getXML

171

 

 

 

getXML

 

引数jobidで指定したのジョブについて、wu-blastのXML出力で結果を取得する。

 

getXML

 

jobid

 

xsd:string

 

2

 

 

blastp, blastn で取得したjobidを設定する。

 

getXMLResponse

 

result

 

xsd:string

 

2

 

wu-blastのXML形式で結果を取得する。

 

$results = getXML($jobid)

 

-