SEQID Frame ORF Length TargetID Aln_Length E-value Score Accession

FC01AD12

3

ORF1

192

chr12_finished_C12HBa0146I19.1.v1.seq_C12HBa0146I19.1

96

1E-21

103.0

AK246138

Show
FC01AD12

FC01AD12

 

3

 

ORF1

 

30C37992213B37F9

 

192

 

IPR006780 | IPR009071

 

SEQUENCE: FC01AD12_3_ORF1CRC64: 30C37992213B37F9LENGTH: 192 aa
InterPro
IPR006780
Family
YABBY protein
PF04690[15-175]T 3.2e-95 PF04690 YABBYYABBY
InterPro
IPR009071
Domain
High mobility group box
SSF47095[125-169]T 3.4e-09 SSF47095 HMG-boxHMG-box
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.10.30.10[124-169]T 3.6e-05 G3D.1.10.30.10 no descriptionno description
seg[63-73]? NA seg segseg

 

chr12_finished_C12HBa0146I19.1.v1.seq_C12HBa0146I19.1

 

88.54

 

96

 

11

 

0

 

107

 

202

 

59966

 

60061

 

1E-21

 

103.0

 

AK246138

 

aaataaacaaaaaagataaaatacatcaaaaaatggcaagttgcattgatgttgcttctgatcaactttgctatatcccttgcaacttttgcaatattgttcttgcggtgagtgttccatgcagtagcctatttgatattgtgactgttcgttgtggacattgcacaaatttatggtccgttaatatggcagctgcatttcagtcctcttcttctgcttcgtggcaaaatcatcacgttcaggttccaaactacactgctcctgagtataggatggattttggttcatcaaccaaatgcaacatgaacaggatgtcaatgagaactccaatcacaaacaacgttcacgaggagaggattgttaatcgacctcccgagaagaggcagagagtaccttctgcatataatcagttcataaaagaagaaattcagaggattaaagctaataatccagatatcagtcacagggaagcatttagtactgctgccaaaaattgggcacacttccctcatattcactttggactcatgttggagagcaacaatcaagccaaacttgcttgtgggagcagaaaactataagttactttgcaagacaaataaaagatcttcatttcatgaagctgtgtgtgaacttgaagacaagtgtgacattcaagatgttctatggagtgtggacattctaaactatatattataattatgtctcttttttttttttctaattaatttgttgtatttcaacttatatattgttgaaaaaactaagtttctttaattattattgtcttcctcttatcaattgtctttctctaatgaaagaaaactttagagaggtttctccatcatgatcttgttctttgacttaatacatatgaaattagtcttttgaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

488

 

FC01AD12

3

ORF1

192

chr12_finished_C12HBa0146I19.1.v1.seq_C12HBa0146I19.1

96

1E-21

103.0

AK246138

Show
FC01AD12

FC01AD12

 

3

 

ORF1

 

30C37992213B37F9

 

192

 

IPR006780 | IPR009071

 

SEQUENCE: FC01AD12_3_ORF1CRC64: 30C37992213B37F9LENGTH: 192 aa
InterPro
IPR006780
Family
YABBY protein
PFAMPF04690YABBY
 3.2e-95 [15-175]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
ContainsIPR009071
GO termsnone
InterPro
IPR009071
Domain
High mobility group box
SUPERFAMILYSSF47095HMG-box
 3.4e-09 [125-169]T    
Parentno parent
ChildrenIPR000910
Found inIPR006780IPR006856IPR010422IPR010477IPR012958
Containsno entries
GO termsnone
noIPR
unintegrated
unintegrated
GENE3DG3D.1.10.30.10no description
 3.6e-05 [124-169]T    
SEGsegseg
 NA [63-73]?    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone

 

chr12_finished_C12HBa0146I19.1.v1.seq_C12HBa0146I19.1

 

88.54

 

96

 

11

 

0

 

107

 

202

 

59966

 

60061

 

1E-21

 

103.0

 

AK246138

 

aaataaacaaaaaagataaaatacatcaaaaaatggcaagttgcattgatgttgcttctgatcaactttgctatatcccttgcaacttttgcaatattgttcttgcggtgagtgttccatgcagtagcctatttgatattgtgactgttcgttgtggacattgcacaaatttatggtccgttaatatggcagctgcatttcagtcctcttcttctgcttcgtggcaaaatcatcacgttcaggttccaaactacactgctcctgagtataggatggattttggttcatcaaccaaatgcaacatgaacaggatgtcaatgagaactccaatcacaaacaacgttcacgaggagaggattgttaatcgacctcccgagaagaggcagagagtaccttctgcatataatcagttcataaaagaagaaattcagaggattaaagctaataatccagatatcagtcacagggaagcatttagtactgctgccaaaaattgggcacacttccctcatattcactttggactcatgttggagagcaacaatcaagccaaacttgcttgtgggagcagaaaactataagttactttgcaagacaaataaaagatcttcatttcatgaagctgtgtgtgaacttgaagacaagtgtgacattcaagatgttctatggagtgtggacattctaaactatatattataattatgtctcttttttttttttctaattaatttgttgtatttcaacttatatattgttgaaaaaactaagtttctttaattattattgtcttcctcttatcaattgtctttctctaatgaaagaaaactttagagaggtttctccatcatgatcttgttctttgacttaatacatatgaaattagtcttttgaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

489

 

FC01AD12

3

ORF1

192

chr12_finished_C12HBa0146I19.1.v1.seq_C12HBa0146I19.1

96

1E-21

103.0

AK246138

Show
FC01AD12

FC01AD12

 

3

 

ORF1

 

30C37992213B37F9

 

192

 

IPR006780 | IPR009071

 

SEQUENCE: FC01AD12_3_ORF1CRC64: 30C37992213B37F9LENGTH: 192 aa
InterPro
IPR006780
Family
YABBY protein
PFAMPF04690YABBY
 3.2e-95 [15-175]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
ContainsIPR009071
GO termsnone
InterPro
IPR009071
Domain
High mobility group box
SUPERFAMILYSSF47095HMG-box
 3.4e-09 [125-169]T    
Parentno parent
ChildrenIPR000910
Found inIPR006780IPR006856IPR010422IPR010477IPR012958
Containsno entries
GO termsnone
noIPR
unintegrated
unintegrated
GENE3DG3D.1.10.30.10no description
 3.6e-05 [124-169]T    
SEGsegseg
 NA [63-73]?    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone

 

chr12_finished_C12HBa0146I19.1.v1.seq_C12HBa0146I19.1

 

88.54

 

96

 

11

 

0

 

107

 

202

 

59966

 

60061

 

1E-21

 

103.0

 

AK246138

 

aaataaacaaaaaagataaaatacatcaaaaaatggcaagttgcattgatgttgcttctgatcaactttgctatatcccttgcaacttttgcaatattgttcttgcggtgagtgttccatgcagtagcctatttgatattgtgactgttcgttgtggacattgcacaaatttatggtccgttaatatggcagctgcatttcagtcctcttcttctgcttcgtggcaaaatcatcacgttcaggttccaaactacactgctcctgagtataggatggattttggttcatcaaccaaatgcaacatgaacaggatgtcaatgagaactccaatcacaaacaacgttcacgaggagaggattgttaatcgacctcccgagaagaggcagagagtaccttctgcatataatcagttcataaaagaagaaattcagaggattaaagctaataatccagatatcagtcacagggaagcatttagtactgctgccaaaaattgggcacacttccctcatattcactttggactcatgttggagagcaacaatcaagccaaacttgcttgtgggagcagaaaactataagttactttgcaagacaaataaaagatcttcatttcatgaagctgtgtgtgaacttgaagacaagtgtgacattcaagatgttctatggagtgtggacattctaaactatatattataattatgtctcttttttttttttctaattaatttgttgtatttcaacttatatattgttgaaaaaactaagtttctttaattattattgtcttcctcttatcaattgtctttctctaatgaaagaaaactttagagaggtttctccatcatgatcttgttctttgacttaatacatatgaaattagtcttttgaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

490

 

FC01AD12

3

ORF1

192

chr12_finished_C12HBa0146I19.1.v1.seq_C12HBa0146I19.1

69

2E-17

89.7

AK246138

Show
FC01AD12

FC01AD12

 

3

 

ORF1

 

30C37992213B37F9

 

192

 

IPR006780 | IPR009071

 

SEQUENCE: FC01AD12_3_ORF1CRC64: 30C37992213B37F9LENGTH: 192 aa
InterPro
IPR006780
Family
YABBY protein
PF04690[15-175]T 3.2e-95 PF04690 YABBYYABBY
InterPro
IPR009071
Domain
High mobility group box
SSF47095[125-169]T 3.4e-09 SSF47095 HMG-boxHMG-box
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.10.30.10[124-169]T 3.6e-05 G3D.1.10.30.10 no descriptionno description
seg[63-73]? NA seg segseg

 

chr12_finished_C12HBa0146I19.1.v1.seq_C12HBa0146I19.1

 

91.3

 

69

 

6

 

0

 

426

 

494

 

62379

 

62447

 

2E-17

 

89.7

 

AK246138

 

aaataaacaaaaaagataaaatacatcaaaaaatggcaagttgcattgatgttgcttctgatcaactttgctatatcccttgcaacttttgcaatattgttcttgcggtgagtgttccatgcagtagcctatttgatattgtgactgttcgttgtggacattgcacaaatttatggtccgttaatatggcagctgcatttcagtcctcttcttctgcttcgtggcaaaatcatcacgttcaggttccaaactacactgctcctgagtataggatggattttggttcatcaaccaaatgcaacatgaacaggatgtcaatgagaactccaatcacaaacaacgttcacgaggagaggattgttaatcgacctcccgagaagaggcagagagtaccttctgcatataatcagttcataaaagaagaaattcagaggattaaagctaataatccagatatcagtcacagggaagcatttagtactgctgccaaaaattgggcacacttccctcatattcactttggactcatgttggagagcaacaatcaagccaaacttgcttgtgggagcagaaaactataagttactttgcaagacaaataaaagatcttcatttcatgaagctgtgtgtgaacttgaagacaagtgtgacattcaagatgttctatggagtgtggacattctaaactatatattataattatgtctcttttttttttttctaattaatttgttgtatttcaacttatatattgttgaaaaaactaagtttctttaattattattgtcttcctcttatcaattgtctttctctaatgaaagaaaactttagagaggtttctccatcatgatcttgttctttgacttaatacatatgaaattagtcttttgaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

491

 

FC01AD12

3

ORF1

192

chr12_finished_C12HBa0146I19.1.v1.seq_C12HBa0146I19.1

69

2E-17

89.7

AK246138

Show
FC01AD12

FC01AD12

 

3

 

ORF1

 

30C37992213B37F9

 

192

 

IPR006780 | IPR009071

 

SEQUENCE: FC01AD12_3_ORF1CRC64: 30C37992213B37F9LENGTH: 192 aa
InterPro
IPR006780
Family
YABBY protein
PFAMPF04690YABBY
 3.2e-95 [15-175]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
ContainsIPR009071
GO termsnone
InterPro
IPR009071
Domain
High mobility group box
SUPERFAMILYSSF47095HMG-box
 3.4e-09 [125-169]T    
Parentno parent
ChildrenIPR000910
Found inIPR006780IPR006856IPR010422IPR010477IPR012958
Containsno entries
GO termsnone
noIPR
unintegrated
unintegrated
GENE3DG3D.1.10.30.10no description
 3.6e-05 [124-169]T    
SEGsegseg
 NA [63-73]?    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone

 

chr12_finished_C12HBa0146I19.1.v1.seq_C12HBa0146I19.1

 

91.3

 

69

 

6

 

0

 

426

 

494

 

62379

 

62447

 

2E-17

 

89.7

 

AK246138

 

aaataaacaaaaaagataaaatacatcaaaaaatggcaagttgcattgatgttgcttctgatcaactttgctatatcccttgcaacttttgcaatattgttcttgcggtgagtgttccatgcagtagcctatttgatattgtgactgttcgttgtggacattgcacaaatttatggtccgttaatatggcagctgcatttcagtcctcttcttctgcttcgtggcaaaatcatcacgttcaggttccaaactacactgctcctgagtataggatggattttggttcatcaaccaaatgcaacatgaacaggatgtcaatgagaactccaatcacaaacaacgttcacgaggagaggattgttaatcgacctcccgagaagaggcagagagtaccttctgcatataatcagttcataaaagaagaaattcagaggattaaagctaataatccagatatcagtcacagggaagcatttagtactgctgccaaaaattgggcacacttccctcatattcactttggactcatgttggagagcaacaatcaagccaaacttgcttgtgggagcagaaaactataagttactttgcaagacaaataaaagatcttcatttcatgaagctgtgtgtgaacttgaagacaagtgtgacattcaagatgttctatggagtgtggacattctaaactatatattataattatgtctcttttttttttttctaattaatttgttgtatttcaacttatatattgttgaaaaaactaagtttctttaattattattgtcttcctcttatcaattgtctttctctaatgaaagaaaactttagagaggtttctccatcatgatcttgttctttgacttaatacatatgaaattagtcttttgaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

492

 

FC01AD12

3

ORF1

192

chr12_finished_C12HBa0146I19.1.v1.seq_C12HBa0146I19.1

69

2E-17

89.7

AK246138

Show
FC01AD12

FC01AD12

 

3

 

ORF1

 

30C37992213B37F9

 

192

 

IPR006780 | IPR009071

 

SEQUENCE: FC01AD12_3_ORF1CRC64: 30C37992213B37F9LENGTH: 192 aa
InterPro
IPR006780
Family
YABBY protein
PFAMPF04690YABBY
 3.2e-95 [15-175]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
ContainsIPR009071
GO termsnone
InterPro
IPR009071
Domain
High mobility group box
SUPERFAMILYSSF47095HMG-box
 3.4e-09 [125-169]T    
Parentno parent
ChildrenIPR000910
Found inIPR006780IPR006856IPR010422IPR010477IPR012958
Containsno entries
GO termsnone
noIPR
unintegrated
unintegrated
GENE3DG3D.1.10.30.10no description
 3.6e-05 [124-169]T    
SEGsegseg
 NA [63-73]?    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone

 

chr12_finished_C12HBa0146I19.1.v1.seq_C12HBa0146I19.1

 

91.3

 

69

 

6

 

0

 

426

 

494

 

62379

 

62447

 

2E-17

 

89.7

 

AK246138

 

aaataaacaaaaaagataaaatacatcaaaaaatggcaagttgcattgatgttgcttctgatcaactttgctatatcccttgcaacttttgcaatattgttcttgcggtgagtgttccatgcagtagcctatttgatattgtgactgttcgttgtggacattgcacaaatttatggtccgttaatatggcagctgcatttcagtcctcttcttctgcttcgtggcaaaatcatcacgttcaggttccaaactacactgctcctgagtataggatggattttggttcatcaaccaaatgcaacatgaacaggatgtcaatgagaactccaatcacaaacaacgttcacgaggagaggattgttaatcgacctcccgagaagaggcagagagtaccttctgcatataatcagttcataaaagaagaaattcagaggattaaagctaataatccagatatcagtcacagggaagcatttagtactgctgccaaaaattgggcacacttccctcatattcactttggactcatgttggagagcaacaatcaagccaaacttgcttgtgggagcagaaaactataagttactttgcaagacaaataaaagatcttcatttcatgaagctgtgtgtgaacttgaagacaagtgtgacattcaagatgttctatggagtgtggacattctaaactatatattataattatgtctcttttttttttttctaattaatttgttgtatttcaacttatatattgttgaaaaaactaagtttctttaattattattgtcttcctcttatcaattgtctttctctaatgaaagaaaactttagagaggtttctccatcatgatcttgttctttgacttaatacatatgaaattagtcttttgaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

493

 

FC01AD12

3

ORF1

192

chr12_finished_C12HBa0146I19.1.v1.seq_C12HBa0146I19.1

42

3E-13

75.8

AK246138

Show
FC01AD12

FC01AD12

 

3

 

ORF1

 

30C37992213B37F9

 

192

 

IPR006780 | IPR009071

 

SEQUENCE: FC01AD12_3_ORF1CRC64: 30C37992213B37F9LENGTH: 192 aa
InterPro
IPR006780
Family
YABBY protein
PF04690[15-175]T 3.2e-95 PF04690 YABBYYABBY
InterPro
IPR009071
Domain
High mobility group box
SSF47095[125-169]T 3.4e-09 SSF47095 HMG-boxHMG-box
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.10.30.10[124-169]T 3.6e-05 G3D.1.10.30.10 no descriptionno description
seg[63-73]? NA seg segseg

 

chr12_finished_C12HBa0146I19.1.v1.seq_C12HBa0146I19.1

 

97.62

 

42

 

1

 

0

 

64

 

105

 

58118

 

58159

 

3E-13

 

75.8

 

AK246138

 

aaataaacaaaaaagataaaatacatcaaaaaatggcaagttgcattgatgttgcttctgatcaactttgctatatcccttgcaacttttgcaatattgttcttgcggtgagtgttccatgcagtagcctatttgatattgtgactgttcgttgtggacattgcacaaatttatggtccgttaatatggcagctgcatttcagtcctcttcttctgcttcgtggcaaaatcatcacgttcaggttccaaactacactgctcctgagtataggatggattttggttcatcaaccaaatgcaacatgaacaggatgtcaatgagaactccaatcacaaacaacgttcacgaggagaggattgttaatcgacctcccgagaagaggcagagagtaccttctgcatataatcagttcataaaagaagaaattcagaggattaaagctaataatccagatatcagtcacagggaagcatttagtactgctgccaaaaattgggcacacttccctcatattcactttggactcatgttggagagcaacaatcaagccaaacttgcttgtgggagcagaaaactataagttactttgcaagacaaataaaagatcttcatttcatgaagctgtgtgtgaacttgaagacaagtgtgacattcaagatgttctatggagtgtggacattctaaactatatattataattatgtctcttttttttttttctaattaatttgttgtatttcaacttatatattgttgaaaaaactaagtttctttaattattattgtcttcctcttatcaattgtctttctctaatgaaagaaaactttagagaggtttctccatcatgatcttgttctttgacttaatacatatgaaattagtcttttgaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

494

 

FC01AD12

3

ORF1

192

chr12_finished_C12HBa0146I19.1.v1.seq_C12HBa0146I19.1

42

3E-13

75.8

AK246138

Show
FC01AD12

FC01AD12

 

3

 

ORF1

 

30C37992213B37F9

 

192

 

IPR006780 | IPR009071

 

SEQUENCE: FC01AD12_3_ORF1CRC64: 30C37992213B37F9LENGTH: 192 aa
InterPro
IPR006780
Family
YABBY protein
PFAMPF04690YABBY
 3.2e-95 [15-175]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
ContainsIPR009071
GO termsnone
InterPro
IPR009071
Domain
High mobility group box
SUPERFAMILYSSF47095HMG-box
 3.4e-09 [125-169]T    
Parentno parent
ChildrenIPR000910
Found inIPR006780IPR006856IPR010422IPR010477IPR012958
Containsno entries
GO termsnone
noIPR
unintegrated
unintegrated
GENE3DG3D.1.10.30.10no description
 3.6e-05 [124-169]T    
SEGsegseg
 NA [63-73]?    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone

 

chr12_finished_C12HBa0146I19.1.v1.seq_C12HBa0146I19.1

 

97.62

 

42

 

1

 

0

 

64

 

105

 

58118

 

58159

 

3E-13

 

75.8

 

AK246138

 

aaataaacaaaaaagataaaatacatcaaaaaatggcaagttgcattgatgttgcttctgatcaactttgctatatcccttgcaacttttgcaatattgttcttgcggtgagtgttccatgcagtagcctatttgatattgtgactgttcgttgtggacattgcacaaatttatggtccgttaatatggcagctgcatttcagtcctcttcttctgcttcgtggcaaaatcatcacgttcaggttccaaactacactgctcctgagtataggatggattttggttcatcaaccaaatgcaacatgaacaggatgtcaatgagaactccaatcacaaacaacgttcacgaggagaggattgttaatcgacctcccgagaagaggcagagagtaccttctgcatataatcagttcataaaagaagaaattcagaggattaaagctaataatccagatatcagtcacagggaagcatttagtactgctgccaaaaattgggcacacttccctcatattcactttggactcatgttggagagcaacaatcaagccaaacttgcttgtgggagcagaaaactataagttactttgcaagacaaataaaagatcttcatttcatgaagctgtgtgtgaacttgaagacaagtgtgacattcaagatgttctatggagtgtggacattctaaactatatattataattatgtctcttttttttttttctaattaatttgttgtatttcaacttatatattgttgaaaaaactaagtttctttaattattattgtcttcctcttatcaattgtctttctctaatgaaagaaaactttagagaggtttctccatcatgatcttgttctttgacttaatacatatgaaattagtcttttgaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

495

 

FC01AD12

3

ORF1

192

chr12_finished_C12HBa0146I19.1.v1.seq_C12HBa0146I19.1

42

3E-13

75.8

AK246138

Show
FC01AD12

FC01AD12

 

3

 

ORF1

 

30C37992213B37F9

 

192

 

IPR006780 | IPR009071

 

SEQUENCE: FC01AD12_3_ORF1CRC64: 30C37992213B37F9LENGTH: 192 aa
InterPro
IPR006780
Family
YABBY protein
PFAMPF04690YABBY
 3.2e-95 [15-175]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
ContainsIPR009071
GO termsnone
InterPro
IPR009071
Domain
High mobility group box
SUPERFAMILYSSF47095HMG-box
 3.4e-09 [125-169]T    
Parentno parent
ChildrenIPR000910
Found inIPR006780IPR006856IPR010422IPR010477IPR012958
Containsno entries
GO termsnone
noIPR
unintegrated
unintegrated
GENE3DG3D.1.10.30.10no description
 3.6e-05 [124-169]T    
SEGsegseg
 NA [63-73]?    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone

 

chr12_finished_C12HBa0146I19.1.v1.seq_C12HBa0146I19.1

 

97.62

 

42

 

1

 

0

 

64

 

105

 

58118

 

58159

 

3E-13

 

75.8

 

AK246138

 

aaataaacaaaaaagataaaatacatcaaaaaatggcaagttgcattgatgttgcttctgatcaactttgctatatcccttgcaacttttgcaatattgttcttgcggtgagtgttccatgcagtagcctatttgatattgtgactgttcgttgtggacattgcacaaatttatggtccgttaatatggcagctgcatttcagtcctcttcttctgcttcgtggcaaaatcatcacgttcaggttccaaactacactgctcctgagtataggatggattttggttcatcaaccaaatgcaacatgaacaggatgtcaatgagaactccaatcacaaacaacgttcacgaggagaggattgttaatcgacctcccgagaagaggcagagagtaccttctgcatataatcagttcataaaagaagaaattcagaggattaaagctaataatccagatatcagtcacagggaagcatttagtactgctgccaaaaattgggcacacttccctcatattcactttggactcatgttggagagcaacaatcaagccaaacttgcttgtgggagcagaaaactataagttactttgcaagacaaataaaagatcttcatttcatgaagctgtgtgtgaacttgaagacaagtgtgacattcaagatgttctatggagtgtggacattctaaactatatattataattatgtctcttttttttttttctaattaatttgttgtatttcaacttatatattgttgaaaaaactaagtttctttaattattattgtcttcctcttatcaattgtctttctctaatgaaagaaaactttagagaggtttctccatcatgatcttgttctttgacttaatacatatgaaattagtcttttgaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

496

 

FC01AH03

3

ORF1

247

chr02_finished_C02HBa0046M08.2.v1.seq_C02HBa0046M08.2

178

2E-27

123.0

AK246144

Show
FC01AH03

FC01AH03

 

3

 

ORF1

 

49241F0500E0E399

 

247

 

IPR002100 | IPR002487

 

SEQUENCE: FC01AH03_3_ORF1CRC64: 49241F0500E0E399LENGTH: 247 aa
InterPro
IPR002100
Domain
Transcription factor, MADS-box
PR00404[8-28]T 3.8e-34 PR00404 MADSDOMAIN[28-43]T 3.8e-34 PR00404 MADSDOMAIN[43-64]T 3.8e-34 PR00404 MADSDOMAINMADSDOMAIN
PF00319[14-64]T 8.3e-33 PF00319 SRF-TFSRF-TF
SM00432[6-65]T 9.2e-42 SM00432 no descriptionno description
PS50066[6-66]T 33.417 PS50066 MADS_BOX_2MADS_BOX_2
PS00350[8-62]T 8e-5 PS00350 MADS_BOX_1MADS_BOX_1
SSF55455[6-89]T 1.5e-32 SSF55455 SRF-likeSRF-like
InterPro
IPR002487
Domain
Transcription factor, K-box
PF01486[80-178]T 3.1e-41 PF01486 K-boxK-box
noIPR
unintegrated
unintegrated
coil[129-150]? NA coil coiled-coil[155-176]? NA coil coiled-coilcoiled-coil
PTHR11945[15-178]T 3.9e-80 PTHR11945 MADS BOX PROTEINMADS BOX PROTEIN
PTHR11945:SF19[15-178]T 3.9e-80 PTHR11945:SF19 MADS BOX PROTEINMADS BOX PROTEIN

 

chr02_finished_C02HBa0046M08.2.v1.seq_C02HBa0046M08.2

 

83.71

 

178

 

29

 

0

 

18

 

195

 

126862

 

126685

 

2E-27

 

123.0

 

AK246144

 

ttttttcttcatacaatatgggtagagggaaagtagaattgaagagaattgagaacaaaataaatagacaagttacctttgcaaagagaagaaatggactcctaaagaaagcttatgaactttctatactttgtgatgctgaaattgctcttattattttctctagtcgtggcaagctttatgaattttgcagcaattcaagtatgtccaagacattggagagataccacagatacaattatggtacacttgaaggaacccaaacttcatcagattcacagaacaactaccaagagtatttgaagcttaaaacaagagtggaaatgttacaacagtctcaaaggcatttgctaggtgaggatttgggacaattgggcacaaaagacttggaacagcttgaacgtcaattggattcatcattgaggcaaattaggtcaacaaagacacaacacattcttgatcaacttgctgaacttcaacaaaaggaacaatctcttactgaaatgaacaaatctttgagaataaagttggaagaacttggtgttacctttcaaacatcatggcattgtggtgagcaaagtgtacaatatagacatgaacagccttctcatcatgagggattttttcaacatgtaaattgcaataatacattgcctataagttacggatacgataatgtacaacccgaaaatgcagcaccatcaacacatgatgctactggagttgtacctggatggatgctttgaatttggagtatatggagagaaaaaatcctcttagttatacaagttatttatttttattaaaaaaataagttagatggagaattatatatatcatactttaaagaacttatattgtttgaatgttttagctagcaaacactttggattatatataatattgtgatatatttattgtcaagaagagtatggcaatattgataacactatatttttgaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

497

 

FC01AH03

3

ORF1

247

chr02_finished_C02HBa0046M08.2.v1.seq_C02HBa0046M08.2

178

2E-27

123.0

AK246144

Show
FC01AH03

FC01AH03

 

3

 

ORF1

 

49241F0500E0E399

 

247

 

IPR002100 | IPR002487

 

SEQUENCE: FC01AH03_3_ORF1CRC64: 49241F0500E0E399LENGTH: 247 aa
InterPro
IPR002100
Domain
Transcription factor, MADS-box
PRINTSPR00404MADSDOMAIN
 3.8e-34 [8-28]T  3.8e-34 [28-43]T  3.8e-34 [43-64]T  
PFAMPF00319SRF-TF
 8.3e-33 [14-64]T    
SMARTSM00432no description
 9.2e-42 [6-65]T    
PROFILEPS50066MADS_BOX_2
 33.417 [6-66]T    
PROSITEPS00350MADS_BOX_1
 8e-5 [8-62]T    
SUPERFAMILYSSF55455SRF-like
 1.5e-32 [6-89]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsMolecular Function: transcription factor activity (GO:0003700)
Cellular Component: nucleus (GO:0005634)
Molecular Function: sequence-specific DNA binding (GO:0043565)
InterPro
IPR002487
Domain
Transcription factor, K-box
PFAMPF01486K-box
 3.1e-41 [80-178]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsMolecular Function: transcription factor activity (GO:0003700)
Cellular Component: nucleus (GO:0005634)
noIPR
unintegrated
unintegrated
COILcoilcoiled-coil
 NA [129-150]?  NA [155-176]?   
PANTHERPTHR11945MADS BOX PROTEIN
 3.9e-80 [15-178]T    
PANTHERPTHR11945:SF19MADS BOX PROTEIN
 3.9e-80 [15-178]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone

 

chr02_finished_C02HBa0046M08.2.v1.seq_C02HBa0046M08.2

 

83.71

 

178

 

29

 

0

 

18

 

195

 

126862

 

126685

 

2E-27

 

123.0

 

AK246144

 

ttttttcttcatacaatatgggtagagggaaagtagaattgaagagaattgagaacaaaataaatagacaagttacctttgcaaagagaagaaatggactcctaaagaaagcttatgaactttctatactttgtgatgctgaaattgctcttattattttctctagtcgtggcaagctttatgaattttgcagcaattcaagtatgtccaagacattggagagataccacagatacaattatggtacacttgaaggaacccaaacttcatcagattcacagaacaactaccaagagtatttgaagcttaaaacaagagtggaaatgttacaacagtctcaaaggcatttgctaggtgaggatttgggacaattgggcacaaaagacttggaacagcttgaacgtcaattggattcatcattgaggcaaattaggtcaacaaagacacaacacattcttgatcaacttgctgaacttcaacaaaaggaacaatctcttactgaaatgaacaaatctttgagaataaagttggaagaacttggtgttacctttcaaacatcatggcattgtggtgagcaaagtgtacaatatagacatgaacagccttctcatcatgagggattttttcaacatgtaaattgcaataatacattgcctataagttacggatacgataatgtacaacccgaaaatgcagcaccatcaacacatgatgctactggagttgtacctggatggatgctttgaatttggagtatatggagagaaaaaatcctcttagttatacaagttatttatttttattaaaaaaataagttagatggagaattatatatatcatactttaaagaacttatattgtttgaatgttttagctagcaaacactttggattatatataatattgtgatatatttattgtcaagaagagtatggcaatattgataacactatatttttgaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

498

 

FC01AH03

3

ORF1

247

chr02_finished_C02HBa0046M08.2.v1.seq_C02HBa0046M08.2

178

2E-27

123.0

AK246144

Show
FC01AH03

FC01AH03

 

3

 

ORF1

 

49241F0500E0E399

 

247

 

IPR002100 | IPR002487

 

SEQUENCE: FC01AH03_3_ORF1CRC64: 49241F0500E0E399LENGTH: 247 aa
InterPro
IPR002100
Domain
Transcription factor, MADS-box
PRINTSPR00404MADSDOMAIN
 3.8e-34 [8-28]T  3.8e-34 [28-43]T  3.8e-34 [43-64]T  
PFAMPF00319SRF-TF
 8.3e-33 [14-64]T    
SMARTSM00432no description
 9.2e-42 [6-65]T    
PROFILEPS50066MADS_BOX_2
 33.417 [6-66]T    
PROSITEPS00350MADS_BOX_1
 8e-5 [8-62]T    
SUPERFAMILYSSF55455SRF-like
 1.5e-32 [6-89]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsMolecular Function: transcription factor activity (GO:0003700)
Cellular Component: nucleus (GO:0005634)
Molecular Function: sequence-specific DNA binding (GO:0043565)
InterPro
IPR002487
Domain
Transcription factor, K-box
PFAMPF01486K-box
 3.1e-41 [80-178]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsMolecular Function: transcription factor activity (GO:0003700)
Cellular Component: nucleus (GO:0005634)
noIPR
unintegrated
unintegrated
COILcoilcoiled-coil
 NA [129-150]?  NA [155-176]?   
PANTHERPTHR11945MADS BOX PROTEIN
 3.9e-80 [15-178]T    
PANTHERPTHR11945:SF19MADS BOX PROTEIN
 3.9e-80 [15-178]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone

 

chr02_finished_C02HBa0046M08.2.v1.seq_C02HBa0046M08.2

 

83.71

 

178

 

29

 

0

 

18

 

195

 

126862

 

126685

 

2E-27

 

123.0

 

AK246144

 

ttttttcttcatacaatatgggtagagggaaagtagaattgaagagaattgagaacaaaataaatagacaagttacctttgcaaagagaagaaatggactcctaaagaaagcttatgaactttctatactttgtgatgctgaaattgctcttattattttctctagtcgtggcaagctttatgaattttgcagcaattcaagtatgtccaagacattggagagataccacagatacaattatggtacacttgaaggaacccaaacttcatcagattcacagaacaactaccaagagtatttgaagcttaaaacaagagtggaaatgttacaacagtctcaaaggcatttgctaggtgaggatttgggacaattgggcacaaaagacttggaacagcttgaacgtcaattggattcatcattgaggcaaattaggtcaacaaagacacaacacattcttgatcaacttgctgaacttcaacaaaaggaacaatctcttactgaaatgaacaaatctttgagaataaagttggaagaacttggtgttacctttcaaacatcatggcattgtggtgagcaaagtgtacaatatagacatgaacagccttctcatcatgagggattttttcaacatgtaaattgcaataatacattgcctataagttacggatacgataatgtacaacccgaaaatgcagcaccatcaacacatgatgctactggagttgtacctggatggatgctttgaatttggagtatatggagagaaaaaatcctcttagttatacaagttatttatttttattaaaaaaataagttagatggagaattatatatatcatactttaaagaacttatattgtttgaatgttttagctagcaaacactttggattatatataatattgtgatatatttattgtcaagaagagtatggcaatattgataacactatatttttgaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

499

 

FC01AH04

2

ORF1

138

chr02_finished_C02SLm0019I01.2.v1.seq_C02SLm0019I01.2

180

6E-29

127.0

AK246145

Show
FC01AH04

FC01AH04

 

2

 

ORF1

 

38D38F344AED7866

 

138

 

IPR000558 | IPR007125 | IPR009072

 

SEQUENCE: FC01AH04_2_ORF1CRC64: 38D38F344AED7866LENGTH: 138 aa
InterPro
IPR000558
Family
Histone H2B
PD000497[73-138]T 5e-30 PD000497 Q9LZ45_ARATH_Q9LZ45;Q9LZ45_ARATH_Q9LZ45;
PR00621[51-69]T 2.5e-50 PR00621 HISTONEH2B[70-90]T 2.5e-50 PR00621 HISTONEH2B[92-109]T 2.5e-50 PR00621 HISTONEH2B[109-122]T 2.5e-50 PR00621 HISTONEH2B[122-135]T 2.5e-50 PR00621 HISTONEH2BHISTONEH2B
SM00427[41-137]T 1.4e-72 SM00427 no descriptionno description
PS00357[106-128]T 8e-5 PS00357 HISTONE_H2BHISTONE_H2B
InterPro
IPR007125
Domain
Histone core
PF00125[45-115]T 7.4e-29 PF00125 HistoneHistone
InterPro
IPR009072
Domain
Histone-fold
SSF47113[18-138]T 6.4e-38 SSF47113 Histone-foldHistone-fold
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.10.20.10[9-138]T 8e-50 G3D.1.10.20.10 no descriptionno description
PTHR23428[10-138]T 3.1e-102 PTHR23428 HISTONE H2BHISTONE H2B
PS50028[52-115]T 18.279 PS50028 HIST_TAFHIST_TAF
seg[8-47]? NA seg segseg

 

chr02_finished_C02SLm0019I01.2.v1.seq_C02SLm0019I01.2

 

83.89

 

180

 

29

 

0

 

158

 

337

 

46648

 

46469

 

6E-29

 

127.0

 

AK246145

 

cccccaaattttcccttcaatggctccaaaggcagagaagaagccatcagctgagaaagctcctaaggccggcaagaagctgccgaaggacggcggagctgctgctgctggagacaagaagaagaagaaatcgaagaagtcgattgagacatacaagatctacatcttcaaggtgttgaagcaggttcatccagatataggtatttcaagtaaggctatgggaatcatgaacagcttcatcaatgatatcttcgagaagcttgctcaggaatcatccaggcttgctaggtacaacaaaaagcctaccatcacttctcgggagattcaaactgctgttcgattggtccttcccggtgaattggctaagcacgccgtctctgagggtactaaagctgttaccaaattcactagctcttagatttagatttgtttgttttctgtcgatttttctgttggatttatgattttcgattagatttggtgtgaagaacagaagaattgaatatagaatagatttgattgagttcagtaaatgaaattgttatatccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

500

 

FC01AH04

2

ORF1

138

chr02_finished_C02SLm0019I01.2.v1.seq_C02SLm0019I01.2

180

6E-29

127.0

AK246145

Show
FC01AH04

FC01AH04

 

2

 

ORF1

 

38D38F344AED7866

 

138

 

IPR000558 | IPR007125 | IPR009072

 

SEQUENCE: FC01AH04_2_ORF1CRC64: 38D38F344AED7866LENGTH: 138 aa
InterPro
IPR000558
Family
Histone H2B
PRODOMPD000497Q9LZ45_ARATH_Q9LZ45;
 5e-30 [73-138]T    
PRINTSPR00621HISTONEH2B
 2.5e-50 [51-69]T  2.5e-50 [70-90]T  2.5e-50 [92-109]T  2.5e-50 [109-122]T 
 2.5e-50 [122-135]T    
SMARTSM00427no description
 1.4e-72 [41-137]T    
PROSITEPS00357HISTONE_H2B
 8e-5 [106-128]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
ContainsIPR007125
GO termsCellular Component: nucleosome (GO:0000786)
Molecular Function: DNA binding (GO:0003677)
Cellular Component: nucleus (GO:0005634)
Biological Process: nucleosome assembly (GO:0006334)
InterPro
IPR007125
Domain
Histone core
PFAMPF00125Histone
 7.4e-29 [45-115]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inIPR000164IPR000558IPR001951IPR002119
Containsno entries
GO termsMolecular Function: DNA binding (GO:0003677)
InterPro
IPR009072
Domain
Histone-fold
SUPERFAMILYSSF47113Histone-fold
 6.4e-38 [18-138]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inIPR000942IPR003195IPR003923IPR004990IPR006565
Containsno entries
GO termsnone
noIPR
unintegrated
unintegrated
GENE3DG3D.1.10.20.10no description
 8e-50 [9-138]T    
PANTHERPTHR23428HISTONE H2B
 3.1e-102 [10-138]T    
PROFILEPS50028HIST_TAF
 18.279 [52-115]T    
SEGsegseg
 NA [8-47]?    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone

 

chr02_finished_C02SLm0019I01.2.v1.seq_C02SLm0019I01.2

 

83.89

 

180

 

29

 

0

 

158

 

337

 

46648

 

46469

 

6E-29

 

127.0

 

AK246145

 

cccccaaattttcccttcaatggctccaaaggcagagaagaagccatcagctgagaaagctcctaaggccggcaagaagctgccgaaggacggcggagctgctgctgctggagacaagaagaagaagaaatcgaagaagtcgattgagacatacaagatctacatcttcaaggtgttgaagcaggttcatccagatataggtatttcaagtaaggctatgggaatcatgaacagcttcatcaatgatatcttcgagaagcttgctcaggaatcatccaggcttgctaggtacaacaaaaagcctaccatcacttctcgggagattcaaactgctgttcgattggtccttcccggtgaattggctaagcacgccgtctctgagggtactaaagctgttaccaaattcactagctcttagatttagatttgtttgttttctgtcgatttttctgttggatttatgattttcgattagatttggtgtgaagaacagaagaattgaatatagaatagatttgattgagttcagtaaatgaaattgttatatccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

501

 

FC01AH04

2

ORF1

138

chr02_finished_C02SLm0019I01.2.v1.seq_C02SLm0019I01.2

180

6E-29

127.0

AK246145

Show
FC01AH04

FC01AH04

 

2

 

ORF1

 

38D38F344AED7866

 

138

 

IPR000558 | IPR007125 | IPR009072

 

SEQUENCE: FC01AH04_2_ORF1CRC64: 38D38F344AED7866LENGTH: 138 aa
InterPro
IPR000558
Family
Histone H2B
PRODOMPD000497Q9LZ45_ARATH_Q9LZ45;
 5e-30 [73-138]T    
PRINTSPR00621HISTONEH2B
 2.5e-50 [51-69]T  2.5e-50 [70-90]T  2.5e-50 [92-109]T  2.5e-50 [109-122]T 
 2.5e-50 [122-135]T    
SMARTSM00427no description
 1.4e-72 [41-137]T    
PROSITEPS00357HISTONE_H2B
 8e-5 [106-128]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
ContainsIPR007125
GO termsCellular Component: nucleosome (GO:0000786)
Molecular Function: DNA binding (GO:0003677)
Cellular Component: nucleus (GO:0005634)
Biological Process: nucleosome assembly (GO:0006334)
InterPro
IPR007125
Domain
Histone core
PFAMPF00125Histone
 7.4e-29 [45-115]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inIPR000164IPR000558IPR001951IPR002119
Containsno entries
GO termsMolecular Function: DNA binding (GO:0003677)
InterPro
IPR009072
Domain
Histone-fold
SUPERFAMILYSSF47113Histone-fold
 6.4e-38 [18-138]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inIPR000942IPR003195IPR003923IPR004990IPR006565
Containsno entries
GO termsnone
noIPR
unintegrated
unintegrated
GENE3DG3D.1.10.20.10no description
 8e-50 [9-138]T    
PANTHERPTHR23428HISTONE H2B
 3.1e-102 [10-138]T    
PROFILEPS50028HIST_TAF
 18.279 [52-115]T    
SEGsegseg
 NA [8-47]?    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone

 

chr02_finished_C02SLm0019I01.2.v1.seq_C02SLm0019I01.2

 

83.89

 

180

 

29

 

0

 

158

 

337

 

46648

 

46469

 

6E-29

 

127.0

 

AK246145

 

cccccaaattttcccttcaatggctccaaaggcagagaagaagccatcagctgagaaagctcctaaggccggcaagaagctgccgaaggacggcggagctgctgctgctggagacaagaagaagaagaaatcgaagaagtcgattgagacatacaagatctacatcttcaaggtgttgaagcaggttcatccagatataggtatttcaagtaaggctatgggaatcatgaacagcttcatcaatgatatcttcgagaagcttgctcaggaatcatccaggcttgctaggtacaacaaaaagcctaccatcacttctcgggagattcaaactgctgttcgattggtccttcccggtgaattggctaagcacgccgtctctgagggtactaaagctgttaccaaattcactagctcttagatttagatttgtttgttttctgtcgatttttctgttggatttatgattttcgattagatttggtgtgaagaacagaagaattgaatatagaatagatttgattgagttcagtaaatgaaattgttatatccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

502