SEQID Frame ORF Length TargetID Aln_Length E-value Score Accession

FC02BD09

1

ORF2

147

chr08_finished_C08HBa0197J17.1.v1.seq_C08HBa0197J17.1

416

0

825.0

AK224609

Show
FC02BD09

FC02BD09

 

1

 

ORF2

 

2097FE9D3526466A

 

147

 

IPR000617 | IPR003612

 

SEQUENCE: FC02BD09_1_ORF2CRC64: 2097FE9D3526466ALENGTH: 147 aa
InterPro
IPR000617
Family
Napin/ Bra allergen
PR00496[45-66]T 2.7e-07 PR00496 NAPIN[117-131]T 2.7e-07 PR00496 NAPINNAPIN
InterPro
IPR003612
Domain
Plant lipid transfer protein/seed storage/trypsin-alpha amylase inhibitor
PF00234[46-138]T 0.00046 PF00234 Tryp_alpha_amylTryp_alpha_amyl
SM00499[46-138]T 2.4e-07 SM00499 no descriptionno description
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.10.120.10[40-140]T 1e-20 G3D.1.10.120.10 no descriptionno description
seg[42-63]? NA seg segseg
SSF47699[42-142]T 6.2e-15 SSF47699 Bifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albuminBifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albumin

 

chr08_finished_C08HBa0197J17.1.v1.seq_C08HBa0197J17.1

 

100.0

 

416

 

0

 

0

 

225

 

640

 

21067

 

20652

 

0

 

825.0

 

AK224609

 

tcatagaataaacatctcacatcttttcattaatcatcatcatcataataacaaaaaaagagaagtatataattaaaaatcatgggtaaaactatgatagttggagccatttctttagccatccttttcatggcagccacagtttgtagctcacgtatcatgaccatcaccattgctgaagatgctcttaaccctcaaactcaaagctgccagcagcaatttcaacaggcacagcagctacgttcatgccagcagtttctaaggcagaggagccagcagtacgaggaccaacagattcctcgtgatgttcaacaatgttgcaatcagcttgaacagatacaagacccacaatgccgttgcgagggactcatgaaagtggttcaacaagaggaacaaaccgggaaagttcaaggaagacaaaggcaacagatgcttcaaactgcagagaatttgcctggtttatgtagacttagcccacaacgatgtgagatccaaactgttcgcagcttcttttaatttgcaaaaattatttgtaagcctgcgttcgcttataaataaataaatgatctagttgttgtaaaactcgatcgtagtaataaaataaaatcacaccttctggtgtgatttttctctcattgcaaaaaaaaaa

 

1

 

LEFL2026E10

1

ORF2

140

chr08_finished_C08HBa0027D09.1.v2.seq_C08HBa0027D09.1

351

1E-87

323.0

AK248019

Show
LEFL2026E10

LEFL2026E10

 

1

 

ORF2

 

48D98BC2905FF652

 

140

 

IPR005162

 

SEQUENCE: LEFL2026E10_1_ORF2CRC64: 48D98BC2905FF652LENGTH: 140 aa
InterPro
IPR005162
Family
Retrotransposon gag protein
PFAMPF03732Retrotrans_gag
 1.2e-05 [96-135]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone
noIPR
unintegrated
unintegrated
PANTHERPTHR10178GAG/POL/ENV POLYPROTEIN
 6.7e-05 [37-133]T    
PANTHERPTHR10178:SF12POLYPROTEIN-RELATED
 6.7e-05 [37-133]T    
SEGsegseg
 NA [10-26]?    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone

 

chr08_finished_C08HBa0027D09.1.v2.seq_C08HBa0027D09.1

 

86.61

 

351

 

47

 

0

 

1051

 

1401

 

44706

 

44356

 

1E-87

 

323.0

 

AK248019

 

ccgtggtagaggtcgtgggaggacgtcctctaggggaagaggatgagcacctagcccatctgatgctagggcggtgactcctccaccgactgaggaagtagtaagagagggtgaggaaggggagaatgaacaagtgcaaaatgatgaattgccaccccaacctaccctagagatgatcaatcaggttctcgcttatcttagtgggttatctgatcagggccagacacctccagtgttttctgcaccagcacctcaggttccgggggtgcaacatgcggctactatggctccttgtatggatgcctcattggacataggcacgtttccacgtctgactactggcctataatgacaaatgatcagcatgaacttttcagtaagttcttgaaactgaaacctccagtcttcaagggtgctgaatcagaggatgcttatgattttctggttgactgtcacgagctactacacaagatgggtatagtagaacggtttggtgtggagtttgtgacttatcagtttcaagggaacgccaaaatgtggtggcgatcacatgttgagtgtcaaccgacagaggcaacacctatgacttgggcatcattctctagtttgtttatggatatatcccgcggactttgagggataggaaaagagatgaattcttaagtctagagcaaggtaggatgttggttactgcatatgaggctaagtttcgtgcactatccagatatgcaacccaactttgtttcagtccacaagagcggattcgtcgttttgtgaaggggttgaggtcagagttgcggatttcagccttacaggtagcggctacggcaaaatccttccaagaagtggtagatttcgtgttagaggtggaaggagtgaagccagatgaattcaccatgacatcgacatcaaaaaggtttcgaaagggaggtgagtttaatggttcttactctagagaacagggttccggaggttactcagttcgaccaattcagtcttcactacagactgtagttgggggtccacctcagaccggtcaacacttctctgagagacctatgcatgaacccagagagtgctatggatgtggggagattggacatattaagagatattgtccaaaacagagttaccgacccccaatagctagaggtagaggtggttatggaagaggccgtcattctggaggatgcggtggtcgaggtaatggtggtcaccaaaacggacggggtgatgggcaaactagagccactacatcacaacatggtaggggcaacagacagacaagtaatggggcccattgctacgcttttcctgggagatctgaagcggagacatcagatgctgtcatcacaggtaatcttttgatttgtgattgcatggcttctgtattgtttgatcct

 

6055

 

FC02BD09

1

ORF2

147

chr08_finished_C08HBa0197J17.1.v1.seq_C08HBa0197J17.1

229

2E-127

454.0

AK224609

Show
FC02BD09

FC02BD09

 

1

 

ORF2

 

2097FE9D3526466A

 

147

 

IPR000617 | IPR003612

 

SEQUENCE: FC02BD09_1_ORF2CRC64: 2097FE9D3526466ALENGTH: 147 aa
InterPro
IPR000617
Family
Napin/ Bra allergen
PR00496[45-66]T 2.7e-07 PR00496 NAPIN[117-131]T 2.7e-07 PR00496 NAPINNAPIN
InterPro
IPR003612
Domain
Plant lipid transfer protein/seed storage/trypsin-alpha amylase inhibitor
PF00234[46-138]T 0.00046 PF00234 Tryp_alpha_amylTryp_alpha_amyl
SM00499[46-138]T 2.4e-07 SM00499 no descriptionno description
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.10.120.10[40-140]T 1e-20 G3D.1.10.120.10 no descriptionno description
seg[42-63]? NA seg segseg
SSF47699[42-142]T 6.2e-15 SSF47699 Bifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albuminBifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albumin

 

chr08_finished_C08HBa0197J17.1.v1.seq_C08HBa0197J17.1

 

100.0

 

229

 

0

 

0

 

1

 

229

 

21882

 

21654

 

2E-127

 

454.0

 

AK224609

 

tcatagaataaacatctcacatcttttcattaatcatcatcatcataataacaaaaaaagagaagtatataattaaaaatcatgggtaaaactatgatagttggagccatttctttagccatccttttcatggcagccacagtttgtagctcacgtatcatgaccatcaccattgctgaagatgctcttaaccctcaaactcaaagctgccagcagcaatttcaacaggcacagcagctacgttcatgccagcagtttctaaggcagaggagccagcagtacgaggaccaacagattcctcgtgatgttcaacaatgttgcaatcagcttgaacagatacaagacccacaatgccgttgcgagggactcatgaaagtggttcaacaagaggaacaaaccgggaaagttcaaggaagacaaaggcaacagatgcttcaaactgcagagaatttgcctggtttatgtagacttagcccacaacgatgtgagatccaaactgttcgcagcttcttttaatttgcaaaaattatttgtaagcctgcgttcgcttataaataaataaatgatctagttgttgtaaaactcgatcgtagtaataaaataaaatcacaccttctggtgtgatttttctctcattgcaaaaaaaaaa

 

2

 

LEFL2054M05

1

ORF4

204

chr08_finished_C08HBa0027D09.1.v2.seq_C08HBa0027D09.1

758

0

710.0

AK248077

Show
LEFL2054M05

LEFL2054M05

 

1

 

ORF4

 

3B6B1E78207117C2

 

204

 

IPR001878

 

SEQUENCE: LEFL2054M05_1_ORF4CRC64: 3B6B1E78207117C2LENGTH: 204 aa
InterPro
IPR001878
Domain
Zinc finger, CCHC-type
PR00939[94-103]T 0.15 PR00939 C2HCZNFINGER[103-111]T 0.15 PR00939 C2HCZNFINGERC2HCZNFINGER
PF00098[94-111]T 3.6e-05 PF00098 zf-CCHCzf-CCHC
SM00343[95-111]T 0.0046 SM00343 no descriptionno description
PS50158[96-111]T 10.477 PS50158 ZF_CCHCZF_CCHC
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.4.10.60.10[80-115]T 6.4e-05 G3D.4.10.60.10 no descriptionno description
seg[120-152]? NA seg segseg
SSF57756[84-120]T 1.4e-05 SSF57756 Retrovirus zinc finger-like domainsRetrovirus zinc finger-like domains

 

chr08_finished_C08HBa0027D09.1.v2.seq_C08HBa0027D09.1

 

86.81

 

758

 

100

 

0

 

295

 

1052

 

33857

 

33100

 

0

 

710.0

 

AK248077

 

ccgttgtagaggtcgtgggaggacgtcctctaggggaagagggcgagcacctagcccatctgatactagggcagtgactcctccaccgactgaggaagtaataagagaagggaggatggggaaaatgaacaagtgcagaatgagggattgccaccccaacctaccccagagatgatcaatcaggttctcgcctatcgcagtgggttgtctgatcaaggtcaggcacctccagtgttttctgcaccaacacctccagttttagaggtacaacatgcagccactatggctcctcgtatggatgcctcattagatataggcacgtttccacgtctgactactgggcctataatgacaagtgatcagcatgaacttttcagtaagttcttgaaattgaaacctccagtcttcaagggtgctgaatcggaggatgcttatgattttctggttgactgtcacgagctactacacaagatgggtatagtagaacggtttggtgtggagtttgtgacttatcagttttaagggaatgccaaaatgtggtggcggtcacatattgagtgtcaaccaatggaggcaccacctatgacttgggcctcgttctctagcttgtttatggagaagtatatcccccggactttgagggataggaaaagggatgagttcctgagcctagagcaaggtaggatgtcggttaatgcttatgaggctaagttccgtgcactatccagatatgccactcaactctgtttcagtcctcaagagtggattcgccgatttgtgaaggggttgaggtaagaattgcggatttcggccttacaggtagcggcaacggcaaaatccttccaagaagtggtagactttgtaatagaagtggaaggagtgaagccagacgacttcaccacaacatcgacatcaaaaaggcttcgaaagggaggtgagtttaatggttcttacactagaggacagggttcgggaagttactcagtccgaccaattcagtcttcactacagactgtagttgggggaccacctcagaccggtcaacacttctccgaggggcctatgattgactccagagaatgttatggatgtggggagattggacatattaggaaaaattgtcccagacaaagttatagacccccaatagctagaggtagaggtggtcatggtagagaccgttattctggaggacgtggtggtcgaggtaatggtggtcaccaaaatggcagaggtaatgggcaaactggggccactacatcacaacatggtaggggcaatggacagacaaacgatagggcccattgttacactttccctgggcggtctgaagcggaggcatctgatgctgtcatcacaggtaatcttctggtttgtgattgcatggcttctgtattgtttgatctt

 

6640

 

FC02BH09

1

ORF1

358

chr02_finished_C02HBa0106H06.1.v1.seq_C02HBa0106H06.1

438

5E-93

341.0

AK224612

Show
FC02BH09

FC02BH09

 

1

 

ORF1

 

29E049265F8C2454

 

358

 

IPR006527 | IPR011043

 

SEQUENCE: FC02BH09_1_ORF1CRC64: 29E049265F8C2454LENGTH: 358 aa
InterPro
IPR006527
Domain
F-box associated type 1
TIGR01640[106-334]T 1.8e-06 TIGR01640 F_box_assoc_1: F-box protein interactioF_box_assoc_1: F-box protein interactio
InterPro
IPR011043
Domain
Galactose oxidase, central
SSF50965[56-236]T 0.00029 SSF50965 Galactose oxidase, central domainGalactose oxidase, central domain
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.20.58.140[9-61]T 0.00028 G3D.1.20.58.140 no descriptionno description
SSF81383[12-55]T 5e-05 SSF81383 F-box domainF-box domain

 

chr02_finished_C02HBa0106H06.1.v1.seq_C02HBa0106H06.1

 

85.16

 

438

 

61

 

2

 

94

 

529

 

7191

 

6756

 

5E-93

 

341.0

 

AK224612

 

cgtggaaaaaggccagacagatctcttactgcgccgaataataagatgtatctggatcttaaggacatcatcagggaacactccctttcatttcttcctgccaaatcacttttcaaattcaacgctgtctgtagggactggaaactccagatttcgagtccattttttgctcatagtcagtcacttttttgtcgcagtacttcaggcttctttatccattcacttgatggttctccttctctcatacccatcgacccaagcttttgtggggtgccagatccattccttaagtttttgcccgagcctgttgaccttaggtcctcctcaaatggactgctttgctgccaaggtcgtgcagaggacaaggcctactacatatgtaatcctgttactcagcagtggaagaaacttccaaaatcaaatgtgaatcacggaccagatccagcaattgtgctcatatttgaaccatcattgctcaactttgtagctgagtataaaattatatgcgcttttccatccactgattttgctgatgcagttgagtttgatatctattcctccaaagcgaattcttgggaagttgctggggagatccattttggagctagagcaacacgtatgccaaaatcagggcttcatgtgaatggtgttgtttactggatgaccacttcaggtagtattcttgcttttgatctaacaaaggagaggtcacagctccttcaaaactatgattctcgtgggatcttgggggagtatagtggaaagctctgtaagatgaacgtttgtggtaattcaatcagtttaagcattttggataatgtccacacaaatacaatgcagatgggaagccaaaccaaaatgtgggcagtaaaaccgaaggttgttcttgacagtaaaattgttgggaatgcagcgggggactacacagctttacatgtcgacagtaatatgttggtggttcggagcttgggaaaagcctttttgtatgatttcaagtctcgtgcaacaaaatgcattcctggtgaatttcacaattcgagatgcttgccctatgtcaacagtttagtctctctctagtctctgcttgagctgcaacatccttgtttgaaatttctttcatgattaagtattttgcctattttatatttcatgttattattattttcaagtgacaatgtaggattatataatagcagtgaatatattgaacattcataaatattaagtttatttcataaaaaaaaaa

 

4

 

LEFL2026E10

1

ORF2

140

chr06_unfinished_C06HBa0153O03.1.v1.seq_C06HBa0153O03.1-1

1404

0

1687.0

AK248019

Show
LEFL2026E10

LEFL2026E10

 

1

 

ORF2

 

48D98BC2905FF652

 

140

 

IPR005162

 

SEQUENCE: LEFL2026E10_1_ORF2CRC64: 48D98BC2905FF652LENGTH: 140 aa
InterPro
IPR005162
Family
Retrotransposon gag protein
PF03732[96-135]T 1.2e-05 PF03732 Retrotrans_gagRetrotrans_gag
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR10178[37-133]T 6.7e-05 PTHR10178 GAG/POL/ENV POLYPROTEINGAG/POL/ENV POLYPROTEIN
PTHR10178:SF12[37-133]T 6.7e-05 PTHR10178:SF12 POLYPROTEIN-RELATEDPOLYPROTEIN-RELATED
seg[10-26]? NA seg segseg

 

chr06_unfinished_C06HBa0153O03.1.v1.seq_C06HBa0153O03.1-1

 

90.24

 

1404

 

132

 

2

 

5

 

1403

 

15801

 

14398

 

0

 

1687.0

 

AK248019

 

ccgtggtagaggtcgtgggaggacgtcctctaggggaagaggatgagcacctagcccatctgatgctagggcggtgactcctccaccgactgaggaagtagtaagagagggtgaggaaggggagaatgaacaagtgcaaaatgatgaattgccaccccaacctaccctagagatgatcaatcaggttctcgcttatcttagtgggttatctgatcagggccagacacctccagtgttttctgcaccagcacctcaggttccgggggtgcaacatgcggctactatggctccttgtatggatgcctcattggacataggcacgtttccacgtctgactactggcctataatgacaaatgatcagcatgaacttttcagtaagttcttgaaactgaaacctccagtcttcaagggtgctgaatcagaggatgcttatgattttctggttgactgtcacgagctactacacaagatgggtatagtagaacggtttggtgtggagtttgtgacttatcagtttcaagggaacgccaaaatgtggtggcgatcacatgttgagtgtcaaccgacagaggcaacacctatgacttgggcatcattctctagtttgtttatggatatatcccgcggactttgagggataggaaaagagatgaattcttaagtctagagcaaggtaggatgttggttactgcatatgaggctaagtttcgtgcactatccagatatgcaacccaactttgtttcagtccacaagagcggattcgtcgttttgtgaaggggttgaggtcagagttgcggatttcagccttacaggtagcggctacggcaaaatccttccaagaagtggtagatttcgtgttagaggtggaaggagtgaagccagatgaattcaccatgacatcgacatcaaaaaggtttcgaaagggaggtgagtttaatggttcttactctagagaacagggttccggaggttactcagttcgaccaattcagtcttcactacagactgtagttgggggtccacctcagaccggtcaacacttctctgagagacctatgcatgaacccagagagtgctatggatgtggggagattggacatattaagagatattgtccaaaacagagttaccgacccccaatagctagaggtagaggtggttatggaagaggccgtcattctggaggatgcggtggtcgaggtaatggtggtcaccaaaacggacggggtgatgggcaaactagagccactacatcacaacatggtaggggcaacagacagacaagtaatggggcccattgctacgcttttcctgggagatctgaagcggagacatcagatgctgtcatcacaggtaatcttttgatttgtgattgcatggcttctgtattgtttgatcct

 

5957

 

FC03AD05

1

ORF1

102

chr02_finished_C02HBa0180C05.1.v1.seq_C02HBa0180C05.1

452

0

896.0

AK224621

Show
FC03AD05

FC03AD05

 

1

 

ORF1

 

09AA504CDC692D04

 

102

 

IPR003612

 

SEQUENCE: FC03AD05_1_ORF1CRC64: 09AA504CDC692D04LENGTH: 102 aa
InterPro
IPR003612
Domain
Plant lipid transfer protein/seed storage/trypsin-alpha amylase inhibitor
PF00234[37-102]T 3.3e-14 PF00234 Tryp_alpha_amylTryp_alpha_amyl
SM00499[37-102]T 9.5e-05 SM00499 no descriptionno description
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.10.110.10[32-101]T 8.1e-06 G3D.1.10.110.10 no descriptionno description
SSF47699[36-102]T 3.2e-17 SSF47699 Bifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albuminBifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albumin

 

chr02_finished_C02HBa0180C05.1.v1.seq_C02HBa0180C05.1

 

100.0

 

452

 

0

 

0

 

1

 

452

 

14359

 

13908

 

0

 

896.0

 

AK224621

 

tataatttaaattgtataatgaaaatgactaaggtttgttcttttgtggcagtaatgttggtgatgatccttgtttgtgatcaatttggggctaacgaggcggcgacatgcagcgcctcgcagctgagcccgtgtttgggtgcgatccagggtgggaccgcaccatcacaggattgttgtgctaggcttaagaaccagcagccttgcatttgtggatttatgaaggatcctaatttgaggcaatatgttaattctccaaatgctaggaaagttgctggacaatgtggtgtaagcattcctagttgttaattaggtttacaacattttacttgttgtatacatatgggtcttatgtattatggaaaaaaatatatatatgtaagactttaaataaaaaatggttgtaatctgtgttcaagtgtgttatgatgaatgaatcttgtggcttttgaaaaaaaaaa

 

8

 

LEFL2026E10

1

ORF2

140

chr06_unfinished_C06HBa0153O03.1.v1.seq_C06HBa0153O03.1-1

1404

0

1687.0

AK248019

Show
LEFL2026E10

LEFL2026E10

 

1

 

ORF2

 

48D98BC2905FF652

 

140

 

IPR005162

 

SEQUENCE: LEFL2026E10_1_ORF2CRC64: 48D98BC2905FF652LENGTH: 140 aa
InterPro
IPR005162
Family
Retrotransposon gag protein
PFAMPF03732Retrotrans_gag
 1.2e-05 [96-135]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone
noIPR
unintegrated
unintegrated
PANTHERPTHR10178GAG/POL/ENV POLYPROTEIN
 6.7e-05 [37-133]T    
PANTHERPTHR10178:SF12POLYPROTEIN-RELATED
 6.7e-05 [37-133]T    
SEGsegseg
 NA [10-26]?    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone

 

chr06_unfinished_C06HBa0153O03.1.v1.seq_C06HBa0153O03.1-1

 

90.24

 

1404

 

132

 

2

 

5

 

1403

 

15801

 

14398

 

0

 

1687.0

 

AK248019

 

ccgtggtagaggtcgtgggaggacgtcctctaggggaagaggatgagcacctagcccatctgatgctagggcggtgactcctccaccgactgaggaagtagtaagagagggtgaggaaggggagaatgaacaagtgcaaaatgatgaattgccaccccaacctaccctagagatgatcaatcaggttctcgcttatcttagtgggttatctgatcagggccagacacctccagtgttttctgcaccagcacctcaggttccgggggtgcaacatgcggctactatggctccttgtatggatgcctcattggacataggcacgtttccacgtctgactactggcctataatgacaaatgatcagcatgaacttttcagtaagttcttgaaactgaaacctccagtcttcaagggtgctgaatcagaggatgcttatgattttctggttgactgtcacgagctactacacaagatgggtatagtagaacggtttggtgtggagtttgtgacttatcagtttcaagggaacgccaaaatgtggtggcgatcacatgttgagtgtcaaccgacagaggcaacacctatgacttgggcatcattctctagtttgtttatggatatatcccgcggactttgagggataggaaaagagatgaattcttaagtctagagcaaggtaggatgttggttactgcatatgaggctaagtttcgtgcactatccagatatgcaacccaactttgtttcagtccacaagagcggattcgtcgttttgtgaaggggttgaggtcagagttgcggatttcagccttacaggtagcggctacggcaaaatccttccaagaagtggtagatttcgtgttagaggtggaaggagtgaagccagatgaattcaccatgacatcgacatcaaaaaggtttcgaaagggaggtgagtttaatggttcttactctagagaacagggttccggaggttactcagttcgaccaattcagtcttcactacagactgtagttgggggtccacctcagaccggtcaacacttctctgagagacctatgcatgaacccagagagtgctatggatgtggggagattggacatattaagagatattgtccaaaacagagttaccgacccccaatagctagaggtagaggtggttatggaagaggccgtcattctggaggatgcggtggtcgaggtaatggtggtcaccaaaacggacggggtgatgggcaaactagagccactacatcacaacatggtaggggcaacagacagacaagtaatggggcccattgctacgcttttcctgggagatctgaagcggagacatcagatgctgtcatcacaggtaatcttttgatttgtgattgcatggcttctgtattgtttgatcct

 

5959

 

FC04AB02

1

ORF1

87

chr09_finished_C09HBa0099P03.2.v1.seq_C09HBa0099P03.2

90

7E-16

83.8

AK224634

Show
FC04AB02

FC04AB02

 

1

 

ORF1

 

DA9F703EAD3192C5

 

87

 

IPR003422

 

SEQUENCE: FC04AB02_1_ORF1CRC64: DA9F703EAD3192C5LENGTH: 87 aa
InterPro
IPR003422
Family
Ubiquinol-cytochrome C reductase hinge protein
PIRSF000019[18-87]T 4.1e-44 PIRSF000019 Ubiquinol-cytochrome-c reductase (cytochrome c1) (complex III), nonhaem 11 kDa subunitUbiquinol-cytochrome-c reductase (cytochrome c1) (complex III), nonhaem 11 kDa subunit
PTHR15336[21-87]T 9.5e-10 PTHR15336 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 7.8 KDA PROTEINUBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 7.8 KDA PROTEIN
PF02320[25-87]T 2.4e-44 PF02320 UCR_hingeUCR_hinge
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.10.287.20[24-87]T 4.5e-25 G3D.1.10.287.20 no descriptionno description
PTHR15336:SF8[21-87]T 9.5e-10 PTHR15336:SF8 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 11 KD PROTEINUBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 11 KD PROTEIN
SSF81531[12-87]T 8.2e-25 SSF81531 Nonheme 11 kDa protein of cytochrome bc1 complex (Ubiquinol-cytochrome c reductase)Nonheme 11 kDa protein of cytochrome bc1 complex (Ubiquinol-cytochrome c reductase)

 

chr09_finished_C09HBa0099P03.2.v1.seq_C09HBa0099P03.2

 

87.78

 

90

 

10

 

1

 

346

 

434

 

43068

 

42979

 

7E-16

 

83.8

 

AK224634

 

tagaacagtcaggtgattttgcagaatcgaagtcttcgtctcgaatatctctttgccatgtcggacgaggaagttgttgacccaaaggcgacattagaagtaagttgcaagcctaagtgtgtaaggcaactaaaggagtatcaggcatgtaccaaaaggatagaaggtgatgaatcagggcacaaacattgcactggacagtattttgattattggcactgcatcgacaaatgtgttgctgcgaagttgtttgaccatctcaagtaacaaggatataagttgttgatcccttgcaatttatcttctttttggttgttgaacaagtcattaccatattattcctcactgtgctgaagacttgtaaccctttcaatcaacttggttgctgcatggaaaattttgaactatgcacatcttaaaaagtgattaataaatcatactcgtgggttgaattggacccttttaaaaaaaaaa

 

16

 

LEFL2054M05

1

ORF4

204

chr08_finished_C08HBa0027D09.1.v2.seq_C08HBa0027D09.1

1048

2E-176

618.0

AK248077

Show
LEFL2054M05

LEFL2054M05

 

1

 

ORF4

 

3B6B1E78207117C2

 

204

 

IPR001878

 

SEQUENCE: LEFL2054M05_1_ORF4CRC64: 3B6B1E78207117C2LENGTH: 204 aa
InterPro
IPR001878
Domain
Zinc finger, CCHC-type
PRINTSPR00939C2HCZNFINGER
 0.15 [94-103]T  0.15 [103-111]T   
PFAMPF00098zf-CCHC
 3.6e-05 [94-111]T    
SMARTSM00343no description
 0.0046 [95-111]T    
PROFILEPS50158ZF_CCHC
 10.477 [96-111]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsMolecular Function: nucleic acid binding (GO:0003676)
Molecular Function: zinc ion binding (GO:0008270)
noIPR
unintegrated
unintegrated
GENE3DG3D.4.10.60.10no description
 6.4e-05 [80-115]T    
SEGsegseg
 NA [120-152]?    
SUPERFAMILYSSF57756Retrovirus zinc finger-like domains
 1.4e-05 [84-120]T    
Parentno parent
Childrenno children
Found inno entries
Containsno entries
GO termsnone

 

chr08_finished_C08HBa0027D09.1.v2.seq_C08HBa0027D09.1

 

82.63

 

1048

 

180

 

2

 

6

 

1052

 

45791

 

44745

 

2E-176

 

618.0

 

AK248077

 

ccgttgtagaggtcgtgggaggacgtcctctaggggaagagggcgagcacctagcccatctgatactagggcagtgactcctccaccgactgaggaagtaataagagaagggaggatggggaaaatgaacaagtgcagaatgagggattgccaccccaacctaccccagagatgatcaatcaggttctcgcctatcgcagtgggttgtctgatcaaggtcaggcacctccagtgttttctgcaccaacacctccagttttagaggtacaacatgcagccactatggctcctcgtatggatgcctcattagatataggcacgtttccacgtctgactactgggcctataatgacaagtgatcagcatgaacttttcagtaagttcttgaaattgaaacctccagtcttcaagggtgctgaatcggaggatgcttatgattttctggttgactgtcacgagctactacacaagatgggtatagtagaacggtttggtgtggagtttgtgacttatcagttttaagggaatgccaaaatgtggtggcggtcacatattgagtgtcaaccaatggaggcaccacctatgacttgggcctcgttctctagcttgtttatggagaagtatatcccccggactttgagggataggaaaagggatgagttcctgagcctagagcaaggtaggatgtcggttaatgcttatgaggctaagttccgtgcactatccagatatgccactcaactctgtttcagtcctcaagagtggattcgccgatttgtgaaggggttgaggtaagaattgcggatttcggccttacaggtagcggcaacggcaaaatccttccaagaagtggtagactttgtaatagaagtggaaggagtgaagccagacgacttcaccacaacatcgacatcaaaaaggcttcgaaagggaggtgagtttaatggttcttacactagaggacagggttcgggaagttactcagtccgaccaattcagtcttcactacagactgtagttgggggaccacctcagaccggtcaacacttctccgaggggcctatgattgactccagagaatgttatggatgtggggagattggacatattaggaaaaattgtcccagacaaagttatagacccccaatagctagaggtagaggtggtcatggtagagaccgttattctggaggacgtggtggtcgaggtaatggtggtcaccaaaatggcagaggtaatgggcaaactggggccactacatcacaacatggtaggggcaatggacagacaaacgatagggcccattgttacactttccctgggcggtctgaagcggaggcatctgatgctgtcatcacaggtaatcttctggtttgtgattgcatggcttctgtattgtttgatctt

 

6650

 

FC08DF08

1

ORF1

116

chr04_finished_C04HBa0020F17.1.v1.seq_C04HBa0020F17.1

42

8E-16

83.8

AK224695

Show
FC08DF08

FC08DF08

 

1

 

ORF1

 

1CB7CEEA579319BC

 

116

 

IPR003496

 

SEQUENCE: FC08DF08_1_ORF1CRC64: 1CB7CEEA579319BCLENGTH: 116 aa
InterPro
IPR003496
Family
ABA/WDS induced protein
PF02496[29-82]T 9e-28 PF02496 ABA_WDSABA_WDS
noIPR
unintegrated
unintegrated
PD007146[22-42]T 2e-06 PD007146 Q7XYV7_LYCCI_Q7XYV7;Q7XYV7_LYCCI_Q7XYV7;
seg[5-21]? NA seg seg[43-63]? NA seg seg[66-115]? NA seg segseg

 

chr04_finished_C04HBa0020F17.1.v1.seq_C04HBa0020F17.1

 

100.0

 

42

 

0

 

0

 

510

 

551

 

104086

 

104045

 

8E-16

 

83.8

 

AK224695

 

tacaatatggctgaagagaaacaccaacaccatcaccatttgttccaccacaagaacaaggaggatgagggtggaccagttgattatgaaaaagaagtgaagcaccacagccatctcgagaagattggtgaacttggtgctgttgctgctggtgctttggccttacatgagaaacacaaggcaaagaaggacccagagcatgcacacaagcacaagatagaggaagagattgcagctgttgctgcagttggggcaggtggatttgcattccatgaacatcatcagaaaaaagatgccaagaaagaaaaaaaggaagttgagggtggacaccaccaccaccaccactactaatcaaatttaacttttttaggcacctatggactctatgttttgtctaatataaataaataaaagatactactatatatgtgttttgtatccaatattaatctctctctagattgtatgatttggtgtttctatgttaatctcactatgtaatactttgagcccgtttggatgggcttaataaaagcagctttaaaaaagtaaaaaaaaaa

 

32

 

LEFL2026E10

1

ORF2

140

chr04_finished_C04HBa0198L24.1.v1.seq_C04HBa0198L24.1

1056

0

957.0

AK248019

Show
LEFL2026E10

LEFL2026E10

 

1

 

ORF2

 

48D98BC2905FF652

 

140

 

IPR005162

 

SEQUENCE: LEFL2026E10_1_ORF2CRC64: 48D98BC2905FF652LENGTH: 140 aa
InterPro
IPR005162
Family
Retrotransposon gag protein
PF03732[96-135]T 1.2e-05 PF03732 Retrotrans_gagRetrotrans_gag
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR10178[37-133]T 6.7e-05 PTHR10178 GAG/POL/ENV POLYPROTEINGAG/POL/ENV POLYPROTEIN
PTHR10178:SF12[37-133]T 6.7e-05 PTHR10178:SF12 POLYPROTEIN-RELATEDPOLYPROTEIN-RELATED
seg[10-26]? NA seg segseg

 

chr04_finished_C04HBa0198L24.1.v1.seq_C04HBa0198L24.1

 

86.55

 

1056

 

137

 

2

 

2

 

1052

 

142393

 

141338

 

0

 

957.0

 

AK248019

 

ccgtggtagaggtcgtgggaggacgtcctctaggggaagaggatgagcacctagcccatctgatgctagggcggtgactcctccaccgactgaggaagtagtaagagagggtgaggaaggggagaatgaacaagtgcaaaatgatgaattgccaccccaacctaccctagagatgatcaatcaggttctcgcttatcttagtgggttatctgatcagggccagacacctccagtgttttctgcaccagcacctcaggttccgggggtgcaacatgcggctactatggctccttgtatggatgcctcattggacataggcacgtttccacgtctgactactggcctataatgacaaatgatcagcatgaacttttcagtaagttcttgaaactgaaacctccagtcttcaagggtgctgaatcagaggatgcttatgattttctggttgactgtcacgagctactacacaagatgggtatagtagaacggtttggtgtggagtttgtgacttatcagtttcaagggaacgccaaaatgtggtggcgatcacatgttgagtgtcaaccgacagaggcaacacctatgacttgggcatcattctctagtttgtttatggatatatcccgcggactttgagggataggaaaagagatgaattcttaagtctagagcaaggtaggatgttggttactgcatatgaggctaagtttcgtgcactatccagatatgcaacccaactttgtttcagtccacaagagcggattcgtcgttttgtgaaggggttgaggtcagagttgcggatttcagccttacaggtagcggctacggcaaaatccttccaagaagtggtagatttcgtgttagaggtggaaggagtgaagccagatgaattcaccatgacatcgacatcaaaaaggtttcgaaagggaggtgagtttaatggttcttactctagagaacagggttccggaggttactcagttcgaccaattcagtcttcactacagactgtagttgggggtccacctcagaccggtcaacacttctctgagagacctatgcatgaacccagagagtgctatggatgtggggagattggacatattaagagatattgtccaaaacagagttaccgacccccaatagctagaggtagaggtggttatggaagaggccgtcattctggaggatgcggtggtcgaggtaatggtggtcaccaaaacggacggggtgatgggcaaactagagccactacatcacaacatggtaggggcaacagacagacaagtaatggggcccattgctacgcttttcctgggagatctgaagcggagacatcagatgctgtcatcacaggtaatcttttgatttgtgattgcatggcttctgtattgtttgatcct

 

6065

 

FC19AA10

1

ORF2

178

chr08_finished_C08HBa0216M19.1.v2.seq_C08HBa0216M19.1

40

2E-14

79.8

AK224819

Show
FC19AA10

FC19AA10

 

1

 

ORF2

 

8152CF619768CF74

 

178

 

IPR000910 | IPR009071

 

SEQUENCE: FC19AA10_1_ORF2CRC64: 8152CF619768CF74LENGTH: 178 aa
InterPro
IPR000910
Domain
HMG1/2 (high mobility group) box
PF00505[55-124]T 1.4e-30 PF00505 HMG_boxHMG_box
SM00398[54-125]T 5.5e-25 SM00398 no descriptionno description
PS50118[55-124]T 18.927 PS50118 HMG_BOX_2HMG_BOX_2
InterPro
IPR009071
Domain
High mobility group box
SSF47095[53-132]T 8.7e-26 SSF47095 HMG-boxHMG-box
noIPR
unintegrated
unintegrated
coil[125-146]? NA coil coiled-coilcoiled-coil
G3D.1.10.30.10[53-132]T 2.2e-22 G3D.1.10.30.10 no descriptionno description
PTHR13711[51-132]T 5.8e-25 PTHR13711 SWI/SNF-RELATED CHROMATIN BINDING PROTEINSWI/SNF-RELATED CHROMATIN BINDING PROTEIN
seg[30-58]? NA seg seg[107-114]? NA seg seg[129-150]? NA seg seg[153-178]? NA seg segseg

 

chr08_finished_C08HBa0216M19.1.v2.seq_C08HBa0216M19.1

 

100.0

 

40

 

0

 

0

 

763

 

802

 

96799

 

96760

 

2E-14

 

79.8

 

AK224819

 

gctctgttttcttttcttcttcactttcggtgcttctgccaacaccttcttatcttcctcttctgttttaagtttcaatgaagggtggaaaaggaaaaggtgcattgagaaaagaaacaaggtcggcgttgaagcctgttgaggaccgaaagatggggaagagaaaagccacgttgaaggacgccaaaaagaaggtcacaaaggataaaaaggcaaagaaagatcccaataagcctaagaggcctcccagtgcctttttcgtattccttgaggaattcaggaagacatttaaaaaggagaatcctaatgtgaaggctgtttctgctgtcgggaaagctggaggagaaaagtggaaatctttgagtgcagctgaaaaatcaccatatgaagccaaagctgcaaaaaggaaggcagagtatggaaaactcatgaatgcttataacaataagcaggtggaaagctcagatgatgaggacgaagaagaaaaagaagaagaaaaagagaaaaggtcaaagcctgaggtacatgatgaagatgcggaggacagtggacagggcgaggaagaggacgatgaagacgaagaggatgaagatgaggaagatgattgaagctatgtaatttctggcttgcaccgtttccttggtccatcacatgcacacttcaaacataatagttttcgtaattctgttacctaaacctatgtattttctgttacctagttgagttttgcagtttgctgaaactcttaactcttgtgaactcatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatgacgatatgtgatgtggcatctccccttgctttgattaaaaaaaaaa

 

64

 

LEFL2026E10

1

ORF2

140

chr06_unfinished_C06HBa0153O03.1.v1.seq_C06HBa0153O03.1-1

360

1E-66

254.0

AK248019

Show
LEFL2026E10

LEFL2026E10

 

1

 

ORF2

 

48D98BC2905FF652

 

140

 

IPR005162

 

SEQUENCE: LEFL2026E10_1_ORF2CRC64: 48D98BC2905FF652LENGTH: 140 aa
InterPro
IPR005162
Family
Retrotransposon gag protein
PF03732[96-135]T 1.2e-05 PF03732 Retrotrans_gagRetrotrans_gag
noIPR
unintegrated
unintegrated
PTHR10178[37-133]T 6.7e-05 PTHR10178 GAG/POL/ENV POLYPROTEINGAG/POL/ENV POLYPROTEIN
PTHR10178:SF12[37-133]T 6.7e-05 PTHR10178:SF12 POLYPROTEIN-RELATEDPOLYPROTEIN-RELATED
seg[10-26]? NA seg segseg

 

chr06_unfinished_C06HBa0153O03.1.v1.seq_C06HBa0153O03.1-1

 

83.89

 

360

 

58

 

0

 

1044

 

1403

 

22721

 

23080

 

1E-66

 

254.0

 

AK248019

 

ccgtggtagaggtcgtgggaggacgtcctctaggggaagaggatgagcacctagcccatctgatgctagggcggtgactcctccaccgactgaggaagtagtaagagagggtgaggaaggggagaatgaacaagtgcaaaatgatgaattgccaccccaacctaccctagagatgatcaatcaggttctcgcttatcttagtgggttatctgatcagggccagacacctccagtgttttctgcaccagcacctcaggttccgggggtgcaacatgcggctactatggctccttgtatggatgcctcattggacataggcacgtttccacgtctgactactggcctataatgacaaatgatcagcatgaacttttcagtaagttcttgaaactgaaacctccagtcttcaagggtgctgaatcagaggatgcttatgattttctggttgactgtcacgagctactacacaagatgggtatagtagaacggtttggtgtggagtttgtgacttatcagtttcaagggaacgccaaaatgtggtggcgatcacatgttgagtgtcaaccgacagaggcaacacctatgacttgggcatcattctctagtttgtttatggatatatcccgcggactttgagggataggaaaagagatgaattcttaagtctagagcaaggtaggatgttggttactgcatatgaggctaagtttcgtgcactatccagatatgcaacccaactttgtttcagtccacaagagcggattcgtcgttttgtgaaggggttgaggtcagagttgcggatttcagccttacaggtagcggctacggcaaaatccttccaagaagtggtagatttcgtgttagaggtggaaggagtgaagccagatgaattcaccatgacatcgacatcaaaaaggtttcgaaagggaggtgagtttaatggttcttactctagagaacagggttccggaggttactcagttcgaccaattcagtcttcactacagactgtagttgggggtccacctcagaccggtcaacacttctctgagagacctatgcatgaacccagagagtgctatggatgtggggagattggacatattaagagatattgtccaaaacagagttaccgacccccaatagctagaggtagaggtggttatggaagaggccgtcattctggaggatgcggtggtcgaggtaatggtggtcaccaaaacggacggggtgatgggcaaactagagccactacatcacaacatggtaggggcaacagacagacaagtaatggggcccattgctacgcttttcctgggagatctgaagcggagacatcagatgctgtcatcacaggtaatcttttgatttgtgattgcatggcttctgtattgtttgatcct

 

5967

 

FC19AA10

1

ORF2

178

chr11_finished_C11HBa0064J13.2.v1.seq_C11HBa0064J13.2

40

2E-14

79.8

AK224819

Show
FC19AA10

FC19AA10

 

1

 

ORF2

 

8152CF619768CF74

 

178

 

IPR000910 | IPR009071

 

SEQUENCE: FC19AA10_1_ORF2CRC64: 8152CF619768CF74LENGTH: 178 aa
InterPro
IPR000910
Domain
HMG1/2 (high mobility group) box
PF00505[55-124]T 1.4e-30 PF00505 HMG_boxHMG_box
SM00398[54-125]T 5.5e-25 SM00398 no descriptionno description
PS50118[55-124]T 18.927 PS50118 HMG_BOX_2HMG_BOX_2
InterPro
IPR009071
Domain
High mobility group box
SSF47095[53-132]T 8.7e-26 SSF47095 HMG-boxHMG-box
noIPR
unintegrated
unintegrated
coil[125-146]? NA coil coiled-coilcoiled-coil
G3D.1.10.30.10[53-132]T 2.2e-22 G3D.1.10.30.10 no descriptionno description
PTHR13711[51-132]T 5.8e-25 PTHR13711 SWI/SNF-RELATED CHROMATIN BINDING PROTEINSWI/SNF-RELATED CHROMATIN BINDING PROTEIN
seg[30-58]? NA seg seg[107-114]? NA seg seg[129-150]? NA seg seg[153-178]? NA seg segseg

 

chr11_finished_C11HBa0064J13.2.v1.seq_C11HBa0064J13.2

 

100.0

 

40

 

0

 

0

 

763

 

802

 

90619

 

90580

 

2E-14

 

79.8

 

AK224819

 

gctctgttttcttttcttcttcactttcggtgcttctgccaacaccttcttatcttcctcttctgttttaagtttcaatgaagggtggaaaaggaaaaggtgcattgagaaaagaaacaaggtcggcgttgaagcctgttgaggaccgaaagatggggaagagaaaagccacgttgaaggacgccaaaaagaaggtcacaaaggataaaaaggcaaagaaagatcccaataagcctaagaggcctcccagtgcctttttcgtattccttgaggaattcaggaagacatttaaaaaggagaatcctaatgtgaaggctgtttctgctgtcgggaaagctggaggagaaaagtggaaatctttgagtgcagctgaaaaatcaccatatgaagccaaagctgcaaaaaggaaggcagagtatggaaaactcatgaatgcttataacaataagcaggtggaaagctcagatgatgaggacgaagaagaaaaagaagaagaaaaagagaaaaggtcaaagcctgaggtacatgatgaagatgcggaggacagtggacagggcgaggaagaggacgatgaagacgaagaggatgaagatgaggaagatgattgaagctatgtaatttctggcttgcaccgtttccttggtccatcacatgcacacttcaaacataatagttttcgtaattctgttacctaaacctatgtattttctgttacctagttgagttttgcagtttgctgaaactcttaactcttgtgaactcatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatgacgatatgtgatgtggcatctccccttgctttgattaaaaaaaaaa

 

128