SEQID Frame ORF Length TargetID Aln_Length E-value Score Accession

FC02BD09

1

ORF2

147

chr08_finished_C08HBa0197J17.1.v1.seq_C08HBa0197J17.1

416

0

825.0

AK224609

Show
FC02BD09

FC02BD09

 

1

 

ORF2

 

2097FE9D3526466A

 

147

 

IPR000617 | IPR003612

 

SEQUENCE: FC02BD09_1_ORF2CRC64: 2097FE9D3526466ALENGTH: 147 aa
InterPro
IPR000617
Family
Napin/ Bra allergen
PR00496[45-66]T 2.7e-07 PR00496 NAPIN[117-131]T 2.7e-07 PR00496 NAPINNAPIN
InterPro
IPR003612
Domain
Plant lipid transfer protein/seed storage/trypsin-alpha amylase inhibitor
PF00234[46-138]T 0.00046 PF00234 Tryp_alpha_amylTryp_alpha_amyl
SM00499[46-138]T 2.4e-07 SM00499 no descriptionno description
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.10.120.10[40-140]T 1e-20 G3D.1.10.120.10 no descriptionno description
seg[42-63]? NA seg segseg
SSF47699[42-142]T 6.2e-15 SSF47699 Bifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albuminBifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albumin

 

chr08_finished_C08HBa0197J17.1.v1.seq_C08HBa0197J17.1

 

100.0

 

416

 

0

 

0

 

225

 

640

 

21067

 

20652

 

0

 

825.0

 

AK224609

 

tcatagaataaacatctcacatcttttcattaatcatcatcatcataataacaaaaaaagagaagtatataattaaaaatcatgggtaaaactatgatagttggagccatttctttagccatccttttcatggcagccacagtttgtagctcacgtatcatgaccatcaccattgctgaagatgctcttaaccctcaaactcaaagctgccagcagcaatttcaacaggcacagcagctacgttcatgccagcagtttctaaggcagaggagccagcagtacgaggaccaacagattcctcgtgatgttcaacaatgttgcaatcagcttgaacagatacaagacccacaatgccgttgcgagggactcatgaaagtggttcaacaagaggaacaaaccgggaaagttcaaggaagacaaaggcaacagatgcttcaaactgcagagaatttgcctggtttatgtagacttagcccacaacgatgtgagatccaaactgttcgcagcttcttttaatttgcaaaaattatttgtaagcctgcgttcgcttataaataaataaatgatctagttgttgtaaaactcgatcgtagtaataaaataaaatcacaccttctggtgtgatttttctctcattgcaaaaaaaaaa

 

1

 

FC02BD09

1

ORF2

147

chr08_finished_C08HBa0197J17.1.v1.seq_C08HBa0197J17.1

229

2E-127

454.0

AK224609

Show
FC02BD09

FC02BD09

 

1

 

ORF2

 

2097FE9D3526466A

 

147

 

IPR000617 | IPR003612

 

SEQUENCE: FC02BD09_1_ORF2CRC64: 2097FE9D3526466ALENGTH: 147 aa
InterPro
IPR000617
Family
Napin/ Bra allergen
PR00496[45-66]T 2.7e-07 PR00496 NAPIN[117-131]T 2.7e-07 PR00496 NAPINNAPIN
InterPro
IPR003612
Domain
Plant lipid transfer protein/seed storage/trypsin-alpha amylase inhibitor
PF00234[46-138]T 0.00046 PF00234 Tryp_alpha_amylTryp_alpha_amyl
SM00499[46-138]T 2.4e-07 SM00499 no descriptionno description
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.10.120.10[40-140]T 1e-20 G3D.1.10.120.10 no descriptionno description
seg[42-63]? NA seg segseg
SSF47699[42-142]T 6.2e-15 SSF47699 Bifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albuminBifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albumin

 

chr08_finished_C08HBa0197J17.1.v1.seq_C08HBa0197J17.1

 

100.0

 

229

 

0

 

0

 

1

 

229

 

21882

 

21654

 

2E-127

 

454.0

 

AK224609

 

tcatagaataaacatctcacatcttttcattaatcatcatcatcataataacaaaaaaagagaagtatataattaaaaatcatgggtaaaactatgatagttggagccatttctttagccatccttttcatggcagccacagtttgtagctcacgtatcatgaccatcaccattgctgaagatgctcttaaccctcaaactcaaagctgccagcagcaatttcaacaggcacagcagctacgttcatgccagcagtttctaaggcagaggagccagcagtacgaggaccaacagattcctcgtgatgttcaacaatgttgcaatcagcttgaacagatacaagacccacaatgccgttgcgagggactcatgaaagtggttcaacaagaggaacaaaccgggaaagttcaaggaagacaaaggcaacagatgcttcaaactgcagagaatttgcctggtttatgtagacttagcccacaacgatgtgagatccaaactgttcgcagcttcttttaatttgcaaaaattatttgtaagcctgcgttcgcttataaataaataaatgatctagttgttgtaaaactcgatcgtagtaataaaataaaatcacaccttctggtgtgatttttctctcattgcaaaaaaaaaa

 

2

 

FC02BD09

1

ORF2

147

chr08_finished_C08HBa0197J17.1.v1.seq_C08HBa0197J17.1

140

1E-39

163.0

AK224609

Show
FC02BD09

FC02BD09

 

1

 

ORF2

 

2097FE9D3526466A

 

147

 

IPR000617 | IPR003612

 

SEQUENCE: FC02BD09_1_ORF2CRC64: 2097FE9D3526466ALENGTH: 147 aa
InterPro
IPR000617
Family
Napin/ Bra allergen
PR00496[45-66]T 2.7e-07 PR00496 NAPIN[117-131]T 2.7e-07 PR00496 NAPINNAPIN
InterPro
IPR003612
Domain
Plant lipid transfer protein/seed storage/trypsin-alpha amylase inhibitor
PF00234[46-138]T 0.00046 PF00234 Tryp_alpha_amylTryp_alpha_amyl
SM00499[46-138]T 2.4e-07 SM00499 no descriptionno description
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.10.120.10[40-140]T 1e-20 G3D.1.10.120.10 no descriptionno description
seg[42-63]? NA seg segseg
SSF47699[42-142]T 6.2e-15 SSF47699 Bifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albuminBifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albumin

 

chr08_finished_C08HBa0197J17.1.v1.seq_C08HBa0197J17.1

 

90.0

 

140

 

6

 

2

 

10

 

149

 

19095

 

18964

 

1E-39

 

163.0

 

AK224609

 

tcatagaataaacatctcacatcttttcattaatcatcatcatcataataacaaaaaaagagaagtatataattaaaaatcatgggtaaaactatgatagttggagccatttctttagccatccttttcatggcagccacagtttgtagctcacgtatcatgaccatcaccattgctgaagatgctcttaaccctcaaactcaaagctgccagcagcaatttcaacaggcacagcagctacgttcatgccagcagtttctaaggcagaggagccagcagtacgaggaccaacagattcctcgtgatgttcaacaatgttgcaatcagcttgaacagatacaagacccacaatgccgttgcgagggactcatgaaagtggttcaacaagaggaacaaaccgggaaagttcaaggaagacaaaggcaacagatgcttcaaactgcagagaatttgcctggtttatgtagacttagcccacaacgatgtgagatccaaactgttcgcagcttcttttaatttgcaaaaattatttgtaagcctgcgttcgcttataaataaataaatgatctagttgttgtaaaactcgatcgtagtaataaaataaaatcacaccttctggtgtgatttttctctcattgcaaaaaaaaaa

 

3

 

FC02BH09

1

ORF1

358

chr02_finished_C02HBa0106H06.1.v1.seq_C02HBa0106H06.1

438

5E-93

341.0

AK224612

Show
FC02BH09

FC02BH09

 

1

 

ORF1

 

29E049265F8C2454

 

358

 

IPR006527 | IPR011043

 

SEQUENCE: FC02BH09_1_ORF1CRC64: 29E049265F8C2454LENGTH: 358 aa
InterPro
IPR006527
Domain
F-box associated type 1
TIGR01640[106-334]T 1.8e-06 TIGR01640 F_box_assoc_1: F-box protein interactioF_box_assoc_1: F-box protein interactio
InterPro
IPR011043
Domain
Galactose oxidase, central
SSF50965[56-236]T 0.00029 SSF50965 Galactose oxidase, central domainGalactose oxidase, central domain
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.20.58.140[9-61]T 0.00028 G3D.1.20.58.140 no descriptionno description
SSF81383[12-55]T 5e-05 SSF81383 F-box domainF-box domain

 

chr02_finished_C02HBa0106H06.1.v1.seq_C02HBa0106H06.1

 

85.16

 

438

 

61

 

2

 

94

 

529

 

7191

 

6756

 

5E-93

 

341.0

 

AK224612

 

cgtggaaaaaggccagacagatctcttactgcgccgaataataagatgtatctggatcttaaggacatcatcagggaacactccctttcatttcttcctgccaaatcacttttcaaattcaacgctgtctgtagggactggaaactccagatttcgagtccattttttgctcatagtcagtcacttttttgtcgcagtacttcaggcttctttatccattcacttgatggttctccttctctcatacccatcgacccaagcttttgtggggtgccagatccattccttaagtttttgcccgagcctgttgaccttaggtcctcctcaaatggactgctttgctgccaaggtcgtgcagaggacaaggcctactacatatgtaatcctgttactcagcagtggaagaaacttccaaaatcaaatgtgaatcacggaccagatccagcaattgtgctcatatttgaaccatcattgctcaactttgtagctgagtataaaattatatgcgcttttccatccactgattttgctgatgcagttgagtttgatatctattcctccaaagcgaattcttgggaagttgctggggagatccattttggagctagagcaacacgtatgccaaaatcagggcttcatgtgaatggtgttgtttactggatgaccacttcaggtagtattcttgcttttgatctaacaaaggagaggtcacagctccttcaaaactatgattctcgtgggatcttgggggagtatagtggaaagctctgtaagatgaacgtttgtggtaattcaatcagtttaagcattttggataatgtccacacaaatacaatgcagatgggaagccaaaccaaaatgtgggcagtaaaaccgaaggttgttcttgacagtaaaattgttgggaatgcagcgggggactacacagctttacatgtcgacagtaatatgttggtggttcggagcttgggaaaagcctttttgtatgatttcaagtctcgtgcaacaaaatgcattcctggtgaatttcacaattcgagatgcttgccctatgtcaacagtttagtctctctctagtctctgcttgagctgcaacatccttgtttgaaatttctttcatgattaagtattttgcctattttatatttcatgttattattattttcaagtgacaatgtaggattatataatagcagtgaatatattgaacattcataaatattaagtttatttcataaaaaaaaaa

 

4

 

FC02BH09

1

ORF1

358

chr02_finished_C02HBa0106H06.1.v1.seq_C02HBa0106H06.1

343

6E-37

155.0

AK224612

Show
FC02BH09

FC02BH09

 

1

 

ORF1

 

29E049265F8C2454

 

358

 

IPR006527 | IPR011043

 

SEQUENCE: FC02BH09_1_ORF1CRC64: 29E049265F8C2454LENGTH: 358 aa
InterPro
IPR006527
Domain
F-box associated type 1
TIGR01640[106-334]T 1.8e-06 TIGR01640 F_box_assoc_1: F-box protein interactioF_box_assoc_1: F-box protein interactio
InterPro
IPR011043
Domain
Galactose oxidase, central
SSF50965[56-236]T 0.00029 SSF50965 Galactose oxidase, central domainGalactose oxidase, central domain
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.20.58.140[9-61]T 0.00028 G3D.1.20.58.140 no descriptionno description
SSF81383[12-55]T 5e-05 SSF81383 F-box domainF-box domain

 

chr02_finished_C02HBa0106H06.1.v1.seq_C02HBa0106H06.1

 

81.34

 

343

 

58

 

3

 

622

 

961

 

6666

 

6327

 

6E-37

 

155.0

 

AK224612

 

cgtggaaaaaggccagacagatctcttactgcgccgaataataagatgtatctggatcttaaggacatcatcagggaacactccctttcatttcttcctgccaaatcacttttcaaattcaacgctgtctgtagggactggaaactccagatttcgagtccattttttgctcatagtcagtcacttttttgtcgcagtacttcaggcttctttatccattcacttgatggttctccttctctcatacccatcgacccaagcttttgtggggtgccagatccattccttaagtttttgcccgagcctgttgaccttaggtcctcctcaaatggactgctttgctgccaaggtcgtgcagaggacaaggcctactacatatgtaatcctgttactcagcagtggaagaaacttccaaaatcaaatgtgaatcacggaccagatccagcaattgtgctcatatttgaaccatcattgctcaactttgtagctgagtataaaattatatgcgcttttccatccactgattttgctgatgcagttgagtttgatatctattcctccaaagcgaattcttgggaagttgctggggagatccattttggagctagagcaacacgtatgccaaaatcagggcttcatgtgaatggtgttgtttactggatgaccacttcaggtagtattcttgcttttgatctaacaaaggagaggtcacagctccttcaaaactatgattctcgtgggatcttgggggagtatagtggaaagctctgtaagatgaacgtttgtggtaattcaatcagtttaagcattttggataatgtccacacaaatacaatgcagatgggaagccaaaccaaaatgtgggcagtaaaaccgaaggttgttcttgacagtaaaattgttgggaatgcagcgggggactacacagctttacatgtcgacagtaatatgttggtggttcggagcttgggaaaagcctttttgtatgatttcaagtctcgtgcaacaaaatgcattcctggtgaatttcacaattcgagatgcttgccctatgtcaacagtttagtctctctctagtctctgcttgagctgcaacatccttgtttgaaatttctttcatgattaagtattttgcctattttatatttcatgttattattattttcaagtgacaatgtaggattatataatagcagtgaatatattgaacattcataaatattaagtttatttcataaaaaaaaaa

 

5

 

FC02BH09

1

ORF1

358

chr02_finished_C02HBa0023N04.2.v1.seq_C02HBa0023N04.2

438

5E-93

341.0

AK224612

Show
FC02BH09

FC02BH09

 

1

 

ORF1

 

29E049265F8C2454

 

358

 

IPR006527 | IPR011043

 

SEQUENCE: FC02BH09_1_ORF1CRC64: 29E049265F8C2454LENGTH: 358 aa
InterPro
IPR006527
Domain
F-box associated type 1
TIGR01640[106-334]T 1.8e-06 TIGR01640 F_box_assoc_1: F-box protein interactioF_box_assoc_1: F-box protein interactio
InterPro
IPR011043
Domain
Galactose oxidase, central
SSF50965[56-236]T 0.00029 SSF50965 Galactose oxidase, central domainGalactose oxidase, central domain
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.20.58.140[9-61]T 0.00028 G3D.1.20.58.140 no descriptionno description
SSF81383[12-55]T 5e-05 SSF81383 F-box domainF-box domain

 

chr02_finished_C02HBa0023N04.2.v1.seq_C02HBa0023N04.2

 

85.16

 

438

 

61

 

2

 

94

 

529

 

21309

 

21744

 

5E-93

 

341.0

 

AK224612

 

cgtggaaaaaggccagacagatctcttactgcgccgaataataagatgtatctggatcttaaggacatcatcagggaacactccctttcatttcttcctgccaaatcacttttcaaattcaacgctgtctgtagggactggaaactccagatttcgagtccattttttgctcatagtcagtcacttttttgtcgcagtacttcaggcttctttatccattcacttgatggttctccttctctcatacccatcgacccaagcttttgtggggtgccagatccattccttaagtttttgcccgagcctgttgaccttaggtcctcctcaaatggactgctttgctgccaaggtcgtgcagaggacaaggcctactacatatgtaatcctgttactcagcagtggaagaaacttccaaaatcaaatgtgaatcacggaccagatccagcaattgtgctcatatttgaaccatcattgctcaactttgtagctgagtataaaattatatgcgcttttccatccactgattttgctgatgcagttgagtttgatatctattcctccaaagcgaattcttgggaagttgctggggagatccattttggagctagagcaacacgtatgccaaaatcagggcttcatgtgaatggtgttgtttactggatgaccacttcaggtagtattcttgcttttgatctaacaaaggagaggtcacagctccttcaaaactatgattctcgtgggatcttgggggagtatagtggaaagctctgtaagatgaacgtttgtggtaattcaatcagtttaagcattttggataatgtccacacaaatacaatgcagatgggaagccaaaccaaaatgtgggcagtaaaaccgaaggttgttcttgacagtaaaattgttgggaatgcagcgggggactacacagctttacatgtcgacagtaatatgttggtggttcggagcttgggaaaagcctttttgtatgatttcaagtctcgtgcaacaaaatgcattcctggtgaatttcacaattcgagatgcttgccctatgtcaacagtttagtctctctctagtctctgcttgagctgcaacatccttgtttgaaatttctttcatgattaagtattttgcctattttatatttcatgttattattattttcaagtgacaatgtaggattatataatagcagtgaatatattgaacattcataaatattaagtttatttcataaaaaaaaaa

 

6

 

FC02BH09

1

ORF1

358

chr02_finished_C02HBa0023N04.2.v1.seq_C02HBa0023N04.2

343

6E-37

155.0

AK224612

Show
FC02BH09

FC02BH09

 

1

 

ORF1

 

29E049265F8C2454

 

358

 

IPR006527 | IPR011043

 

SEQUENCE: FC02BH09_1_ORF1CRC64: 29E049265F8C2454LENGTH: 358 aa
InterPro
IPR006527
Domain
F-box associated type 1
TIGR01640[106-334]T 1.8e-06 TIGR01640 F_box_assoc_1: F-box protein interactioF_box_assoc_1: F-box protein interactio
InterPro
IPR011043
Domain
Galactose oxidase, central
SSF50965[56-236]T 0.00029 SSF50965 Galactose oxidase, central domainGalactose oxidase, central domain
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.20.58.140[9-61]T 0.00028 G3D.1.20.58.140 no descriptionno description
SSF81383[12-55]T 5e-05 SSF81383 F-box domainF-box domain

 

chr02_finished_C02HBa0023N04.2.v1.seq_C02HBa0023N04.2

 

81.34

 

343

 

58

 

3

 

622

 

961

 

21834

 

22173

 

6E-37

 

155.0

 

AK224612

 

cgtggaaaaaggccagacagatctcttactgcgccgaataataagatgtatctggatcttaaggacatcatcagggaacactccctttcatttcttcctgccaaatcacttttcaaattcaacgctgtctgtagggactggaaactccagatttcgagtccattttttgctcatagtcagtcacttttttgtcgcagtacttcaggcttctttatccattcacttgatggttctccttctctcatacccatcgacccaagcttttgtggggtgccagatccattccttaagtttttgcccgagcctgttgaccttaggtcctcctcaaatggactgctttgctgccaaggtcgtgcagaggacaaggcctactacatatgtaatcctgttactcagcagtggaagaaacttccaaaatcaaatgtgaatcacggaccagatccagcaattgtgctcatatttgaaccatcattgctcaactttgtagctgagtataaaattatatgcgcttttccatccactgattttgctgatgcagttgagtttgatatctattcctccaaagcgaattcttgggaagttgctggggagatccattttggagctagagcaacacgtatgccaaaatcagggcttcatgtgaatggtgttgtttactggatgaccacttcaggtagtattcttgcttttgatctaacaaaggagaggtcacagctccttcaaaactatgattctcgtgggatcttgggggagtatagtggaaagctctgtaagatgaacgtttgtggtaattcaatcagtttaagcattttggataatgtccacacaaatacaatgcagatgggaagccaaaccaaaatgtgggcagtaaaaccgaaggttgttcttgacagtaaaattgttgggaatgcagcgggggactacacagctttacatgtcgacagtaatatgttggtggttcggagcttgggaaaagcctttttgtatgatttcaagtctcgtgcaacaaaatgcattcctggtgaatttcacaattcgagatgcttgccctatgtcaacagtttagtctctctctagtctctgcttgagctgcaacatccttgtttgaaatttctttcatgattaagtattttgcctattttatatttcatgttattattattttcaagtgacaatgtaggattatataatagcagtgaatatattgaacattcataaatattaagtttatttcataaaaaaaaaa

 

7

 

FC03AD05

1

ORF1

102

chr02_finished_C02HBa0180C05.1.v1.seq_C02HBa0180C05.1

452

0

896.0

AK224621

Show
FC03AD05

FC03AD05

 

1

 

ORF1

 

09AA504CDC692D04

 

102

 

IPR003612

 

SEQUENCE: FC03AD05_1_ORF1CRC64: 09AA504CDC692D04LENGTH: 102 aa
InterPro
IPR003612
Domain
Plant lipid transfer protein/seed storage/trypsin-alpha amylase inhibitor
PF00234[37-102]T 3.3e-14 PF00234 Tryp_alpha_amylTryp_alpha_amyl
SM00499[37-102]T 9.5e-05 SM00499 no descriptionno description
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.10.110.10[32-101]T 8.1e-06 G3D.1.10.110.10 no descriptionno description
SSF47699[36-102]T 3.2e-17 SSF47699 Bifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albuminBifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albumin

 

chr02_finished_C02HBa0180C05.1.v1.seq_C02HBa0180C05.1

 

100.0

 

452

 

0

 

0

 

1

 

452

 

14359

 

13908

 

0

 

896.0

 

AK224621

 

tataatttaaattgtataatgaaaatgactaaggtttgttcttttgtggcagtaatgttggtgatgatccttgtttgtgatcaatttggggctaacgaggcggcgacatgcagcgcctcgcagctgagcccgtgtttgggtgcgatccagggtgggaccgcaccatcacaggattgttgtgctaggcttaagaaccagcagccttgcatttgtggatttatgaaggatcctaatttgaggcaatatgttaattctccaaatgctaggaaagttgctggacaatgtggtgtaagcattcctagttgttaattaggtttacaacattttacttgttgtatacatatgggtcttatgtattatggaaaaaaatatatatatgtaagactttaaataaaaaatggttgtaatctgtgttcaagtgtgttatgatgaatgaatcttgtggcttttgaaaaaaaaaa

 

8

 

FC03AD05

1

ORF1

102

chr02_finished_C02HBa0134G09.1.v1.seq_C02HBa0134G09.1

452

0

896.0

AK224621

Show
FC03AD05

FC03AD05

 

1

 

ORF1

 

09AA504CDC692D04

 

102

 

IPR003612

 

SEQUENCE: FC03AD05_1_ORF1CRC64: 09AA504CDC692D04LENGTH: 102 aa
InterPro
IPR003612
Domain
Plant lipid transfer protein/seed storage/trypsin-alpha amylase inhibitor
PF00234[37-102]T 3.3e-14 PF00234 Tryp_alpha_amylTryp_alpha_amyl
SM00499[37-102]T 9.5e-05 SM00499 no descriptionno description
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.10.110.10[32-101]T 8.1e-06 G3D.1.10.110.10 no descriptionno description
SSF47699[36-102]T 3.2e-17 SSF47699 Bifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albuminBifunctional inhibitor/lipid-transfer protein/seed storage 2S albumin

 

chr02_finished_C02HBa0134G09.1.v1.seq_C02HBa0134G09.1

 

100.0

 

452

 

0

 

0

 

1

 

452

 

6568

 

7019

 

0

 

896.0

 

AK224621

 

tataatttaaattgtataatgaaaatgactaaggtttgttcttttgtggcagtaatgttggtgatgatccttgtttgtgatcaatttggggctaacgaggcggcgacatgcagcgcctcgcagctgagcccgtgtttgggtgcgatccagggtgggaccgcaccatcacaggattgttgtgctaggcttaagaaccagcagccttgcatttgtggatttatgaaggatcctaatttgaggcaatatgttaattctccaaatgctaggaaagttgctggacaatgtggtgtaagcattcctagttgttaattaggtttacaacattttacttgttgtatacatatgggtcttatgtattatggaaaaaaatatatatatgtaagactttaaataaaaaatggttgtaatctgtgttcaagtgtgttatgatgaatgaatcttgtggcttttgaaaaaaaaaa

 

9

 

FC04AB02

1

ORF1

87

chr09_finished_C09HBa0099P03.2.v1.seq_C09HBa0099P03.2

90

7E-16

83.8

AK224634

Show
FC04AB02

FC04AB02

 

1

 

ORF1

 

DA9F703EAD3192C5

 

87

 

IPR003422

 

SEQUENCE: FC04AB02_1_ORF1CRC64: DA9F703EAD3192C5LENGTH: 87 aa
InterPro
IPR003422
Family
Ubiquinol-cytochrome C reductase hinge protein
PIRSF000019[18-87]T 4.1e-44 PIRSF000019 Ubiquinol-cytochrome-c reductase (cytochrome c1) (complex III), nonhaem 11 kDa subunitUbiquinol-cytochrome-c reductase (cytochrome c1) (complex III), nonhaem 11 kDa subunit
PTHR15336[21-87]T 9.5e-10 PTHR15336 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 7.8 KDA PROTEINUBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 7.8 KDA PROTEIN
PF02320[25-87]T 2.4e-44 PF02320 UCR_hingeUCR_hinge
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.10.287.20[24-87]T 4.5e-25 G3D.1.10.287.20 no descriptionno description
PTHR15336:SF8[21-87]T 9.5e-10 PTHR15336:SF8 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 11 KD PROTEINUBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 11 KD PROTEIN
SSF81531[12-87]T 8.2e-25 SSF81531 Nonheme 11 kDa protein of cytochrome bc1 complex (Ubiquinol-cytochrome c reductase)Nonheme 11 kDa protein of cytochrome bc1 complex (Ubiquinol-cytochrome c reductase)

 

chr09_finished_C09HBa0099P03.2.v1.seq_C09HBa0099P03.2

 

87.78

 

90

 

10

 

1

 

346

 

434

 

43068

 

42979

 

7E-16

 

83.8

 

AK224634

 

tagaacagtcaggtgattttgcagaatcgaagtcttcgtctcgaatatctctttgccatgtcggacgaggaagttgttgacccaaaggcgacattagaagtaagttgcaagcctaagtgtgtaaggcaactaaaggagtatcaggcatgtaccaaaaggatagaaggtgatgaatcagggcacaaacattgcactggacagtattttgattattggcactgcatcgacaaatgtgttgctgcgaagttgtttgaccatctcaagtaacaaggatataagttgttgatcccttgcaatttatcttctttttggttgttgaacaagtcattaccatattattcctcactgtgctgaagacttgtaaccctttcaatcaacttggttgctgcatggaaaattttgaactatgcacatcttaaaaagtgattaataaatcatactcgtgggttgaattggacccttttaaaaaaaaaa

 

16

 

FC04AB02

1

ORF1

87

chr09_finished_C09HBa0099P03.2.v1.seq_C09HBa0099P03.2

231

1E-128

458.0

AK224634

Show
FC04AB02

FC04AB02

 

1

 

ORF1

 

DA9F703EAD3192C5

 

87

 

IPR003422

 

SEQUENCE: FC04AB02_1_ORF1CRC64: DA9F703EAD3192C5LENGTH: 87 aa
InterPro
IPR003422
Family
Ubiquinol-cytochrome C reductase hinge protein
PIRSF000019[18-87]T 4.1e-44 PIRSF000019 Ubiquinol-cytochrome-c reductase (cytochrome c1) (complex III), nonhaem 11 kDa subunitUbiquinol-cytochrome-c reductase (cytochrome c1) (complex III), nonhaem 11 kDa subunit
PTHR15336[21-87]T 9.5e-10 PTHR15336 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 7.8 KDA PROTEINUBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 7.8 KDA PROTEIN
PF02320[25-87]T 2.4e-44 PF02320 UCR_hingeUCR_hinge
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.10.287.20[24-87]T 4.5e-25 G3D.1.10.287.20 no descriptionno description
PTHR15336:SF8[21-87]T 9.5e-10 PTHR15336:SF8 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 11 KD PROTEINUBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 11 KD PROTEIN
SSF81531[12-87]T 8.2e-25 SSF81531 Nonheme 11 kDa protein of cytochrome bc1 complex (Ubiquinol-cytochrome c reductase)Nonheme 11 kDa protein of cytochrome bc1 complex (Ubiquinol-cytochrome c reductase)

 

chr09_finished_C09HBa0099P03.2.v1.seq_C09HBa0099P03.2

 

100.0

 

231

 

0

 

0

 

235

 

465

 

49683

 

49453

 

1E-128

 

458.0

 

AK224634

 

tagaacagtcaggtgattttgcagaatcgaagtcttcgtctcgaatatctctttgccatgtcggacgaggaagttgttgacccaaaggcgacattagaagtaagttgcaagcctaagtgtgtaaggcaactaaaggagtatcaggcatgtaccaaaaggatagaaggtgatgaatcagggcacaaacattgcactggacagtattttgattattggcactgcatcgacaaatgtgttgctgcgaagttgtttgaccatctcaagtaacaaggatataagttgttgatcccttgcaatttatcttctttttggttgttgaacaagtcattaccatattattcctcactgtgctgaagacttgtaaccctttcaatcaacttggttgctgcatggaaaattttgaactatgcacatcttaaaaagtgattaataaatcatactcgtgggttgaattggacccttttaaaaaaaaaa

 

10

 

FC04AB02

1

ORF1

87

chr09_finished_C09HBa0099P03.2.v1.seq_C09HBa0099P03.2

95

4E-45

180.0

AK224634

Show
FC04AB02

FC04AB02

 

1

 

ORF1

 

DA9F703EAD3192C5

 

87

 

IPR003422

 

SEQUENCE: FC04AB02_1_ORF1CRC64: DA9F703EAD3192C5LENGTH: 87 aa
InterPro
IPR003422
Family
Ubiquinol-cytochrome C reductase hinge protein
PIRSF000019[18-87]T 4.1e-44 PIRSF000019 Ubiquinol-cytochrome-c reductase (cytochrome c1) (complex III), nonhaem 11 kDa subunitUbiquinol-cytochrome-c reductase (cytochrome c1) (complex III), nonhaem 11 kDa subunit
PTHR15336[21-87]T 9.5e-10 PTHR15336 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 7.8 KDA PROTEINUBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 7.8 KDA PROTEIN
PF02320[25-87]T 2.4e-44 PF02320 UCR_hingeUCR_hinge
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.10.287.20[24-87]T 4.5e-25 G3D.1.10.287.20 no descriptionno description
PTHR15336:SF8[21-87]T 9.5e-10 PTHR15336:SF8 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 11 KD PROTEINUBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 11 KD PROTEIN
SSF81531[12-87]T 8.2e-25 SSF81531 Nonheme 11 kDa protein of cytochrome bc1 complex (Ubiquinol-cytochrome c reductase)Nonheme 11 kDa protein of cytochrome bc1 complex (Ubiquinol-cytochrome c reductase)

 

chr09_finished_C09HBa0099P03.2.v1.seq_C09HBa0099P03.2

 

98.95

 

95

 

1

 

0

 

142

 

236

 

49903

 

49809

 

4E-45

 

180.0

 

AK224634

 

tagaacagtcaggtgattttgcagaatcgaagtcttcgtctcgaatatctctttgccatgtcggacgaggaagttgttgacccaaaggcgacattagaagtaagttgcaagcctaagtgtgtaaggcaactaaaggagtatcaggcatgtaccaaaaggatagaaggtgatgaatcagggcacaaacattgcactggacagtattttgattattggcactgcatcgacaaatgtgttgctgcgaagttgtttgaccatctcaagtaacaaggatataagttgttgatcccttgcaatttatcttctttttggttgttgaacaagtcattaccatattattcctcactgtgctgaagacttgtaaccctttcaatcaacttggttgctgcatggaaaattttgaactatgcacatcttaaaaagtgattaataaatcatactcgtgggttgaattggacccttttaaaaaaaaaa

 

11

 

FC04AB02

1

ORF1

87

chr09_finished_C09HBa0099P03.2.v1.seq_C09HBa0099P03.2

86

4E-42

170.0

AK224634

Show
FC04AB02

FC04AB02

 

1

 

ORF1

 

DA9F703EAD3192C5

 

87

 

IPR003422

 

SEQUENCE: FC04AB02_1_ORF1CRC64: DA9F703EAD3192C5LENGTH: 87 aa
InterPro
IPR003422
Family
Ubiquinol-cytochrome C reductase hinge protein
PIRSF000019[18-87]T 4.1e-44 PIRSF000019 Ubiquinol-cytochrome-c reductase (cytochrome c1) (complex III), nonhaem 11 kDa subunitUbiquinol-cytochrome-c reductase (cytochrome c1) (complex III), nonhaem 11 kDa subunit
PTHR15336[21-87]T 9.5e-10 PTHR15336 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 7.8 KDA PROTEINUBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 7.8 KDA PROTEIN
PF02320[25-87]T 2.4e-44 PF02320 UCR_hingeUCR_hinge
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.10.287.20[24-87]T 4.5e-25 G3D.1.10.287.20 no descriptionno description
PTHR15336:SF8[21-87]T 9.5e-10 PTHR15336:SF8 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 11 KD PROTEINUBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 11 KD PROTEIN
SSF81531[12-87]T 8.2e-25 SSF81531 Nonheme 11 kDa protein of cytochrome bc1 complex (Ubiquinol-cytochrome c reductase)Nonheme 11 kDa protein of cytochrome bc1 complex (Ubiquinol-cytochrome c reductase)

 

chr09_finished_C09HBa0099P03.2.v1.seq_C09HBa0099P03.2

 

100.0

 

86

 

0

 

0

 

60

 

145

 

53233

 

53148

 

4E-42

 

170.0

 

AK224634

 

tagaacagtcaggtgattttgcagaatcgaagtcttcgtctcgaatatctctttgccatgtcggacgaggaagttgttgacccaaaggcgacattagaagtaagttgcaagcctaagtgtgtaaggcaactaaaggagtatcaggcatgtaccaaaaggatagaaggtgatgaatcagggcacaaacattgcactggacagtattttgattattggcactgcatcgacaaatgtgttgctgcgaagttgtttgaccatctcaagtaacaaggatataagttgttgatcccttgcaatttatcttctttttggttgttgaacaagtcattaccatattattcctcactgtgctgaagacttgtaaccctttcaatcaacttggttgctgcatggaaaattttgaactatgcacatcttaaaaagtgattaataaatcatactcgtgggttgaattggacccttttaaaaaaaaaa

 

12

 

FC04AB02

1

ORF1

87

chr09_finished_C09HBa0099P03.2.v1.seq_C09HBa0099P03.2

95

8E-31

133.0

AK224634

Show
FC04AB02

FC04AB02

 

1

 

ORF1

 

DA9F703EAD3192C5

 

87

 

IPR003422

 

SEQUENCE: FC04AB02_1_ORF1CRC64: DA9F703EAD3192C5LENGTH: 87 aa
InterPro
IPR003422
Family
Ubiquinol-cytochrome C reductase hinge protein
PIRSF000019[18-87]T 4.1e-44 PIRSF000019 Ubiquinol-cytochrome-c reductase (cytochrome c1) (complex III), nonhaem 11 kDa subunitUbiquinol-cytochrome-c reductase (cytochrome c1) (complex III), nonhaem 11 kDa subunit
PTHR15336[21-87]T 9.5e-10 PTHR15336 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 7.8 KDA PROTEINUBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 7.8 KDA PROTEIN
PF02320[25-87]T 2.4e-44 PF02320 UCR_hingeUCR_hinge
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.10.287.20[24-87]T 4.5e-25 G3D.1.10.287.20 no descriptionno description
PTHR15336:SF8[21-87]T 9.5e-10 PTHR15336:SF8 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 11 KD PROTEINUBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 11 KD PROTEIN
SSF81531[12-87]T 8.2e-25 SSF81531 Nonheme 11 kDa protein of cytochrome bc1 complex (Ubiquinol-cytochrome c reductase)Nonheme 11 kDa protein of cytochrome bc1 complex (Ubiquinol-cytochrome c reductase)

 

chr09_finished_C09HBa0099P03.2.v1.seq_C09HBa0099P03.2

 

92.63

 

95

 

7

 

0

 

142

 

236

 

43334

 

43240

 

8E-31

 

133.0

 

AK224634

 

tagaacagtcaggtgattttgcagaatcgaagtcttcgtctcgaatatctctttgccatgtcggacgaggaagttgttgacccaaaggcgacattagaagtaagttgcaagcctaagtgtgtaaggcaactaaaggagtatcaggcatgtaccaaaaggatagaaggtgatgaatcagggcacaaacattgcactggacagtattttgattattggcactgcatcgacaaatgtgttgctgcgaagttgtttgaccatctcaagtaacaaggatataagttgttgatcccttgcaatttatcttctttttggttgttgaacaagtcattaccatattattcctcactgtgctgaagacttgtaaccctttcaatcaacttggttgctgcatggaaaattttgaactatgcacatcttaaaaagtgattaataaatcatactcgtgggttgaattggacccttttaaaaaaaaaa

 

13

 

FC04AB02

1

ORF1

87

chr09_finished_C09HBa0099P03.2.v1.seq_C09HBa0099P03.2

86

3E-30

131.0

AK224634

Show
FC04AB02

FC04AB02

 

1

 

ORF1

 

DA9F703EAD3192C5

 

87

 

IPR003422

 

SEQUENCE: FC04AB02_1_ORF1CRC64: DA9F703EAD3192C5LENGTH: 87 aa
InterPro
IPR003422
Family
Ubiquinol-cytochrome C reductase hinge protein
PIRSF000019[18-87]T 4.1e-44 PIRSF000019 Ubiquinol-cytochrome-c reductase (cytochrome c1) (complex III), nonhaem 11 kDa subunitUbiquinol-cytochrome-c reductase (cytochrome c1) (complex III), nonhaem 11 kDa subunit
PTHR15336[21-87]T 9.5e-10 PTHR15336 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 7.8 KDA PROTEINUBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 7.8 KDA PROTEIN
PF02320[25-87]T 2.4e-44 PF02320 UCR_hingeUCR_hinge
noIPR
unintegrated
unintegrated
G3D.1.10.287.20[24-87]T 4.5e-25 G3D.1.10.287.20 no descriptionno description
PTHR15336:SF8[21-87]T 9.5e-10 PTHR15336:SF8 UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 11 KD PROTEINUBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASE COMPLEX 11 KD PROTEIN
SSF81531[12-87]T 8.2e-25 SSF81531 Nonheme 11 kDa protein of cytochrome bc1 complex (Ubiquinol-cytochrome c reductase)Nonheme 11 kDa protein of cytochrome bc1 complex (Ubiquinol-cytochrome c reductase)

 

chr09_finished_C09HBa0099P03.2.v1.seq_C09HBa0099P03.2

 

94.19

 

86

 

5

 

0

 

60

 

145

 

44446

 

44361

 

3E-30

 

131.0

 

AK224634

 

tagaacagtcaggtgattttgcagaatcgaagtcttcgtctcgaatatctctttgccatgtcggacgaggaagttgttgacccaaaggcgacattagaagtaagttgcaagcctaagtgtgtaaggcaactaaaggagtatcaggcatgtaccaaaaggatagaaggtgatgaatcagggcacaaacattgcactggacagtattttgattattggcactgcatcgacaaatgtgttgctgcgaagttgtttgaccatctcaagtaacaaggatataagttgttgatcccttgcaatttatcttctttttggttgttgaacaagtcattaccatattattcctcactgtgctgaagacttgtaaccctttcaatcaacttggttgctgcatggaaaattttgaactatgcacatcttaaaaagtgattaataaatcatactcgtgggttgaattggacccttttaaaaaaaaaa

 

14