgggggtccacctcagaccggtcaacacttctccgagagacctatgcttgactccagagagtgttatgggtgtggggagactgggcatattaagagaaattgtccaaaacagagttatagacccccaatggctagaggtagaggtggtcatggtagaggccgtcattctggaggccgtggtggtcgacccacgggtggtcaccaagacggccgaggtgatgggcaaactggagccactacatcacaacatggtaggggcaacagacagacgaacgatatggcccattgttacgctttccctgggcggtttgaagcggaggcatctgatgctgtcatcacaggtaatcttctggtttgtgattgcacggcttctgtattttttgatcct

 

6131

 

FC02BB10

3

ORF1

174

chr09_unfinished_C09HBa0168F14.1.v1.seq_C09HBa0168F14.1-2

121

4E-34

145.0

AK246165

Show
FC02BB10

FC02BB10

 

3

 

ORF1

 

4CF219D19702EDD4

 

174

 

IPR001971

 

SEQUENCE: FC02BB10_3_ORF1CRC64: 4CF219D19702EDD4LENGTH: 174 aa
InterPro
IPR001971
Family
Ribosomal protein S11
PD001010[52-122]T 2e-32 PD001010 R141_MAIZE_P19950;R141_MAIZE_P19950;
PTHR11759[40-174]T 6.1e-95 PTHR11759 40S RIBOSOMAL PROTEIN S14/30S RIBOSOMAL PROTEIN S1140S RIBOSOMAL PROTEIN S14/30S RIBOSOMAL PROTEIN S11
PF00411[52-170]T 8.7e-68 PF00411 Ribosomal_S11Ribosomal_S11
PS00054[139-161]T 8e-5 PS00054 RIBOSOMAL_S11RIBOSOMAL_S11
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.3.30.420.80[36-171]T 1.9e-34 G3D.3.30.420.80 no descriptionno description
PTHR11759:SF1[40-174]T 6.1e-95 PTHR11759:SF1 40S RIBOSOMAL PROTEIN S1440S RIBOSOMAL PROTEIN S14
seg[11-16]? NA seg seg[123-134]? NA seg seg[165-173]? NA seg segseg
SSF53137[46-171]T 8.2e-39 SSF53137 Translational machinery componentsTranslational machinery components

 

chr09_unfinished_C09HBa0168F14.1.v1.seq_C09HBa0168F14.1-2

 

90.08

 

121

 

12

 

0

 

77

 

197

 

60183

 

60063

 

4E-34

 

145.0

 

AK246165

 

caccaccattgcagctagggtttttcaagcttcagcagcagcagcagcagcacacctgcaaatcaaccttagccatgtcgaggagaaagaccagagagcccaaggaagagactgttacccttggaccagctaccagggaaggtgaattggtctttggtgttgctcacattttcgcctctttcaatgacacattcattcatgtgactgatttgtctggacgcgaaacaatggttcgcattactggtggcatgaaggtgaaggctgacagagatgaatcttctccttatgctgctatgcttgcagcacaagatgtttctcaacgatgcaaggagcttggaattaatgcccttcacattaagcttcgggctacaggtgggaacaaaaccaagactcctggtcctggtgcccagtctgctcttagagcccttgctcgatccggaatgaaaattggacgcatagaggatgttactcctattcccaccgacagtactctcagaaagggtggtagaagaggaaggaggctgtgaattcttctcagcaacatacatgctacatggcggaatattttggttaagaatgcaactctgtttgtgttttacaacttagttttgaacattttgtagccagagttgcaagtcattctgacttgtgatcatttggagctttttcaatcttgtgagatggaaattattttgttgagttggattagcaagttgacttcgtcataaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

518

 

LEFL2022G15

2

ORF1

304

chr08_finished_C08HBa0027D09.1.v2.seq_C08HBa0027D09.1

1406

0

1653.0

AK248011

Show
LEFL2022G15

LEFL2022G15

 

2

 

ORF1

 

C3BB5AECCE173106

 

304

 

IPR005162

 

SEQUENCE: LEFL2022G15_2_ORF1CRC64: C3BB5AECCE173106LENGTH: 304 aa
InterPro
IPR005162
Family
Retrotransposon gag protein
PF03732[167-265]T 8.9e-24 PF03732 Retrotrans_gagRetrotrans_gag
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR10178[125-290]T 4.8e-16 PTHR10178 GAG/POL/ENV POLYPROTEINGAG/POL/ENV POLYPROTEIN
PTHR10178:SF12[125-290]T 4.8e-16 PTHR10178:SF12 POLYPROTEIN-RELATEDPOLYPROTEIN-RELATED
seg[1-20]? NA seg seg[76-89]? NA seg segseg

 

chr08_finished_C08HBa0027D09.1.v2.seq_C08HBa0027D09.1

 

89.83

 

1406

 

143

 

0

 

1

 

1406

 

37189

 

38594

 

0

 

1653.0

 

AK248011

 

ccgtggaagaggtcgtgggaggacgtcctctagagggagaggacaaccacctagcccatctgatactagggcagtgactcctccaccgaccgaggaagtaataagagaaggggaggatggggaaactgaacaagtgcaaaatgaggaaatgccaccccaacctaccccagagatgatcaatcaggttctggcttatcttagcgggttatctgatcaaggtcaggcacctccagtgttttctgtgccaacacctccggtttcagaagtacaacatgcggctactatggctccccgcatggatgttccattggacataggcacatttccacgtctgactactgggcctataatgaaaaatgatcagcatgaacttttcagtaagttcttgaaattgaaacctccagtcttcaagggtgcggaatctgaggatgcttatgattttctggttgactgtcacgagctactgcacaagatgggtatagtagaacggtttggtgtggagtttgtgacttatcagtttcaagggaacgccaaaatgtggtggcggtcacatgtcgagtgtcaaccaatagaggcaccacctatgacttgggcctcattctctagtttgtttatggagaagtatatcccccggattttgagggatcggaaaagggatgagttcttgagcctagagcaaggtaggatgtcggttaatgcttatgaggctaagtttcgtgcactatccaggtatgccactcaactctatttcagtcctcaagagcggattcgccggtttgtgaaggggttgaggtcagaattgcggatctcggccttacagatagcggcaacggcaaaatccttccaagaggtggtagactttgtgatagaagtggaaggagtgaagccagacgacttcaccacaacatcgacataaaaaaggcttcgaaagggaggtgagtttaatggttcttacactagaggacagggttcgggaagatactcagtccgaccaattcagtcttcactacagactgtagttgggggaccacctcagaccggtcagcacttctccgaggggcatatgatcgactccaaggaatgttatggatgtggggagattggacatattaggagaaattgtcccagaccaagttacagacccccaatagctagaggtagaggtggtcatggtagaggccgtttttctggagggcgtggtggtcgaggtaatagtggtcaccaaaacggcagaggtaatgggcaaactggggccactacatcacaacatggtaggggcaacggacagacgaacgatagggcccattgttacgctttccctgggcggtctgaagcggaggcatctgatgctatcatcacaggtaatcttctggtttgtgattgcatggcttatgtattgtttgatcct

 

5790

 

FC02BB10

3

ORF1

174

chr09_unfinished_C09HBa0168F14.1.v1.seq_C09HBa0168F14.1-2

121

4E-34

145.0

AK246165

Show
FC02BB10

FC02BB10

 

3

 

ORF1

 

4CF219D19702EDD4

 

174

 

IPR001971

 

SEQUENCE: FC02BB10_3_ORF1CRC64: 4CF219D19702EDD4LENGTH: 174 aa
InterPro
IPR001971
Family
Ribosomal protein S11
PRODOMPD001010R141_MAIZE_P19950;
 2e-32 [52-122]T    
PANTHERPTHR1175940S RIBOSOMAL PROTEIN S14/30S RIBOSOMAL PROTEIN S11
 6.1e-95 [40-174]T    
PFAMPF00411Ribosomal_S11
 8.7e-68 [52-170]T    
PROSITEPS00054RIBOSOMAL_S11
 8e-5 [139-161]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsMolecular Function: structural constituent of ribosome (GO:0003735)
Cellular Component: intracellular (GO:0005622)
Cellular Component: ribosome (GO:0005840)
Biological Process: protein biosynthesis (GO:0006412)
noIPR
unintegrated
unintegrated
GENE3DG3D.3.30.420.80no description
 1.9e-34 [36-171]T    
PANTHERPTHR11759:SF140S RIBOSOMAL PROTEIN S14
 6.1e-95 [40-174]T    
SEGsegseg
 NA [11-16]?  NA [123-134]?  NA [165-173]?  
SUPERFAMILYSSF53137Translational machinery components
 8.2e-39 [46-171]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone

 

chr09_unfinished_C09HBa0168F14.1.v1.seq_C09HBa0168F14.1-2

 

90.08

 

121

 

12

 

0

 

77

 

197

 

60183

 

60063

 

4E-34

 

145.0

 

AK246165

 

caccaccattgcagctagggtttttcaagcttcagcagcagcagcagcagcacacctgcaaatcaaccttagccatgtcgaggagaaagaccagagagcccaaggaagagactgttacccttggaccagctaccagggaaggtgaattggtctttggtgttgctcacattttcgcctctttcaatgacacattcattcatgtgactgatttgtctggacgcgaaacaatggttcgcattactggtggcatgaaggtgaaggctgacagagatgaatcttctccttatgctgctatgcttgcagcacaagatgtttctcaacgatgcaaggagcttggaattaatgcccttcacattaagcttcgggctacaggtgggaacaaaaccaagactcctggtcctggtgcccagtctgctcttagagcccttgctcgatccggaatgaaaattggacgcatagaggatgttactcctattcccaccgacagtactctcagaaagggtggtagaagaggaaggaggctgtgaattcttctcagcaacatacatgctacatggcggaatattttggttaagaatgcaactctgtttgtgttttacaacttagttttgaacattttgtagccagagttgcaagtcattctgacttgtgatcatttggagctttttcaatcttgtgagatggaaattattttgttgagttggattagcaagttgacttcgtcataaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

519

 

LEFL2022G15

2

ORF1

304

chr08_finished_C08HBa0027D09.1.v2.seq_C08HBa0027D09.1

1400

0

2244.0

AK248011

Show
LEFL2022G15

LEFL2022G15

 

2

 

ORF1

 

C3BB5AECCE173106

 

304

 

IPR005162

 

SEQUENCE: LEFL2022G15_2_ORF1CRC64: C3BB5AECCE173106LENGTH: 304 aa
InterPro
IPR005162
Family
Retrotransposon gag protein
PF03732[167-265]T 8.9e-24 PF03732 Retrotrans_gagRetrotrans_gag
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR10178[125-290]T 4.8e-16 PTHR10178 GAG/POL/ENV POLYPROTEINGAG/POL/ENV POLYPROTEIN
PTHR10178:SF12[125-290]T 4.8e-16 PTHR10178:SF12 POLYPROTEIN-RELATEDPOLYPROTEIN-RELATED
seg[1-20]? NA seg seg[76-89]? NA seg segseg

 

chr08_finished_C08HBa0027D09.1.v2.seq_C08HBa0027D09.1

 

95.21

 

1400

 

67

 

0

 

9

 

1408

 

53944

 

55343

 

0

 

2244.0

 

AK248011

 

ccgtggaagaggtcgtgggaggacgtcctctagagggagaggacaaccacctagcccatctgatactagggcagtgactcctccaccgaccgaggaagtaataagagaaggggaggatggggaaactgaacaagtgcaaaatgaggaaatgccaccccaacctaccccagagatgatcaatcaggttctggcttatcttagcgggttatctgatcaaggtcaggcacctccagtgttttctgtgccaacacctccggtttcagaagtacaacatgcggctactatggctccccgcatggatgttccattggacataggcacatttccacgtctgactactgggcctataatgaaaaatgatcagcatgaacttttcagtaagttcttgaaattgaaacctccagtcttcaagggtgcggaatctgaggatgcttatgattttctggttgactgtcacgagctactgcacaagatgggtatagtagaacggtttggtgtggagtttgtgacttatcagtttcaagggaacgccaaaatgtggtggcggtcacatgtcgagtgtcaaccaatagaggcaccacctatgacttgggcctcattctctagtttgtttatggagaagtatatcccccggattttgagggatcggaaaagggatgagttcttgagcctagagcaaggtaggatgtcggttaatgcttatgaggctaagtttcgtgcactatccaggtatgccactcaactctatttcagtcctcaagagcggattcgccggtttgtgaaggggttgaggtcagaattgcggatctcggccttacagatagcggcaacggcaaaatccttccaagaggtggtagactttgtgatagaagtggaaggagtgaagccagacgacttcaccacaacatcgacataaaaaaggcttcgaaagggaggtgagtttaatggttcttacactagaggacagggttcgggaagatactcagtccgaccaattcagtcttcactacagactgtagttgggggaccacctcagaccggtcagcacttctccgaggggcatatgatcgactccaaggaatgttatggatgtggggagattggacatattaggagaaattgtcccagaccaagttacagacccccaatagctagaggtagaggtggtcatggtagaggccgtttttctggagggcgtggtggtcgaggtaatagtggtcaccaaaacggcagaggtaatgggcaaactggggccactacatcacaacatggtaggggcaacggacagacgaacgatagggcccattgttacgctttccctgggcggtctgaagcggaggcatctgatgctatcatcacaggtaatcttctggtttgtgattgcatggcttatgtattgtttgatcct

 

5781

 

FC02BB10

3

ORF1

174

chr09_unfinished_C09HBa0168F14.1.v1.seq_C09HBa0168F14.1-2

121

4E-34

145.0

AK246165

Show
FC02BB10

FC02BB10

 

3

 

ORF1

 

4CF219D19702EDD4

 

174

 

IPR001971

 

SEQUENCE: FC02BB10_3_ORF1CRC64: 4CF219D19702EDD4LENGTH: 174 aa
InterPro
IPR001971
Family
Ribosomal protein S11
PRODOMPD001010R141_MAIZE_P19950;
 2e-32 [52-122]T    
PANTHERPTHR1175940S RIBOSOMAL PROTEIN S14/30S RIBOSOMAL PROTEIN S11
 6.1e-95 [40-174]T    
PFAMPF00411Ribosomal_S11
 8.7e-68 [52-170]T    
PROSITEPS00054RIBOSOMAL_S11
 8e-5 [139-161]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsMolecular Function: structural constituent of ribosome (GO:0003735)
Cellular Component: intracellular (GO:0005622)
Cellular Component: ribosome (GO:0005840)
Biological Process: protein biosynthesis (GO:0006412)
noIPR
unintegrated
unintegrated
GENE3DG3D.3.30.420.80no description
 1.9e-34 [36-171]T    
PANTHERPTHR11759:SF140S RIBOSOMAL PROTEIN S14
 6.1e-95 [40-174]T    
SEGsegseg
 NA [11-16]?  NA [123-134]?  NA [165-173]?  
SUPERFAMILYSSF53137Translational machinery components
 8.2e-39 [46-171]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone

 

chr09_unfinished_C09HBa0168F14.1.v1.seq_C09HBa0168F14.1-2

 

90.08

 

121

 

12

 

0

 

77

 

197

 

60183

 

60063

 

4E-34

 

145.0

 

AK246165

 

caccaccattgcagctagggtttttcaagcttcagcagcagcagcagcagcacacctgcaaatcaaccttagccatgtcgaggagaaagaccagagagcccaaggaagagactgttacccttggaccagctaccagggaaggtgaattggtctttggtgttgctcacattttcgcctctttcaatgacacattcattcatgtgactgatttgtctggacgcgaaacaatggttcgcattactggtggcatgaaggtgaaggctgacagagatgaatcttctccttatgctgctatgcttgcagcacaagatgtttctcaacgatgcaaggagcttggaattaatgcccttcacattaagcttcgggctacaggtgggaacaaaaccaagactcctggtcctggtgcccagtctgctcttagagcccttgctcgatccggaatgaaaattggacgcatagaggatgttactcctattcccaccgacagtactctcagaaagggtggtagaagaggaaggaggctgtgaattcttctcagcaacatacatgctacatggcggaatattttggttaagaatgcaactctgtttgtgttttacaacttagttttgaacattttgtagccagagttgcaagtcattctgacttgtgatcatttggagctttttcaatcttgtgagatggaaattattttgttgagttggattagcaagttgacttcgtcataaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

520