Singlet20

Singlet20

 

FA02DA04

 

505

 

TC169916 UP|1A13_LYCES (Q42881) 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase 3 (ACC synthase 3) (S-adenosyl-L-methionine methylthioadenosine-lyase 3) (ACS-3) (Le-ACS3) , complete

 

1410

 

896

 

0

 

460

 

99

 

505

 

M96672|Os03g0727600 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase 1 (EC 4.4.1.14) (ACC synthase 1) (S-adenosyl-L-methionine methylthioadenosine-lyase 1).

 

487

 

177

 

4.00E-45

 

155

 

59

 

505

 

sp|Q42881|1A13_LYCES 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase 3 (ACC synthase 3) (S-adenosyl-L-methionine methylthioadenosine-lyase 3) (ACS-3) (Le-ACS3)

 

469

 

265

 

5.00E-70

 

155

 

89

 

505

 

SGN-U325964

 

1280

 

904

 

0

 

460

 

99

 

505

 

Q42881|1A13_SOLLC 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase 3 (EC 4.4.1.14) (ACC synthase 3) (S-adenosyl-L-methionine methylthioadenosine-lyase 3) (ACS-3) (Le-ACS3) - Solanum lycopersicum (Tomato) (Lycopersicon esculentum)

 

469

 

265

 

5.00E-71

 

155

 

89

 

505

 

AT4G37770.1 | Symbol: None | 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase, putative / ACC synthase, putative, similar to 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase, Arabidopsis thaliana, GI:940370 (S71174) | chr4:17752216-17753919 FORWARD | Aliases: T28I19.50, T28I19_50

 

469

 

203

 

4.00E-53

 

153

 

68

 

GCATTAAAGCGCAACCTTAAAGTGAAAGGTGTTCTAGTGACCAACCCTTCAAATCCATTGGGAACAACACTAAACAGAAACGAGCTTGAACTTCTTCTTACATTCATCGACGAAAAAGGCATTCACCTCATCAGTGACGAGATCTATTCAGGGACTGTTTTTAACTCACCAGGCTTCGTTAGTGTCATGGAAGTTCTAATTGAAAAGAACTACATGAAAACCCGAGTTTGGGAACGAGTTCACATTGTTTACAGTCTCTCAAAAGATCTCGGTCTCCCCGGCTTTCGCATTGGTGCAATCTATTCCAACGATGAGATGGTTGTCTCCGCGGCCACAAAAATGTCTAGTTTCGGATTAGTCTCTTCTCAAACTCAGGACCTTCTTTCATGCATGCTCTCCGACAAAAAATTCACAAAGAAATACATCTCTGAAAATCAGAAGAGGCTAAAGAAACGACATGCAATG

 

465

 

20