SEQID Frame ORF Length TargetID Aln_Length E-value Score Accession

LEFL1088BE03

6

ORF4

87

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

53

5E-17

89.7

AK247672

Show
LEFL1088BE03

LEFL1088BE03

 

6

 

ORF4

 

601644A6318CB5AE

 

87

 

IPR013103

 

SEQUENCE: LEFL1088BE03_6_ORF4CRC64: 601644A6318CB5AELENGTH: 87 aa
InterPro
IPR013103
Family
Reverse transcriptase, RNA-dependent DNA polymerase
PF07727[14-83]T 1.7e-29 PF07727 RVT_2RVT_2
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR11439[14-80]T 7.3e-23 PTHR11439 GAG-POL-RELATED RETROTRANSPOSONGAG-POL-RELATED RETROTRANSPOSON

 

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

 

96.23

 

53

 

2

 

0

 

1657

 

1709

 

48125

 

48073

 

5E-17

 

89.7

 

AK247672

 

tggccgcatgaaaagttgggcgctgccagagaaattgcagacgaattcagaggaacaccagtaagaagaaaaacaacaaaaacagtagtaaagggtagcatcatcaatcgggcaacccagaaagctttagctaaaatcagcggtcaactcatctcctatcgtctcttgctcttctatgctcgatttcactactgctgctgaagttacagcaacatattctgctttcgatgatgataatgcaaccacatcctgcttctttgaactccagaagatcactacagaccctaaattgaacacatttccagaaatactctttctgatatctatacttcctgccctggctgcccaatcactatcactcaagctgaaatctgcatctttggagtaccaaattccgaagtaaaatgtcccaacaacataacgcaaaactctttaggcagcaccaagatgttgcttggtaggactatgcatatatcaggagaacaatactaacagaaaacataataaaatgatgagtatgtgttaggtagtttaaacttccaatcaagattctgtagtgactaagatcagcgagatctgtgccatcttcaaggtgagatttttcttgcattcatgggcgtggcagccgctttacaattatgcataccgtacttgaacaagaggtcttttgcatacttcgtttgtgaaagaaaactaccatcttctacctgtttcacttgaagaccaagaaagtatgtcaaaacacctaaatatgacatttcaaactccttcatcatgaaagatttaaattcagaaaataaagtttcacatgaccggccccatattgataatgtcatccaagtagagagaaactaccaaaaaatcacttgtaccttgtttctttatattcaacgtaggctcattctcgctcttttcaaacctattccgcaggaagtacgagtcaattttgttgcaccatgtctgtggcacttgttttagcccataaagatccttcttgagcttgtatacttttccctcattgccactaaaaccaaaacccttaggttgggaaactttaacttcctcttccaattccccatttaaaaatgcaaatttaacatcaaagtgataaataggccagctcaatttagaagataaagataagagtattctcaccgtttcaaagcgagcgacaggtgaaaacttcccatcataatcaataccttgatgttgtgcatatcctttagctgcaagccttgattcgtaatgttgtatgctcccatctgggtgacgcttgattttgaacacctattgagtccaatgggttcctttccttccggttgattcaccgattcccatgtttgatatattctgctcaattgcttgcatctcttttaacattgcatttttccatgcttgactttctacagcttatttgaaacaactgggttcagtaacatacaaagaaaaataacaattttcataaatctcccttaacaatctgaatttcgctggtggagtctcgccggaagaatcacttgaagaagaactgctgcaagttctttagtgggttaagctgtgatcacttgctggagcagaggttcttgattgatgagtatcacaaatgctagttgttggagaagagctggatgcattccctgaaacagaaactgttgatcatcttgtattcctgagatacttagaacaaaactttgaagaacttgataagaacattttcacaagtagaaaaataaaactagtagagaaactagattagaaacaaattataaaagtatacaaatgtttttcttaaggaagaattgttgtcaatatgtgtttaaagaatcttactaattccaaaaa

 

3052

 

LEFL1088BE03

4

ORF2

160

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

141

5E-29

129.0

AK247672

Show
LEFL1088BE03

LEFL1088BE03

 

4

 

ORF2

 

C71995551392E2CC

 

160

 

IPR013103

 

SEQUENCE: LEFL1088BE03_4_ORF2CRC64: C71995551392E2CCLENGTH: 160 aa
InterPro
IPR013103
Family
Reverse transcriptase, RNA-dependent DNA polymerase
PFAMPF07727RVT_2
 2.4e-59 [1-154]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone
noIPR
unintegrated
unintegrated
PANTHERPTHR11439GAG-POL-RELATED RETROTRANSPOSON
 2.8e-56 [1-154]T    
SUPERFAMILYSSF56672DNA/RNA polymerases
 4.5e-24 [2-154]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone

 

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

 

88.65

 

141

 

13

 

3

 

1705

 

1842

 

48060

 

47920

 

5E-29

 

129.0

 

AK247672

 

tggccgcatgaaaagttgggcgctgccagagaaattgcagacgaattcagaggaacaccagtaagaagaaaaacaacaaaaacagtagtaaagggtagcatcatcaatcgggcaacccagaaagctttagctaaaatcagcggtcaactcatctcctatcgtctcttgctcttctatgctcgatttcactactgctgctgaagttacagcaacatattctgctttcgatgatgataatgcaaccacatcctgcttctttgaactccagaagatcactacagaccctaaattgaacacatttccagaaatactctttctgatatctatacttcctgccctggctgcccaatcactatcactcaagctgaaatctgcatctttggagtaccaaattccgaagtaaaatgtcccaacaacataacgcaaaactctttaggcagcaccaagatgttgcttggtaggactatgcatatatcaggagaacaatactaacagaaaacataataaaatgatgagtatgtgttaggtagtttaaacttccaatcaagattctgtagtgactaagatcagcgagatctgtgccatcttcaaggtgagatttttcttgcattcatgggcgtggcagccgctttacaattatgcataccgtacttgaacaagaggtcttttgcatacttcgtttgtgaaagaaaactaccatcttctacctgtttcacttgaagaccaagaaagtatgtcaaaacacctaaatatgacatttcaaactccttcatcatgaaagatttaaattcagaaaataaagtttcacatgaccggccccatattgataatgtcatccaagtagagagaaactaccaaaaaatcacttgtaccttgtttctttatattcaacgtaggctcattctcgctcttttcaaacctattccgcaggaagtacgagtcaattttgttgcaccatgtctgtggcacttgttttagcccataaagatccttcttgagcttgtatacttttccctcattgccactaaaaccaaaacccttaggttgggaaactttaacttcctcttccaattccccatttaaaaatgcaaatttaacatcaaagtgataaataggccagctcaatttagaagataaagataagagtattctcaccgtttcaaagcgagcgacaggtgaaaacttcccatcataatcaataccttgatgttgtgcatatcctttagctgcaagccttgattcgtaatgttgtatgctcccatctgggtgacgcttgattttgaacacctattgagtccaatgggttcctttccttccggttgattcaccgattcccatgtttgatatattctgctcaattgcttgcatctcttttaacattgcatttttccatgcttgactttctacagcttatttgaaacaactgggttcagtaacatacaaagaaaaataacaattttcataaatctcccttaacaatctgaatttcgctggtggagtctcgccggaagaatcacttgaagaagaactgctgcaagttctttagtgggttaagctgtgatcacttgctggagcagaggttcttgattgatgagtatcacaaatgctagttgttggagaagagctggatgcattccctgaaacagaaactgttgatcatcttgtattcctgagatacttagaacaaaactttgaagaacttgataagaacattttcacaagtagaaaaataaaactagtagagaaactagattagaaacaaattataaaagtatacaaatgtttttcttaaggaagaattgttgtcaatatgtgtttaaagaatcttactaattccaaaaa

 

3049

 

LEFL1088BE03

4

ORF2

160

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

141

5E-29

129.0

AK247672

Show
LEFL1088BE03

LEFL1088BE03

 

4

 

ORF2

 

C71995551392E2CC

 

160

 

IPR013103

 

SEQUENCE: LEFL1088BE03_4_ORF2CRC64: C71995551392E2CCLENGTH: 160 aa
InterPro
IPR013103
Family
Reverse transcriptase, RNA-dependent DNA polymerase
PF07727[1-154]T 2.4e-59 PF07727 RVT_2RVT_2
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR11439[1-154]T 2.8e-56 PTHR11439 GAG-POL-RELATED RETROTRANSPOSONGAG-POL-RELATED RETROTRANSPOSON
SSF56672[2-154]T 4.5e-24 SSF56672 DNA/RNA polymerasesDNA/RNA polymerases

 

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

 

88.65

 

141

 

13

 

3

 

1705

 

1842

 

48060

 

47920

 

5E-29

 

129.0

 

AK247672

 

tggccgcatgaaaagttgggcgctgccagagaaattgcagacgaattcagaggaacaccagtaagaagaaaaacaacaaaaacagtagtaaagggtagcatcatcaatcgggcaacccagaaagctttagctaaaatcagcggtcaactcatctcctatcgtctcttgctcttctatgctcgatttcactactgctgctgaagttacagcaacatattctgctttcgatgatgataatgcaaccacatcctgcttctttgaactccagaagatcactacagaccctaaattgaacacatttccagaaatactctttctgatatctatacttcctgccctggctgcccaatcactatcactcaagctgaaatctgcatctttggagtaccaaattccgaagtaaaatgtcccaacaacataacgcaaaactctttaggcagcaccaagatgttgcttggtaggactatgcatatatcaggagaacaatactaacagaaaacataataaaatgatgagtatgtgttaggtagtttaaacttccaatcaagattctgtagtgactaagatcagcgagatctgtgccatcttcaaggtgagatttttcttgcattcatgggcgtggcagccgctttacaattatgcataccgtacttgaacaagaggtcttttgcatacttcgtttgtgaaagaaaactaccatcttctacctgtttcacttgaagaccaagaaagtatgtcaaaacacctaaatatgacatttcaaactccttcatcatgaaagatttaaattcagaaaataaagtttcacatgaccggccccatattgataatgtcatccaagtagagagaaactaccaaaaaatcacttgtaccttgtttctttatattcaacgtaggctcattctcgctcttttcaaacctattccgcaggaagtacgagtcaattttgttgcaccatgtctgtggcacttgttttagcccataaagatccttcttgagcttgtatacttttccctcattgccactaaaaccaaaacccttaggttgggaaactttaacttcctcttccaattccccatttaaaaatgcaaatttaacatcaaagtgataaataggccagctcaatttagaagataaagataagagtattctcaccgtttcaaagcgagcgacaggtgaaaacttcccatcataatcaataccttgatgttgtgcatatcctttagctgcaagccttgattcgtaatgttgtatgctcccatctgggtgacgcttgattttgaacacctattgagtccaatgggttcctttccttccggttgattcaccgattcccatgtttgatatattctgctcaattgcttgcatctcttttaacattgcatttttccatgcttgactttctacagcttatttgaaacaactgggttcagtaacatacaaagaaaaataacaattttcataaatctcccttaacaatctgaatttcgctggtggagtctcgccggaagaatcacttgaagaagaactgctgcaagttctttagtgggttaagctgtgatcacttgctggagcagaggttcttgattgatgagtatcacaaatgctagttgttggagaagagctggatgcattccctgaaacagaaactgttgatcatcttgtattcctgagatacttagaacaaaactttgaagaacttgataagaacattttcacaagtagaaaaataaaactagtagagaaactagattagaaacaaattataaaagtatacaaatgtttttcttaaggaagaattgttgtcaatatgtgtttaaagaatcttactaattccaaaaa

 

3047

 

LEFL1088BE03

6

ORF4

87

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

53

5E-17

89.7

AK247672

Show
LEFL1088BE03

LEFL1088BE03

 

6

 

ORF4

 

601644A6318CB5AE

 

87

 

IPR013103

 

SEQUENCE: LEFL1088BE03_6_ORF4CRC64: 601644A6318CB5AELENGTH: 87 aa
InterPro
IPR013103
Family
Reverse transcriptase, RNA-dependent DNA polymerase
PF07727[14-83]T 1.7e-29 PF07727 RVT_2RVT_2
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR11439[14-80]T 7.3e-23 PTHR11439 GAG-POL-RELATED RETROTRANSPOSONGAG-POL-RELATED RETROTRANSPOSON

 

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

 

96.23

 

53

 

2

 

0

 

1657

 

1709

 

48125

 

48073

 

5E-17

 

89.7

 

AK247672

 

tggccgcatgaaaagttgggcgctgccagagaaattgcagacgaattcagaggaacaccagtaagaagaaaaacaacaaaaacagtagtaaagggtagcatcatcaatcgggcaacccagaaagctttagctaaaatcagcggtcaactcatctcctatcgtctcttgctcttctatgctcgatttcactactgctgctgaagttacagcaacatattctgctttcgatgatgataatgcaaccacatcctgcttctttgaactccagaagatcactacagaccctaaattgaacacatttccagaaatactctttctgatatctatacttcctgccctggctgcccaatcactatcactcaagctgaaatctgcatctttggagtaccaaattccgaagtaaaatgtcccaacaacataacgcaaaactctttaggcagcaccaagatgttgcttggtaggactatgcatatatcaggagaacaatactaacagaaaacataataaaatgatgagtatgtgttaggtagtttaaacttccaatcaagattctgtagtgactaagatcagcgagatctgtgccatcttcaaggtgagatttttcttgcattcatgggcgtggcagccgctttacaattatgcataccgtacttgaacaagaggtcttttgcatacttcgtttgtgaaagaaaactaccatcttctacctgtttcacttgaagaccaagaaagtatgtcaaaacacctaaatatgacatttcaaactccttcatcatgaaagatttaaattcagaaaataaagtttcacatgaccggccccatattgataatgtcatccaagtagagagaaactaccaaaaaatcacttgtaccttgtttctttatattcaacgtaggctcattctcgctcttttcaaacctattccgcaggaagtacgagtcaattttgttgcaccatgtctgtggcacttgttttagcccataaagatccttcttgagcttgtatacttttccctcattgccactaaaaccaaaacccttaggttgggaaactttaacttcctcttccaattccccatttaaaaatgcaaatttaacatcaaagtgataaataggccagctcaatttagaagataaagataagagtattctcaccgtttcaaagcgagcgacaggtgaaaacttcccatcataatcaataccttgatgttgtgcatatcctttagctgcaagccttgattcgtaatgttgtatgctcccatctgggtgacgcttgattttgaacacctattgagtccaatgggttcctttccttccggttgattcaccgattcccatgtttgatatattctgctcaattgcttgcatctcttttaacattgcatttttccatgcttgactttctacagcttatttgaaacaactgggttcagtaacatacaaagaaaaataacaattttcataaatctcccttaacaatctgaatttcgctggtggagtctcgccggaagaatcacttgaagaagaactgctgcaagttctttagtgggttaagctgtgatcacttgctggagcagaggttcttgattgatgagtatcacaaatgctagttgttggagaagagctggatgcattccctgaaacagaaactgttgatcatcttgtattcctgagatacttagaacaaaactttgaagaacttgataagaacattttcacaagtagaaaaataaaactagtagagaaactagattagaaacaaattataaaagtatacaaatgtttttcttaaggaagaattgttgtcaatatgtgtttaaagaatcttactaattccaaaaa

 

3054

 

LEFL1088BE03

6

ORF4

87

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

141

5E-29

129.0

AK247672

Show
LEFL1088BE03

LEFL1088BE03

 

6

 

ORF4

 

601644A6318CB5AE

 

87

 

IPR013103

 

SEQUENCE: LEFL1088BE03_6_ORF4CRC64: 601644A6318CB5AELENGTH: 87 aa
InterPro
IPR013103
Family
Reverse transcriptase, RNA-dependent DNA polymerase
PF07727[14-83]T 1.7e-29 PF07727 RVT_2RVT_2
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR11439[14-80]T 7.3e-23 PTHR11439 GAG-POL-RELATED RETROTRANSPOSONGAG-POL-RELATED RETROTRANSPOSON

 

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

 

88.65

 

141

 

13

 

3

 

1705

 

1842

 

48060

 

47920

 

5E-29

 

129.0

 

AK247672

 

tggccgcatgaaaagttgggcgctgccagagaaattgcagacgaattcagaggaacaccagtaagaagaaaaacaacaaaaacagtagtaaagggtagcatcatcaatcgggcaacccagaaagctttagctaaaatcagcggtcaactcatctcctatcgtctcttgctcttctatgctcgatttcactactgctgctgaagttacagcaacatattctgctttcgatgatgataatgcaaccacatcctgcttctttgaactccagaagatcactacagaccctaaattgaacacatttccagaaatactctttctgatatctatacttcctgccctggctgcccaatcactatcactcaagctgaaatctgcatctttggagtaccaaattccgaagtaaaatgtcccaacaacataacgcaaaactctttaggcagcaccaagatgttgcttggtaggactatgcatatatcaggagaacaatactaacagaaaacataataaaatgatgagtatgtgttaggtagtttaaacttccaatcaagattctgtagtgactaagatcagcgagatctgtgccatcttcaaggtgagatttttcttgcattcatgggcgtggcagccgctttacaattatgcataccgtacttgaacaagaggtcttttgcatacttcgtttgtgaaagaaaactaccatcttctacctgtttcacttgaagaccaagaaagtatgtcaaaacacctaaatatgacatttcaaactccttcatcatgaaagatttaaattcagaaaataaagtttcacatgaccggccccatattgataatgtcatccaagtagagagaaactaccaaaaaatcacttgtaccttgtttctttatattcaacgtaggctcattctcgctcttttcaaacctattccgcaggaagtacgagtcaattttgttgcaccatgtctgtggcacttgttttagcccataaagatccttcttgagcttgtatacttttccctcattgccactaaaaccaaaacccttaggttgggaaactttaacttcctcttccaattccccatttaaaaatgcaaatttaacatcaaagtgataaataggccagctcaatttagaagataaagataagagtattctcaccgtttcaaagcgagcgacaggtgaaaacttcccatcataatcaataccttgatgttgtgcatatcctttagctgcaagccttgattcgtaatgttgtatgctcccatctgggtgacgcttgattttgaacacctattgagtccaatgggttcctttccttccggttgattcaccgattcccatgtttgatatattctgctcaattgcttgcatctcttttaacattgcatttttccatgcttgactttctacagcttatttgaaacaactgggttcagtaacatacaaagaaaaataacaattttcataaatctcccttaacaatctgaatttcgctggtggagtctcgccggaagaatcacttgaagaagaactgctgcaagttctttagtgggttaagctgtgatcacttgctggagcagaggttcttgattgatgagtatcacaaatgctagttgttggagaagagctggatgcattccctgaaacagaaactgttgatcatcttgtattcctgagatacttagaacaaaactttgaagaacttgataagaacattttcacaagtagaaaaataaaactagtagagaaactagattagaaacaaattataaaagtatacaaatgtttttcttaaggaagaattgttgtcaatatgtgtttaaagaatcttactaattccaaaaa

 

3046

 

LEFL1088BE03

4

ORF2

160

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

53

5E-17

89.7

AK247672

Show
LEFL1088BE03

LEFL1088BE03

 

4

 

ORF2

 

C71995551392E2CC

 

160

 

IPR013103

 

SEQUENCE: LEFL1088BE03_4_ORF2CRC64: C71995551392E2CCLENGTH: 160 aa
InterPro
IPR013103
Family
Reverse transcriptase, RNA-dependent DNA polymerase
PF07727[1-154]T 2.4e-59 PF07727 RVT_2RVT_2
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR11439[1-154]T 2.8e-56 PTHR11439 GAG-POL-RELATED RETROTRANSPOSONGAG-POL-RELATED RETROTRANSPOSON
SSF56672[2-154]T 4.5e-24 SSF56672 DNA/RNA polymerasesDNA/RNA polymerases

 

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

 

96.23

 

53

 

2

 

0

 

1657

 

1709

 

48125

 

48073

 

5E-17

 

89.7

 

AK247672

 

tggccgcatgaaaagttgggcgctgccagagaaattgcagacgaattcagaggaacaccagtaagaagaaaaacaacaaaaacagtagtaaagggtagcatcatcaatcgggcaacccagaaagctttagctaaaatcagcggtcaactcatctcctatcgtctcttgctcttctatgctcgatttcactactgctgctgaagttacagcaacatattctgctttcgatgatgataatgcaaccacatcctgcttctttgaactccagaagatcactacagaccctaaattgaacacatttccagaaatactctttctgatatctatacttcctgccctggctgcccaatcactatcactcaagctgaaatctgcatctttggagtaccaaattccgaagtaaaatgtcccaacaacataacgcaaaactctttaggcagcaccaagatgttgcttggtaggactatgcatatatcaggagaacaatactaacagaaaacataataaaatgatgagtatgtgttaggtagtttaaacttccaatcaagattctgtagtgactaagatcagcgagatctgtgccatcttcaaggtgagatttttcttgcattcatgggcgtggcagccgctttacaattatgcataccgtacttgaacaagaggtcttttgcatacttcgtttgtgaaagaaaactaccatcttctacctgtttcacttgaagaccaagaaagtatgtcaaaacacctaaatatgacatttcaaactccttcatcatgaaagatttaaattcagaaaataaagtttcacatgaccggccccatattgataatgtcatccaagtagagagaaactaccaaaaaatcacttgtaccttgtttctttatattcaacgtaggctcattctcgctcttttcaaacctattccgcaggaagtacgagtcaattttgttgcaccatgtctgtggcacttgttttagcccataaagatccttcttgagcttgtatacttttccctcattgccactaaaaccaaaacccttaggttgggaaactttaacttcctcttccaattccccatttaaaaatgcaaatttaacatcaaagtgataaataggccagctcaatttagaagataaagataagagtattctcaccgtttcaaagcgagcgacaggtgaaaacttcccatcataatcaataccttgatgttgtgcatatcctttagctgcaagccttgattcgtaatgttgtatgctcccatctgggtgacgcttgattttgaacacctattgagtccaatgggttcctttccttccggttgattcaccgattcccatgtttgatatattctgctcaattgcttgcatctcttttaacattgcatttttccatgcttgactttctacagcttatttgaaacaactgggttcagtaacatacaaagaaaaataacaattttcataaatctcccttaacaatctgaatttcgctggtggagtctcgccggaagaatcacttgaagaagaactgctgcaagttctttagtgggttaagctgtgatcacttgctggagcagaggttcttgattgatgagtatcacaaatgctagttgttggagaagagctggatgcattccctgaaacagaaactgttgatcatcttgtattcctgagatacttagaacaaaactttgaagaacttgataagaacattttcacaagtagaaaaataaaactagtagagaaactagattagaaacaaattataaaagtatacaaatgtttttcttaaggaagaattgttgtcaatatgtgtttaaagaatcttactaattccaaaaa

 

3053

 

LEFL1088BE03

4

ORF2

160

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

141

5E-29

129.0

AK247672

Show
LEFL1088BE03

LEFL1088BE03

 

4

 

ORF2

 

C71995551392E2CC

 

160

 

IPR013103

 

SEQUENCE: LEFL1088BE03_4_ORF2CRC64: C71995551392E2CCLENGTH: 160 aa
InterPro
IPR013103
Family
Reverse transcriptase, RNA-dependent DNA polymerase
PF07727[1-154]T 2.4e-59 PF07727 RVT_2RVT_2
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR11439[1-154]T 2.8e-56 PTHR11439 GAG-POL-RELATED RETROTRANSPOSONGAG-POL-RELATED RETROTRANSPOSON
SSF56672[2-154]T 4.5e-24 SSF56672 DNA/RNA polymerasesDNA/RNA polymerases

 

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

 

88.65

 

141

 

13

 

3

 

1705

 

1842

 

48060

 

47920

 

5E-29

 

129.0

 

AK247672

 

tggccgcatgaaaagttgggcgctgccagagaaattgcagacgaattcagaggaacaccagtaagaagaaaaacaacaaaaacagtagtaaagggtagcatcatcaatcgggcaacccagaaagctttagctaaaatcagcggtcaactcatctcctatcgtctcttgctcttctatgctcgatttcactactgctgctgaagttacagcaacatattctgctttcgatgatgataatgcaaccacatcctgcttctttgaactccagaagatcactacagaccctaaattgaacacatttccagaaatactctttctgatatctatacttcctgccctggctgcccaatcactatcactcaagctgaaatctgcatctttggagtaccaaattccgaagtaaaatgtcccaacaacataacgcaaaactctttaggcagcaccaagatgttgcttggtaggactatgcatatatcaggagaacaatactaacagaaaacataataaaatgatgagtatgtgttaggtagtttaaacttccaatcaagattctgtagtgactaagatcagcgagatctgtgccatcttcaaggtgagatttttcttgcattcatgggcgtggcagccgctttacaattatgcataccgtacttgaacaagaggtcttttgcatacttcgtttgtgaaagaaaactaccatcttctacctgtttcacttgaagaccaagaaagtatgtcaaaacacctaaatatgacatttcaaactccttcatcatgaaagatttaaattcagaaaataaagtttcacatgaccggccccatattgataatgtcatccaagtagagagaaactaccaaaaaatcacttgtaccttgtttctttatattcaacgtaggctcattctcgctcttttcaaacctattccgcaggaagtacgagtcaattttgttgcaccatgtctgtggcacttgttttagcccataaagatccttcttgagcttgtatacttttccctcattgccactaaaaccaaaacccttaggttgggaaactttaacttcctcttccaattccccatttaaaaatgcaaatttaacatcaaagtgataaataggccagctcaatttagaagataaagataagagtattctcaccgtttcaaagcgagcgacaggtgaaaacttcccatcataatcaataccttgatgttgtgcatatcctttagctgcaagccttgattcgtaatgttgtatgctcccatctgggtgacgcttgattttgaacacctattgagtccaatgggttcctttccttccggttgattcaccgattcccatgtttgatatattctgctcaattgcttgcatctcttttaacattgcatttttccatgcttgactttctacagcttatttgaaacaactgggttcagtaacatacaaagaaaaataacaattttcataaatctcccttaacaatctgaatttcgctggtggagtctcgccggaagaatcacttgaagaagaactgctgcaagttctttagtgggttaagctgtgatcacttgctggagcagaggttcttgattgatgagtatcacaaatgctagttgttggagaagagctggatgcattccctgaaacagaaactgttgatcatcttgtattcctgagatacttagaacaaaactttgaagaacttgataagaacattttcacaagtagaaaaataaaactagtagagaaactagattagaaacaaattataaaagtatacaaatgtttttcttaaggaagaattgttgtcaatatgtgtttaaagaatcttactaattccaaaaa

 

3045

 

LEFL1088BE03

4

ORF2

160

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

53

5E-17

89.7

AK247672

Show
LEFL1088BE03

LEFL1088BE03

 

4

 

ORF2

 

C71995551392E2CC

 

160

 

IPR013103

 

SEQUENCE: LEFL1088BE03_4_ORF2CRC64: C71995551392E2CCLENGTH: 160 aa
InterPro
IPR013103
Family
Reverse transcriptase, RNA-dependent DNA polymerase
PFAMPF07727RVT_2
 2.4e-59 [1-154]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone
noIPR
unintegrated
unintegrated
PANTHERPTHR11439GAG-POL-RELATED RETROTRANSPOSON
 2.8e-56 [1-154]T    
SUPERFAMILYSSF56672DNA/RNA polymerases
 4.5e-24 [2-154]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone

 

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

 

96.23

 

53

 

2

 

0

 

1657

 

1709

 

48125

 

48073

 

5E-17

 

89.7

 

AK247672

 

tggccgcatgaaaagttgggcgctgccagagaaattgcagacgaattcagaggaacaccagtaagaagaaaaacaacaaaaacagtagtaaagggtagcatcatcaatcgggcaacccagaaagctttagctaaaatcagcggtcaactcatctcctatcgtctcttgctcttctatgctcgatttcactactgctgctgaagttacagcaacatattctgctttcgatgatgataatgcaaccacatcctgcttctttgaactccagaagatcactacagaccctaaattgaacacatttccagaaatactctttctgatatctatacttcctgccctggctgcccaatcactatcactcaagctgaaatctgcatctttggagtaccaaattccgaagtaaaatgtcccaacaacataacgcaaaactctttaggcagcaccaagatgttgcttggtaggactatgcatatatcaggagaacaatactaacagaaaacataataaaatgatgagtatgtgttaggtagtttaaacttccaatcaagattctgtagtgactaagatcagcgagatctgtgccatcttcaaggtgagatttttcttgcattcatgggcgtggcagccgctttacaattatgcataccgtacttgaacaagaggtcttttgcatacttcgtttgtgaaagaaaactaccatcttctacctgtttcacttgaagaccaagaaagtatgtcaaaacacctaaatatgacatttcaaactccttcatcatgaaagatttaaattcagaaaataaagtttcacatgaccggccccatattgataatgtcatccaagtagagagaaactaccaaaaaatcacttgtaccttgtttctttatattcaacgtaggctcattctcgctcttttcaaacctattccgcaggaagtacgagtcaattttgttgcaccatgtctgtggcacttgttttagcccataaagatccttcttgagcttgtatacttttccctcattgccactaaaaccaaaacccttaggttgggaaactttaacttcctcttccaattccccatttaaaaatgcaaatttaacatcaaagtgataaataggccagctcaatttagaagataaagataagagtattctcaccgtttcaaagcgagcgacaggtgaaaacttcccatcataatcaataccttgatgttgtgcatatcctttagctgcaagccttgattcgtaatgttgtatgctcccatctgggtgacgcttgattttgaacacctattgagtccaatgggttcctttccttccggttgattcaccgattcccatgtttgatatattctgctcaattgcttgcatctcttttaacattgcatttttccatgcttgactttctacagcttatttgaaacaactgggttcagtaacatacaaagaaaaataacaattttcataaatctcccttaacaatctgaatttcgctggtggagtctcgccggaagaatcacttgaagaagaactgctgcaagttctttagtgggttaagctgtgatcacttgctggagcagaggttcttgattgatgagtatcacaaatgctagttgttggagaagagctggatgcattccctgaaacagaaactgttgatcatcttgtattcctgagatacttagaacaaaactttgaagaacttgataagaacattttcacaagtagaaaaataaaactagtagagaaactagattagaaacaaattataaaagtatacaaatgtttttcttaaggaagaattgttgtcaatatgtgtttaaagaatcttactaattccaaaaa

 

3055

 

LEFL1088BE03

6

ORF4

87

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

141

5E-29

129.0

AK247672

Show
LEFL1088BE03

LEFL1088BE03

 

6

 

ORF4

 

601644A6318CB5AE

 

87

 

IPR013103

 

SEQUENCE: LEFL1088BE03_6_ORF4CRC64: 601644A6318CB5AELENGTH: 87 aa
InterPro
IPR013103
Family
Reverse transcriptase, RNA-dependent DNA polymerase
PF07727[14-83]T 1.7e-29 PF07727 RVT_2RVT_2
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR11439[14-80]T 7.3e-23 PTHR11439 GAG-POL-RELATED RETROTRANSPOSONGAG-POL-RELATED RETROTRANSPOSON

 

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

 

88.65

 

141

 

13

 

3

 

1705

 

1842

 

48060

 

47920

 

5E-29

 

129.0

 

AK247672

 

tggccgcatgaaaagttgggcgctgccagagaaattgcagacgaattcagaggaacaccagtaagaagaaaaacaacaaaaacagtagtaaagggtagcatcatcaatcgggcaacccagaaagctttagctaaaatcagcggtcaactcatctcctatcgtctcttgctcttctatgctcgatttcactactgctgctgaagttacagcaacatattctgctttcgatgatgataatgcaaccacatcctgcttctttgaactccagaagatcactacagaccctaaattgaacacatttccagaaatactctttctgatatctatacttcctgccctggctgcccaatcactatcactcaagctgaaatctgcatctttggagtaccaaattccgaagtaaaatgtcccaacaacataacgcaaaactctttaggcagcaccaagatgttgcttggtaggactatgcatatatcaggagaacaatactaacagaaaacataataaaatgatgagtatgtgttaggtagtttaaacttccaatcaagattctgtagtgactaagatcagcgagatctgtgccatcttcaaggtgagatttttcttgcattcatgggcgtggcagccgctttacaattatgcataccgtacttgaacaagaggtcttttgcatacttcgtttgtgaaagaaaactaccatcttctacctgtttcacttgaagaccaagaaagtatgtcaaaacacctaaatatgacatttcaaactccttcatcatgaaagatttaaattcagaaaataaagtttcacatgaccggccccatattgataatgtcatccaagtagagagaaactaccaaaaaatcacttgtaccttgtttctttatattcaacgtaggctcattctcgctcttttcaaacctattccgcaggaagtacgagtcaattttgttgcaccatgtctgtggcacttgttttagcccataaagatccttcttgagcttgtatacttttccctcattgccactaaaaccaaaacccttaggttgggaaactttaacttcctcttccaattccccatttaaaaatgcaaatttaacatcaaagtgataaataggccagctcaatttagaagataaagataagagtattctcaccgtttcaaagcgagcgacaggtgaaaacttcccatcataatcaataccttgatgttgtgcatatcctttagctgcaagccttgattcgtaatgttgtatgctcccatctgggtgacgcttgattttgaacacctattgagtccaatgggttcctttccttccggttgattcaccgattcccatgtttgatatattctgctcaattgcttgcatctcttttaacattgcatttttccatgcttgactttctacagcttatttgaaacaactgggttcagtaacatacaaagaaaaataacaattttcataaatctcccttaacaatctgaatttcgctggtggagtctcgccggaagaatcacttgaagaagaactgctgcaagttctttagtgggttaagctgtgatcacttgctggagcagaggttcttgattgatgagtatcacaaatgctagttgttggagaagagctggatgcattccctgaaacagaaactgttgatcatcttgtattcctgagatacttagaacaaaactttgaagaacttgataagaacattttcacaagtagaaaaataaaactagtagagaaactagattagaaacaaattataaaagtatacaaatgtttttcttaaggaagaattgttgtcaatatgtgtttaaagaatcttactaattccaaaaa

 

3048

 

LEFL1088BE03

6

ORF4

87

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

53

5E-17

89.7

AK247672

Show
LEFL1088BE03

LEFL1088BE03

 

6

 

ORF4

 

601644A6318CB5AE

 

87

 

IPR013103

 

SEQUENCE: LEFL1088BE03_6_ORF4CRC64: 601644A6318CB5AELENGTH: 87 aa
InterPro
IPR013103
Family
Reverse transcriptase, RNA-dependent DNA polymerase
PFAMPF07727RVT_2
 1.7e-29 [14-83]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone
noIPR
unintegrated
unintegrated
PANTHERPTHR11439GAG-POL-RELATED RETROTRANSPOSON
 7.3e-23 [14-80]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone

 

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

 

96.23

 

53

 

2

 

0

 

1657

 

1709

 

48125

 

48073

 

5E-17

 

89.7

 

AK247672

 

tggccgcatgaaaagttgggcgctgccagagaaattgcagacgaattcagaggaacaccagtaagaagaaaaacaacaaaaacagtagtaaagggtagcatcatcaatcgggcaacccagaaagctttagctaaaatcagcggtcaactcatctcctatcgtctcttgctcttctatgctcgatttcactactgctgctgaagttacagcaacatattctgctttcgatgatgataatgcaaccacatcctgcttctttgaactccagaagatcactacagaccctaaattgaacacatttccagaaatactctttctgatatctatacttcctgccctggctgcccaatcactatcactcaagctgaaatctgcatctttggagtaccaaattccgaagtaaaatgtcccaacaacataacgcaaaactctttaggcagcaccaagatgttgcttggtaggactatgcatatatcaggagaacaatactaacagaaaacataataaaatgatgagtatgtgttaggtagtttaaacttccaatcaagattctgtagtgactaagatcagcgagatctgtgccatcttcaaggtgagatttttcttgcattcatgggcgtggcagccgctttacaattatgcataccgtacttgaacaagaggtcttttgcatacttcgtttgtgaaagaaaactaccatcttctacctgtttcacttgaagaccaagaaagtatgtcaaaacacctaaatatgacatttcaaactccttcatcatgaaagatttaaattcagaaaataaagtttcacatgaccggccccatattgataatgtcatccaagtagagagaaactaccaaaaaatcacttgtaccttgtttctttatattcaacgtaggctcattctcgctcttttcaaacctattccgcaggaagtacgagtcaattttgttgcaccatgtctgtggcacttgttttagcccataaagatccttcttgagcttgtatacttttccctcattgccactaaaaccaaaacccttaggttgggaaactttaacttcctcttccaattccccatttaaaaatgcaaatttaacatcaaagtgataaataggccagctcaatttagaagataaagataagagtattctcaccgtttcaaagcgagcgacaggtgaaaacttcccatcataatcaataccttgatgttgtgcatatcctttagctgcaagccttgattcgtaatgttgtatgctcccatctgggtgacgcttgattttgaacacctattgagtccaatgggttcctttccttccggttgattcaccgattcccatgtttgatatattctgctcaattgcttgcatctcttttaacattgcatttttccatgcttgactttctacagcttatttgaaacaactgggttcagtaacatacaaagaaaaataacaattttcataaatctcccttaacaatctgaatttcgctggtggagtctcgccggaagaatcacttgaagaagaactgctgcaagttctttagtgggttaagctgtgatcacttgctggagcagaggttcttgattgatgagtatcacaaatgctagttgttggagaagagctggatgcattccctgaaacagaaactgttgatcatcttgtattcctgagatacttagaacaaaactttgaagaacttgataagaacattttcacaagtagaaaaataaaactagtagagaaactagattagaaacaaattataaaagtatacaaatgtttttcttaaggaagaattgttgtcaatatgtgtttaaagaatcttactaattccaaaaa

 

3056

 

LEFL1088BE03

4

ORF2

160

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

53

5E-17

89.7

AK247672

Show
LEFL1088BE03

LEFL1088BE03

 

4

 

ORF2

 

C71995551392E2CC

 

160

 

IPR013103

 

SEQUENCE: LEFL1088BE03_4_ORF2CRC64: C71995551392E2CCLENGTH: 160 aa
InterPro
IPR013103
Family
Reverse transcriptase, RNA-dependent DNA polymerase
PF07727[1-154]T 2.4e-59 PF07727 RVT_2RVT_2
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR11439[1-154]T 2.8e-56 PTHR11439 GAG-POL-RELATED RETROTRANSPOSONGAG-POL-RELATED RETROTRANSPOSON
SSF56672[2-154]T 4.5e-24 SSF56672 DNA/RNA polymerasesDNA/RNA polymerases

 

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

 

96.23

 

53

 

2

 

0

 

1657

 

1709

 

48125

 

48073

 

5E-17

 

89.7

 

AK247672

 

tggccgcatgaaaagttgggcgctgccagagaaattgcagacgaattcagaggaacaccagtaagaagaaaaacaacaaaaacagtagtaaagggtagcatcatcaatcgggcaacccagaaagctttagctaaaatcagcggtcaactcatctcctatcgtctcttgctcttctatgctcgatttcactactgctgctgaagttacagcaacatattctgctttcgatgatgataatgcaaccacatcctgcttctttgaactccagaagatcactacagaccctaaattgaacacatttccagaaatactctttctgatatctatacttcctgccctggctgcccaatcactatcactcaagctgaaatctgcatctttggagtaccaaattccgaagtaaaatgtcccaacaacataacgcaaaactctttaggcagcaccaagatgttgcttggtaggactatgcatatatcaggagaacaatactaacagaaaacataataaaatgatgagtatgtgttaggtagtttaaacttccaatcaagattctgtagtgactaagatcagcgagatctgtgccatcttcaaggtgagatttttcttgcattcatgggcgtggcagccgctttacaattatgcataccgtacttgaacaagaggtcttttgcatacttcgtttgtgaaagaaaactaccatcttctacctgtttcacttgaagaccaagaaagtatgtcaaaacacctaaatatgacatttcaaactccttcatcatgaaagatttaaattcagaaaataaagtttcacatgaccggccccatattgataatgtcatccaagtagagagaaactaccaaaaaatcacttgtaccttgtttctttatattcaacgtaggctcattctcgctcttttcaaacctattccgcaggaagtacgagtcaattttgttgcaccatgtctgtggcacttgttttagcccataaagatccttcttgagcttgtatacttttccctcattgccactaaaaccaaaacccttaggttgggaaactttaacttcctcttccaattccccatttaaaaatgcaaatttaacatcaaagtgataaataggccagctcaatttagaagataaagataagagtattctcaccgtttcaaagcgagcgacaggtgaaaacttcccatcataatcaataccttgatgttgtgcatatcctttagctgcaagccttgattcgtaatgttgtatgctcccatctgggtgacgcttgattttgaacacctattgagtccaatgggttcctttccttccggttgattcaccgattcccatgtttgatatattctgctcaattgcttgcatctcttttaacattgcatttttccatgcttgactttctacagcttatttgaaacaactgggttcagtaacatacaaagaaaaataacaattttcataaatctcccttaacaatctgaatttcgctggtggagtctcgccggaagaatcacttgaagaagaactgctgcaagttctttagtgggttaagctgtgatcacttgctggagcagaggttcttgattgatgagtatcacaaatgctagttgttggagaagagctggatgcattccctgaaacagaaactgttgatcatcttgtattcctgagatacttagaacaaaactttgaagaacttgataagaacattttcacaagtagaaaaataaaactagtagagaaactagattagaaacaaattataaaagtatacaaatgtttttcttaaggaagaattgttgtcaatatgtgtttaaagaatcttactaattccaaaaa

 

3051

 

LEFL1088BE03

6

ORF4

87

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

141

5E-29

129.0

AK247672

Show
LEFL1088BE03

LEFL1088BE03

 

6

 

ORF4

 

601644A6318CB5AE

 

87

 

IPR013103

 

SEQUENCE: LEFL1088BE03_6_ORF4CRC64: 601644A6318CB5AELENGTH: 87 aa
InterPro
IPR013103
Family
Reverse transcriptase, RNA-dependent DNA polymerase
PFAMPF07727RVT_2
 1.7e-29 [14-83]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone
noIPR
unintegrated
unintegrated
PANTHERPTHR11439GAG-POL-RELATED RETROTRANSPOSON
 7.3e-23 [14-80]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone

 

chr01_finished_C01HBa0003D15.1.v2.seq_C01HBa0003D15.1

 

88.65

 

141

 

13

 

3

 

1705

 

1842

 

48060

 

47920

 

5E-29

 

129.0

 

AK247672

 

tggccgcatgaaaagttgggcgctgccagagaaattgcagacgaattcagaggaacaccagtaagaagaaaaacaacaaaaacagtagtaaagggtagcatcatcaatcgggcaacccagaaagctttagctaaaatcagcggtcaactcatctcctatcgtctcttgctcttctatgctcgatttcactactgctgctgaagttacagcaacatattctgctttcgatgatgataatgcaaccacatcctgcttctttgaactccagaagatcactacagaccctaaattgaacacatttccagaaatactctttctgatatctatacttcctgccctggctgcccaatcactatcactcaagctgaaatctgcatctttggagtaccaaattccgaagtaaaatgtcccaacaacataacgcaaaactctttaggcagcaccaagatgttgcttggtaggactatgcatatatcaggagaacaatactaacagaaaacataataaaatgatgagtatgtgttaggtagtttaaacttccaatcaagattctgtagtgactaagatcagcgagatctgtgccatcttcaaggtgagatttttcttgcattcatgggcgtggcagccgctttacaattatgcataccgtacttgaacaagaggtcttttgcatacttcgtttgtgaaagaaaactaccatcttctacctgtttcacttgaagaccaagaaagtatgtcaaaacacctaaatatgacatttcaaactccttcatcatgaaagatttaaattcagaaaataaagtttcacatgaccggccccatattgataatgtcatccaagtagagagaaactaccaaaaaatcacttgtaccttgtttctttatattcaacgtaggctcattctcgctcttttcaaacctattccgcaggaagtacgagtcaattttgttgcaccatgtctgtggcacttgttttagcccataaagatccttcttgagcttgtatacttttccctcattgccactaaaaccaaaacccttaggttgggaaactttaacttcctcttccaattccccatttaaaaatgcaaatttaacatcaaagtgataaataggccagctcaatttagaagataaagataagagtattctcaccgtttcaaagcgagcgacaggtgaaaacttcccatcataatcaataccttgatgttgtgcatatcctttagctgcaagccttgattcgtaatgttgtatgctcccatctgggtgacgcttgattttgaacacctattgagtccaatgggttcctttccttccggttgattcaccgattcccatgtttgatatattctgctcaattgcttgcatctcttttaacattgcatttttccatgcttgactttctacagcttatttgaaacaactgggttcagtaacatacaaagaaaaataacaattttcataaatctcccttaacaatctgaatttcgctggtggagtctcgccggaagaatcacttgaagaagaactgctgcaagttctttagtgggttaagctgtgatcacttgctggagcagaggttcttgattgatgagtatcacaaatgctagttgttggagaagagctggatgcattccctgaaacagaaactgttgatcatcttgtattcctgagatacttagaacaaaactttgaagaacttgataagaacattttcacaagtagaaaaataaaactagtagagaaactagattagaaacaaattataaaagtatacaaatgtttttcttaaggaagaattgttgtcaatatgtgtttaaagaatcttactaattccaaaaa

 

3050

 

FC23CH08

1

ORF2

132

chr01_finished_C01HBa0051C14.1.v2.seq_C01HBa0051C14.1

86

6E-11

67.9

AK246772

Show
FC23CH08

FC23CH08

 

1

 

ORF2

 

02AC9DBF2818911D

 

132

 

IPR002119 | IPR007125 | IPR009072

 

SEQUENCE: FC23CH08_1_ORF2CRC64: 02AC9DBF2818911DLENGTH: 132 aa
InterPro
IPR002119
Family
Histone H2A
PD000522[38-121]T 8e-29 PD000522 O22430_PINTA_O22430;O22430_PINTA_O22430;
PR00620[15-37]T 3.8e-54 PR00620 HISTONEH2A[44-59]T 3.8e-54 PR00620 HISTONEH2A[59-72]T 3.8e-54 PR00620 HISTONEH2A[73-87]T 3.8e-54 PR00620 HISTONEH2A[101-119]T 3.8e-54 PR00620 HISTONEH2AHISTONEH2A
PTHR23430[9-123]T 6.8e-68 PTHR23430 HISTONE H2AHISTONE H2A
SM00414[4-124]T 2.2e-76 SM00414 no descriptionno description
PS00046[23-29]? NA PS00046 HISTONE_H2AHISTONE_H2A
InterPro
IPR007125
Domain
Histone core
PF00125[19-92]T 1.6e-30 PF00125 HistoneHistone
InterPro
IPR009072
Domain
Histone-fold
SSF47113[3-127]T 1.8e-39 SSF47113 Histone-foldHistone-fold
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.10.20.10[3-130]T 5.7e-46 G3D.1.10.20.10 no descriptionno description
PS50028[29-92]T 18.495 PS50028 HIST_TAFHIST_TAF
seg[51-68]? NA seg segseg

 

chr01_finished_C01HBa0051C14.1.v2.seq_C01HBa0051C14.1

 

84.88

 

86

 

13

 

0

 

247

 

332

 

79945

 

79860

 

6E-11

 

67.9

 

AK246772

 

atttgaacctacaaaaattttctccatttttatagcaaatttcttccataaatggctggtagaggcaaaaccctaggttcaggaacagcaaaaaaggctacttctcgtagtagcaaagctggtcttcagtttccggttggtcgtattgctcggtttttgaaagccgggaagtatgctgaacgtgtcggtgccggagctccggtttatctagctgctgttctggagtaccttgctgctgaggttcttgagttagctggaaatgcagcaagggacaacaagaagactaggatcgttccgaggcatattcaattggcagtgaggaacgatgaggaactaagcaaacttctcggagatgtaacgattgccaatggcggtgtgatgcccaacattcacaaccttctgcttccaaagaaaaccggtggttcaaagccatctgctgatgaagattaaacatattcaagacttggtttttcttagtttatagctctttgttctttttctggaatagtattaaggatttgctagtgtttctttaggtgtttagtagattttggggtttatgttttgtttttgtgtatacacaaatgatttgagcaatgaatgaaaacatcaatgtgttcaagactcgaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

1229

 

LEFL1088BE03

6

ORF4

87

chr01_finished_C01HBa0051C14.1.v2.seq_C01HBa0051C14.1

141

7E-19

95.6

AK247672

Show
LEFL1088BE03

LEFL1088BE03

 

6

 

ORF4

 

601644A6318CB5AE

 

87

 

IPR013103

 

SEQUENCE: LEFL1088BE03_6_ORF4CRC64: 601644A6318CB5AELENGTH: 87 aa
InterPro
IPR013103
Family
Reverse transcriptase, RNA-dependent DNA polymerase
PF07727[14-83]T 1.7e-29 PF07727 RVT_2RVT_2
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR11439[14-80]T 7.3e-23 PTHR11439 GAG-POL-RELATED RETROTRANSPOSONGAG-POL-RELATED RETROTRANSPOSON

 

chr01_finished_C01HBa0051C14.1.v2.seq_C01HBa0051C14.1

 

85.82

 

141

 

13

 

4

 

1705

 

1839

 

82423

 

82284

 

7E-19

 

95.6

 

AK247672

 

tggccgcatgaaaagttgggcgctgccagagaaattgcagacgaattcagaggaacaccagtaagaagaaaaacaacaaaaacagtagtaaagggtagcatcatcaatcgggcaacccagaaagctttagctaaaatcagcggtcaactcatctcctatcgtctcttgctcttctatgctcgatttcactactgctgctgaagttacagcaacatattctgctttcgatgatgataatgcaaccacatcctgcttctttgaactccagaagatcactacagaccctaaattgaacacatttccagaaatactctttctgatatctatacttcctgccctggctgcccaatcactatcactcaagctgaaatctgcatctttggagtaccaaattccgaagtaaaatgtcccaacaacataacgcaaaactctttaggcagcaccaagatgttgcttggtaggactatgcatatatcaggagaacaatactaacagaaaacataataaaatgatgagtatgtgttaggtagtttaaacttccaatcaagattctgtagtgactaagatcagcgagatctgtgccatcttcaaggtgagatttttcttgcattcatgggcgtggcagccgctttacaattatgcataccgtacttgaacaagaggtcttttgcatacttcgtttgtgaaagaaaactaccatcttctacctgtttcacttgaagaccaagaaagtatgtcaaaacacctaaatatgacatttcaaactccttcatcatgaaagatttaaattcagaaaataaagtttcacatgaccggccccatattgataatgtcatccaagtagagagaaactaccaaaaaatcacttgtaccttgtttctttatattcaacgtaggctcattctcgctcttttcaaacctattccgcaggaagtacgagtcaattttgttgcaccatgtctgtggcacttgttttagcccataaagatccttcttgagcttgtatacttttccctcattgccactaaaaccaaaacccttaggttgggaaactttaacttcctcttccaattccccatttaaaaatgcaaatttaacatcaaagtgataaataggccagctcaatttagaagataaagataagagtattctcaccgtttcaaagcgagcgacaggtgaaaacttcccatcataatcaataccttgatgttgtgcatatcctttagctgcaagccttgattcgtaatgttgtatgctcccatctgggtgacgcttgattttgaacacctattgagtccaatgggttcctttccttccggttgattcaccgattcccatgtttgatatattctgctcaattgcttgcatctcttttaacattgcatttttccatgcttgactttctacagcttatttgaaacaactgggttcagtaacatacaaagaaaaataacaattttcataaatctcccttaacaatctgaatttcgctggtggagtctcgccggaagaatcacttgaagaagaactgctgcaagttctttagtgggttaagctgtgatcacttgctggagcagaggttcttgattgatgagtatcacaaatgctagttgttggagaagagctggatgcattccctgaaacagaaactgttgatcatcttgtattcctgagatacttagaacaaaactttgaagaacttgataagaacattttcacaagtagaaaaataaaactagtagagaaactagattagaaacaaattataaaagtatacaaatgtttttcttaaggaagaattgttgtcaatatgtgtttaaagaatcttactaattccaaaaa

 

3114

 

FC10AE07

3

ORF1

150

chr01_finished_C01HBa0051C14.1.v2.seq_C01HBa0051C14.1

397

0

787.0

AK246406

Show
FC10AE07

FC10AE07

 

3

 

ORF1

 

4F1999033DECEF07

 

150

 

IPR002119 | IPR007125 | IPR009072

 

SEQUENCE: FC10AE07_3_ORF1CRC64: 4F1999033DECEF07LENGTH: 150 aa
InterPro
IPR002119
Family
Histone H2A
PRODOMPD000522Q7XY87_GRIJA_Q7XY87;
 1e-23 [48-130]T    
PRINTSPR00620HISTONEH2A
 2.9e-52 [24-46]T  2.9e-52 [53-68]T  2.9e-52 [68-81]T  2.9e-52 [82-96]T 
 2.9e-52 [110-128]T    
PANTHERPTHR23430HISTONE H2A
 6.1e-68 [18-149]T    
SMARTSM00414no description
 9e-78 [13-133]T    
PROSITEPS00046HISTONE_H2A
 NA [32-38]?    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
ContainsIPR007125
GO termsCellular Component: nucleosome (GO:0000786)
Molecular Function: DNA binding (GO:0003677)
Cellular Component: nucleus (GO:0005634)
Biological Process: nucleosome assembly (GO:0006334)
InterPro
IPR007125
Domain
Histone core
PFAMPF00125Histone
 8.3e-28 [28-101]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inIPR000164IPR000558IPR001951IPR002119
Containsno entries
GO termsMolecular Function: DNA binding (GO:0003677)
InterPro
IPR009072
Domain
Histone-fold
SUPERFAMILYSSF47113Histone-fold
 9.4e-38 [12-136]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inIPR000942IPR003195IPR003923IPR004990IPR006565
Containsno entries
GO termsnone
noIPR
unintegrated
unintegrated
GENE3DG3D.1.10.20.10no description
 8.6e-45 [12-139]T    
PROFILEPS50028HIST_TAF
 17.802 [38-101]T    
SEGsegseg
 NA [3-24]?  NA [61-77]?  NA [134-150]?  
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone

 

chr01_finished_C01HBa0051C14.1.v2.seq_C01HBa0051C14.1

 

100.0

 

397

 

0

 

0

 

220

 

616

 

79953

 

79557

 

0

 

787.0

 

AK246406

 

cttaacttcacacaacaatggatgctactaagacaaccaaaggtgccggagggagaaagggtggcccaaggaagaagtccgtcaccaagtcaatcaaagctggccttcagtttccagtcggtcgtattggtcgatacttgaagaagggtagatatgctcagcgtgtaggatctggtgctcctatttatctcgctgctgttctggaataccttgctgctgaggtgttggagttggctggaaatgcggcaagagacaacaagaagagcagaatcattcctaggcatgtgcttttggcagtgaggaatgatgaggagttgggaaaattgttggctggtgttacaattgcaagtggaggtgttcttcctaacattaacccagttctgttgcctaagaaatcggcagttgccgaggagaagtcacctaaagctaaggcaggaaagtcaccgaagaaggcataagtctcatttagaagtttcattgtcgggttaaatatgcgtcaaatcttttgtctagtttatgggtacttctagcagtaggacgtagatttctgttatggtttttataaccttggtgtaatgtgcttggaaatataatagaaattatctcattttctacc

 

927